DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG

 

STT

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

  Sở Xây dựng      sxd.@binhdinh.gov.vn
I  Lãnh đạo Sở      

1

 Trần Viết Bảo

 Giám đốc Sở

056.3822947

0914.010916

baotv@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Võ Thanh Tín  Phó Giám đốc

056.3811917

0913440579

tinvt@sxd.binhdinh.gov.vn

3  Lê Đăng Tuấn

Phó Giám đốc

056.3823541

090.354.1117

tuanld@sxd.binhdinh.gov.vn

II

 Văn phòng Sở 

vp@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Nguyễn Danh Dũng

Chánh VP

 

056.3820882

0983.875149 

dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Tô Phan Thị Mộng Thùy

P.Chánh VP

056.3815598

0935027289

thuytpm@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Dương Thị Tú Trinh

Chuyên viên

056.3822882

trinhdtt@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Bích 

Kế toán

056.3815598 

bichnt@sxd.binhdinh.goc.vn

5

 Trần Cường

Chuyên viên

056.3815598

0905.460779

cuongt@sxd.binhdinh.gov.vn

6  Tạ Phương Trung Chuyên viên

0905.902936

 

trungtp@sxd.binhdinh.gov.vn

7

 Nguyễn Thị Kim Tuyến

Nhân viên

056.3815598

tuyenntk@sxd.binhdinh.gov.vn

8

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Văn thư

 056.3822882

thuyntt@sxd.binhdinh.gov.vn

9  Lê Trọng Ngoại Bảo vệ 056.3822882  

III

 Phòng Quy hoạch -Kiến trúc

 qhkt@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Huỳnh Ngọc Hoàng

 Trưởng phòng 

056.3824111

0927.908179

hoanghn@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Trần Minh Quang

 Chuyên viên

056.3824111

0947.258889

quangtm@sxd.binhdinh.gov.vn

3

Phan Tấn Duy

 Chuyên viên

056.3824111

0983.177936

duypt@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Đào Quý Việt

Chuyên viên    
5   Võ Thanh Quốc Chuyên viên 056.3824111  
IV

 Phòng Quản lý nhà &Phát triển đô thị

   056.3823143  

1

Nguyễn Văn Khánh  Trưởng phòng  0918.066768

khanhnv@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Nguyễn Trọng Hiền 

P.Trưởng phòng 0982.337346 hiennt@sxd.binhdinh.gov.vn
3

 Phạm Văn Hiển

Chuyên viên 0983.826645 hienpv@sxd.binhdinh.gov.vn
4

 Nguyễn Quốc Đại

Chuyên viên 0989.288756 dainq@sxd.binhdinh.gov.vn
5

 Võ Ngọc Ái Nhân

Chuyên viên   nhanvn@sxd.binhdinh.gov.vn
6

 Phạm Gia  Vũ

Chuyên viên   vupg@sxd.binhdinh.gov.vn  

V

Phòng Quản lý xây dựng và VLXD                                                      056.3823152 

qlxd@sxd.binhdinh.gov.vn

1  Đặng Vũ Văn Trưởng Phòng

 0983.551156

vandv@sxd.binhdinh.gov.vn
2  Trần Đình Duy P.Trưởng phòng

0913.462872

duytd@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Tấn Phát

Chuyên viên

0983.090087

phatnt@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Thành Phúc

Chuyên viên

0905161095

phucnt@sxd.binhdinh.gov.vn

5

 Bùi Hoàng Phương

Chuyên viên

056.3823152

phuongbh@sxd.binhdinh.gov.vn

6

 Lê Trương Hải

 Chuyên viên 056.3823152 hailt@sxd.binhdinh.gov.vn
7

 Lương Minh Khoa

 Chuyên viên 056.3823152 khoalm@sxd.binhdinh.gov.vn

VII

 Phòng Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

1

 Võ Hữu Thiện

Trưởng phòng

056.3819135

thienvh@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Trần Quang Minh

P.Trưởng phòng

056.3819135

minhtq@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Đức Hiệp

 Chuyên viên 0913463125  hiepnd@sxd.binhdinh.gov.vn

4

  Lê Văn Liêm

Chuyên viên

0975.443391

liemlv@sxd.binhdinh.gov.vn

5

 Nguyễn Đình Hòa

 Chuyên viên

056.3819135

hoand@sxd.binhdinh.gov.vn

VIII

Thanh tra Sở                                                                                                 056.3812798

 

1

 Đặng Thành Trưng

Chánh thanh tra

0914.030120

trungdt@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Đặng Hoàng Nguyên

P.Chánh thanh tra

0913.462556

nguyendh@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Phan Dương Hoàng Vũ

P.Chánh thanh tra 0914.282700  

4

 Cao Thị Thu Đông

Chuyên viên

0983.445167

dongctt@sxd.binhdinh.gov.vn

5

 Trần Văn Hiệp

Thanh tra viên

0934994900

hieptv@sxd.binhdinh.gov.vn

6

 Võ Thanh Quang

Chuyên viên

056.3812798

quangvt@sxd.binhdinh.gov.vn

IX

 Các đội Thanh tra

  

-

Đội Thanh tra XD số 1: Hoài Nhơn-Hoài Ân -An Lão

 

1

 Nguyễn Ngọc Thông

Đội phó phụ trách

056.3961935

0977903928

thongnn@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Võ Song Toàn

Chuyên viên

056.3961935

0914.123001

toanvs@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Hồ Văn Sang

Chuyên viên

056.3961935

sanghv@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Xuân Phương

Chuyên viên

056.3961935

phuongnx@sxd.binhdinh.gov.vn

 5

 Nguyễn Sửu

Chuyên viên

 056.3961935

suun@sxd.binhdinh.gov.vn

-

 Đội Thanh tra XD số 2: An Nhơn-Phù Mỹ- Phù Cát

 

1

 Nguyễn Quốc Thịnh

Đội  phó Phụ trách

056.3750200

0914.417502

thinhnq@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Lê Ngọc Tài

Chuyên viên

056.3750200

0972.434689

tailn@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Lê Minh Trung

Chuyên viên

056.3750200

0975.443391

trunglm@sxd.binhdinh.gov.vn

-

 Đội Thanh tra XD số 3:Tây Sơn-Vĩnh Thạnh

thanhtra_doi3@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Võ  Thành Trung

Đội trưởng

056.3580900

0977706079

trungvt@sxd.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Đình Thái

Chuyên viên

056.3580900

0914.974674

thaind@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Hồng Phúc 

Chuyên viên cao đẳng

056.3580900

0905.542299

phucnh@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Võ Khắc Hiệp

Chuyên viên

 056.3580900

hiepvk@sxd.binhdinh.gov.vn

-

 Đội Thanh tra XD số 4:Tuy Phước -Vân Canh

thanhtra_doi4@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Tô Lê Khắc Vũ

Đội trưởng

056.3734284

0975.141585

vutlk@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Trần Công Nhựơng

Chuyên viên

056.3734284

0973.607679

nhuongtc@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Văn Hậu

Chuyên viên

056.3734284

haunv@sxd.binhdinh.gov.vn

 4

 Nguyễn Đức Hiền

Chuyên viên

 056.3734284

hiennd@sxd.binhdinh.gov.vn

 5

 Nguyễn Hải Linh

Chuyên viên

 056.3734284

linhnh@sxd.binhdinh.gov.vn

-

Đội Thanh tra XD số 5:TP Quy Nhơn

thanhtra_doi5@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Nguyễn Văn Hảo

Đội trưởng

056.3823529

0912.249038

haonv@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Nguyễn Ngọc Bình

CB thanh tra

056.3823529

0122.5513698

binhnn@sxd.binhdinh.gov.vn

3

Phạm Duy Muộng

Thanh tra viên

056.3823529

0918.739577

muongnd@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Thanh Tùng

CB thanh tra

056.3823529

0977.575168

tungnt@sxd.binhdinh.gov.vn

VII

Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Bình Định

505 Trần Hưng Đạo

056.3811330

 ttqhkdxd@sxd.binhdinh.gov.vn

VIII

Trung tâm Phát triển nhà  và tư vấn xây dựng Bình Định

423 Trần Hưng Đạo

056.3817697

ttptntvxd@sxd.binhdinh.gov.vn

 

 Nguyễn Văn Khánh

 Nguyễn Văn Khánh

 Nguyễn Văn Khánh 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển