BÁO CÁO - THỐNG KÊ

► Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Tải nội dung

► Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Tải nội dung

► Báo cáo kết quả công tác Thanh tra năm 2017. Tải nội dung

► Báo cáo thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Tải nội dung

► Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017. Tải nội dung

► Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và nhiệm  vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tải nội dung

► Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm kỳ 6 tháng cuối năm. Tải nội dung

► Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tải nội dung

► Báo cáo công tác tháng 05/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2017. Tải nội dung

► Báo cáo số liệu thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2016. Tải nội dung

► Báo cáo công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017. Tải nội dung

► Báo cáo công tác tháng 02/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2017. Tải nội dung

► Báo cáo công tác tháng 01/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017. Tải nội dung

► Báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tải nội dung

► Báo cáo công tác  tháng 10/2016 và nhiệm vụ trọng tâm táng 11/2016 . Tải nội dung

► Báo cáo công tác tuần 3 tháng 9/2016 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 4 tháng 9/2016. Tải nội dung

► Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Tải nội dung

► Báo cáo công tác tuần 1 tháng 9/2016 và nhiệm vụ tuần 2 tháng 9/2016. Tải nội dung

►  Báo cáo công tác  tháng 8/2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016. Tải nội dung

► Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017  thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng. Tải nội dung

► Báo cáo công tác  tháng 7/2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2016. Tải nội dụng

► Báo cáo công tác  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm /2016.Tải nội dung: Báo cáo 40/BC-SXD, Chương trình công tác

► Báo cáo số liệu thống kê tổng hợp ngành xây dựng 06 tháng đầu năm năm 2016 theo Thông tư 06/2012/TT-BXD. Tải nội dung

► Báo cáo công tác  tháng 05/2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016. Tải nội dung

► Báo cáo số liệu thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2015 theo Thông tư 06/2012/TT-BXD. Tải nội dung

► Báo cáo công tác  tháng 04/2016 và nhiệm vụ vụ trọng tâm tháng 5/2016. Tải nội dung

► Báo cáo công tác Quý I/2016 và nhiệm vụ trọng tâm tháng II/2016. Tải nội dung

► Báo cáo công tác tháng 02/2016 và nhiệm vụ vụ trọng tâm tháng 3/2016. Tải nội dung

► Báo cáo công tác tháng 01/2016 và nhiệm vụ vụ trọng tâm tháng 2/2016. Tải nội dung

► Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của ngành Xây dựng. Tải nội dung

► Báo cáo công tác Pháp chế năm 2015. Tải nội dung

► Báo cáo số liệu thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2015. Tải nội dung

►Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2015. Tải nội dung

►Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Tải nội dung

►Báo cáo kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ  trọng tâm QUý II năm 2015. Tải nội dung 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển