THÔNG TIN NĂNG LỰC CÁC PHÒNG LAS-XD TỈNH BÌNH ĐỊNH
TT LAS-XD Địa chỉ Điện thoại Trưởng phòng Số lượng nhân viên Quyết định
công nhận
Danh mục các phép thử
được thực hiện
Số mẫu thử 2010 Ghi chú
1 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng – Sở Xây dựng Bình Định -
LAS-XD809
65 Vũ Bảo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 2221457-3520967 Nguyễn Minh Hiếu - ThS.KS Xây dựng 4 Số 302/QĐ-BXD
ngày 06/7/2009
Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây. 956 Đã báo cáo
2 Công ty Cổ phần xây dựng 47 - LAS-XD325 105 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3747372 Nguyễn Hữu Hải -
KS Thủy lợi
39 Số 522/QĐ-BXD
ngày 07/12/2009
Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm vữa xây dựng. _ Đã báo cáo
3 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định - LAS-XD297 03 Trần Bình Trọng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3891185 Hồ Hữu Thuận -
KS Địa chất
9 Số 3755/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2009 Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất; Phép thử vật liệu cát; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá (sỏi); Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường đặc; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa nhũ tương; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử cơ học của kim loại và mối hàn; Thí nghiệm hiện trường. 1513 Đã báo cáo
4 Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viện Khảo sát và xây dựng tại Miền Trung - LAS-XD39 260 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3824530-3824533 Nguyễn Thị Tiến -
KS Hóa
15 Số 69/QĐ-BXD
ngày 18/02/2009
Thử nghiệm cơ lý xi măng; hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; thử cốt liệu bê tông và vữa; thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; đất sét để sản xuất gạch ngói – thử cơ lý; kiểm tra thép xây dựng; bê tông nhựa; nhựa bitum; thử nghiệm tại hiện trường; thử nghiệm vữa xây dựng; thử nghiệm cơ lý gạch xây; thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; phân tích hóa cơ bản đất sét, VLXD; phân tích hóa nước. 8190 Đã báo cáo
5 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng A.T.T - LAS-XD179 423-425 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3827205-3817651 Mạc Kim Thành - KS 7 Số 1260/QĐ-BXD
ngày 16/10/2008
Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum;  Thử nghiệm tại hiện trường. _ Đã báo cáo
6 Trung tâm phân tích & kiểm nghiệm Bình Định – Sở Khoa học & Công nghệ Bình Định - LAS-XD706 173-175 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3811451 Trần Quang Sơn - KS 6 Số 1264/QĐ-BXD
ngày 17/10/2008
Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây. 1995 Đã báo cáo
7 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thanh Ngân - LAS-XD768 06 Nguyễn Xuân Ôn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3547768 Phạm Xuân Trường - KS Cầu đường 8 Số 162/QĐ-BXD
ngày 20/4/2009 và số 288/QĐ-BXD ngày 29/6/2009
Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N. _ Đã báo cáo
8 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Mỹ -
LAS-XD603
Km 1214+500, QL1A, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định 3732177-6282679 Trần Mạc Kim Thạch - KS Cầu đường 8 Số 07/QĐ-BXD
ngày 10/01/2011
Thử nghiệm cơ lý vật liệu xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm đất trong phòng; Kim loại, hàn; Bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước cho xây dựng. _ Đã báo cáo
9 Công ty TNHH TVXD-TH Hoàng Lê - LAS-XD753 532B Nguyễn Thái Học, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3846221 Trần Văn Đường -
KS Thủy lợi
8 Số 128/QĐ-BXD
ngày 30/3/2009
Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây. 1296 Đã báo cáo
10 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định - LAS-XD197 350 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3826310-103 Lê Đình Phúc -
KS Xây dựng
5 Số 125/QĐ-BXD
ngày 30/3/2009
Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa và hỗn hợp vữa xây dựng; Thử nghiệm cốt liệu (cát, đá dăm, sỏi) cho bê tông và vữa XD; Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng; Thử nền mặt đường tại hiện trường; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm gạch đất sét nung. _ Đã báo cáo
11 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Bình Định -
LAS-XD708
315 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định   Nguyễn Văn Hoan - KS Địa chất   Số 1265/QĐ-BXD
ngày 17/10/2008
Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Bê tông nhựa.   Chưa thực hiện báo cáo
12 Công ty Cổ phần 504 -
LAS-XD193
Km 1215, QL1A, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định   Trần Nguyễn Nam Phương - KSXD 6 Số 176/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2011 Phép thử chỉ tiêu cơ lý đất; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng và vữa xây dựng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của kim loại và mối hàn; Thí nghiệm hiện trường. _ Đã báo cáo
13 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng V.M - LAS-XD927 33 Phan Đình Phùng, TT Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định 3680230-3508996 Đinh Đình Trước -
KS Xây dựng
3 Số 201/QĐ-BXD
ngày 17/5/2010
Thử nghiệm cơ lý xi măng; hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; thử cốt liệu bê tông và vữa; thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; kiểm tra thép xây dựng; thử nghiệm tại hiện trường; thử nghiệm vữa xây dựng; thử nghiệm cơ lý gạch xây; thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông. 1.549 Đã báo cáo
14 Công ty TNHH TM-XD T.M.N - LAS-XD971 443 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 2211475-3708686 Lê Văn Duôi -
CN Địa chất
6 Số 363/QĐ-BXD
ngày 16/8/2010
Thử nghiệm cơ lý xi măng; hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; thử cốt liệu bê tông và vữa; thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; kiểm tra thép xây dựng; thử nghiệm tại hiện trường; thử nghiệm vữa xây dựng; thử nghiệm cơ lý gạch xây; thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông. 691 Đã báo cáo
15 Công ty TNHH địa chất và thí nghiệm xây dựng D.E.S.T - LAS-XD255 05 Đặng Văn Chấn,Tp. Quy Nhơn, Bình Định 3747386 Đặng Thị Kim Nhi - KS Địa chất 4 Số 491/QĐ-BXD
ngày 03/11/2010
Thử nghiệm cơ lý xi măng; hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; thử cốt liệu bê tông và vữa; thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; kiểm tra thép xây dựng; thử nghiệm tại hiện trường; thử nghiệm vữa xây dựng; thử nghiệm cơ lý gạch xây. 214 Đã báo cáo


 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển