MỘT CỬA TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 10/5-16/5/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 3/5-9/5/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 25/4-2/5/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 18/4-24/4/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 11/4-18/4/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 4/4-10/4/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 28/3-3/4/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 21/3-27/3/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 14/3-20/3/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 7/3-13/3/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 28/2-6/3/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 17/1-23/1/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 10/1-16/1/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 3/1-9/1/2018.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 20/12-29/12/2017. tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 13/12-19/12/2017. tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 6/12-13/12/2017. tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 29/11-5/12/2017. tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 25/10-31/10/2017. Tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 18/10-24/10/2017. Tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 11/10-17/10/2017.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 4/10-10/10/2017.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 27/9-3/10/2017.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 20/9-26/9/2017.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 13/9-19/9/2017.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 7/9-13/9/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 31/8-6/9/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 24/8-30/8/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 17/8-23/8/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 10/8-16/8/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 3/8-9/8/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 27/7-2/8/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 20/7-26/7/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 13/7-20/7/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 6/7-13/7/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 29/6-5/7/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 22/6-28/6/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 15/6-21/6/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 8/6-14/6/2017.tải nội dung
Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 1/6-7/6/2017.tải nội dung
Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 25/5-31/5/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 18/5-24/5/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 11/5-17/5/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 4/5-10/5/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 27/4-3/5/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 20/4-26/4/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 13/4-19/4/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 6/4-12/4/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 30/3-5/4/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 23/3-29/3/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 16/3-22/3/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 9/3-15/3/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 2/3-8/3/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 23/2-1/3/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 16/2-22/2/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 9/2-15/2/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 02/2-08/2/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 19/1-25/1/2017.tải nội dung

 

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 12/1-18/1/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 5/1-11/1/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 30/12-4/1/2017.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 17/11-23/11/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 10/11-16/11/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 3/11-9/11/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 27/10-2/11/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 20/10-26/10/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 13/10-19/10/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 6/10-12/10/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 6/10-12/10/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 29/9-5/10/2016. Tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 22/9-28/9/2016. Tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 15/9-21/9/2016. Tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 8/9-14/9/2016.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 1/9-7/9/2016.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 25/8-31/8/2016.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 22/8-26/8/2016.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 8/8-12/8/2016.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 8/8-12/8/2016.tải nội dung

►Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 1/8-5/8/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 25/7-29/7/2016. tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 18/7-22/7/2016. tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 11/7-15/7/2016. Tải nội dung 

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 4/7-8/7/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 27/6-1/7/2016.tải nội dung

 Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 20/6-24/6/2016.tải nội dung

Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 13/6-17/6/2016. Tải nội dung 

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 06/6-10/6/2016. Tải nội dug tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 30/5-03/6/2016. Tai noi dung

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 23/5-27/5/2016. Tải nội dung tại tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 16/5-20/5/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 09/5-13/5/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 18/4-22/4/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 11/4-15/4/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 04/3-08/4/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 28/3-01/4/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 21/3-25/3/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 15/3-18/3/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 07/3-11/3/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 29/02-04/3/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 22-26/02/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 25-29/01/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 18 - 22/01/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 11 - 11/01/2016. Tải nội dung tại đây

►  Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày từ ngày 04 - 8/01/2016. Tải nội dung tại đây

► Một cửa tiếp nhận và trả kết quả ngày 22/12/2015. Tải file tại đây 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển