TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh bạ email, điện thoại
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Tìm kiếm nâng cao
  Thống kê người dùng
  Đang online:
17
  Số lượt truy cập:
1825488
Văn phòng Điện tử SXD
Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ảnh về hành chính
Công bố tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Năng lực các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Danh sách cá nhân được cấp CCHN hoạt động xây dựng
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề về nhà đất.
Chung cư Hoàng Văn Thụ
Hội Kiến trúc sư Bình Định
Hội Xây dựng Bình Định
Cổng thông tin điện tử Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
Công báo của UBND tỉnh BÌnh Định

DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC
SỞ XÂY DỰNG

 

STT

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

  Sở Xây dựng      sxd.@binhdinh.gov.vn
I  Lãnh đạo Sở      

1

 Đào Quý Tiêu

Giám đốc

056.3822615 0903.511310

tieudq@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Trần Viết Bảo

P. Giám đốc

056.3822947 0914.010916

baotv@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Lê Chánh

P.Giám đốc

056.3823514 0913.440857

chanhl@sxd.binhdinh.gov.vn

4  Võ Thanh Tín  P. Giám đốc  0913440579 tinvt@sxd.binhdinh.gov.vn

II

 Văn phòng Sở 

vp@sxd.binhdinh.gov.vn

1  Nguyễn Danh Dũng

Chánh VP

 

056.3822882

0983.875149 

dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn

2  Tô Phan Thị Mộng Thùy P.Chánh VP 056.3815598 0935027289 thuytpm@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Dương Thị Tú Trinh

Chuyên viên

056.3829056 0962.434445

trinhdtt@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Bích 

Kế toán

056.3815598 

bichnt@sxd.binhdinh.goc.vn

5

 Trần Cường

Chuyên viên

056.3815598 0905.460779

cuongt@sxd.binhdinh.gov.vn

6  Nguyễn Thị Kim Tuyến Nhân viên 056.3815598 tuyenntk@sxd.binhdinh.gov.vn
7  Nguyễn Thị Thanh Thúy  Văn thư  056.3822882 thuyntt@sxd.binhdinh.gov.vn

III

 Phòng QLQHKT

qhkt@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Lê Đăng Tuấn

 Trưởng phòng

056.3824111 0903.541117

tuanld@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Huỳnh Ngọc Hoàng

 P.Trưởng phòng

056.3824111 0927.908179

hoanghn@sxd.binhdinh.gov.vn

3  Nguyễn Văn Khánh P.Trường phòng 056.3824111 0918.066768 khanhnv@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Trần Minh Quang

 Chuyên viên

056.3824111 0947.258889

quangtm@sxd.binhdinh.gov.vn

5 Phan Tấn Duy

 Chuyên viên

056.3824111 0983.177936

duypt@sxd.binhdinh.gov.vn

6  Phạm Văn Hiển Chuyên viên 056.3824111 0983.826645 hienpv@sxd.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng QLXD

qlxd@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Nguyễn Minh Hiếu

Trưởng phòng

056.3823152 0905.912992

hieunm@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Tạ Phương Trung

Chuyên viên

056.3815578 0905.902936

trungtp@sxd.binhdinh.gov.vn

 3  Hồ Trung Ái Chuyên viên

056.3823152

0903.589332

aiht@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Tấn Phát

Chuyên viên

056.3815578 0983.090087

phatnt@sxd.binhdinh.gov.vn

5  Nguyễn Thành Phúc Chuyên viên

056.3815578 0905161095

phucnt@sxd.binhdinh.gov.vn
6 Trần Đình Duy

Chuyên viên

056.3815578 0913.462872

duytd@sxd.binhdinh.gov.vn

7  Bùi Hoàng Phương Chuyên viên 056.3815578 phuongbh@sxd.binhdinh.gov.vn

V

 Phòng Quản lý nhà

qln@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Nguyễn Đề

Trưởng Phòng

056.3823143 0914.076179

den@sxd.binhdinh.gov.vn

2   Đặng Vũ Văn P. Trưởng Phòng  056.3811917 0983.551156 vandv@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Trọng Hiền 

Chuyên viên

056.3811917 0982.337346

hiennt@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Võ Thanh Quang

Chuyên viên

056.3811917 0905.171594

quangvt@sxd.binhdinh.gov.vn

5  Võ Ngọc Ái Nhân Chuyên viên 056.3811917 nhanvna@sxd.binhdinh.gov.vn

VI

 Phòng QL HTKTT

 

 

 htkt@sxd.binhdinh.gov.vn

1  Võ Hữu Thiện Trưởng phòng 0903.578194 thienvh@sxd.binhdinh.gov.vn
2  Trần Quang Minh P.Trưởng phòng 056.3819135 minhtq@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Đức Hiệp

Chuyên viên

056.3819135 0913.463125

hiepnd@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Nguyễn Quốc Đại

Chuyên viên

056.3819135 0989.288756

dainq@sxd.binhdinh.gov.vn

5  Nguyễn Đình Hòa  Chuyên viên 056.3819135 hoand@sxd.binhdinh.gov.vn

VI

Thanh tra Sở

thanhtra@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Đặng Thành Trưng

Chánh thanh tra

056.3812798 0914.030120

trungdt@sxd.binhdinh.gov.vn

2  Đặng Hoàng Nguyên P.Chánh thanh tra 056.3812798  0913.462556 nguyendh@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Cao Thị Thu Đông

Chuyên viên

056.3812798 0983.445167

dongctt@sxd.binhdinh.gov.vn

4  Trần Văn Hiệp Chuyên viên

056.3812798

0934994900

hieptv@sxd.binhdinh.gov.vn

5

 Văn Công Lập

Chuyên viên

056.3812798

lapvc@sxd.binhdinh.gov.vn

6   Lê Văn Liêm

Chuyên viên

0975.443391

liemlv@sxd.binhdinh.gov.vn

 

VII

 Các đội Thanh tra

  

-

Đội Thanh tra XD số 1: Hoài Nhơn-Hoài Ân -An Lão

thanhtra_doi1@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Nguyễn Ngọc Thông

Chuyên viên cao đẳng

056.3812798 0977.903928

thongnn@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Võ Song Toàn

Chuyên viên

056.3812798 0914.123001

toanvs@sxd.binhdinh.gov.vn

3  Hồ Văn Sang Chuyên viên  056.3812798 sanghv@sxd.binhdinh.gov.vn
4  Nguyễn Xuân Phương Chuyên viên 056.3812798 phuongnx@sxd.binhdinh.gov.vn
 5  Nguyễn Sửu Chuyên viên  056.3812798 suun@sxd.binhdinh.gov.vn

-

 Đội Thanh tra XD số 2: An Nhơn-Phù Mỹ- Phù Cát

thanhtra_doi2@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Phan Dương Hoàng Vũ

Đội trưởng

056.3750200 0914.282700

vupdh@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Nguyễn Quốc Thịnh

Chuyên viên

056.3750200 0914.417502

thinhnq@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Lê Ngọc Tài

Chuyên viên

056.3750200 0972.434689

tailn@sxd.binhdinh.gov.vn

4

 Lê Minh Trung

Chuyên viên

056.3750200 0975.443391

trunglm@sxd.binhdinh.gov.vn

5  Trần Lê Thịnh Viễn  Chuyên viên cao đẳng  056.3750200 vientlt@sxd.binhdinh.gov.vn

-

 Đội Thanh tra XD số 3:Tây Sơn-Vĩnh Thạnh

thanhtra_doi3@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Võ  Thành Trung

Đội trưởng

056.3580900 0977706079

trungvt@sxd.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Đình Thái

Chuyên viên

056.3580900 0914.974674

thaind@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Hồng Phúc 

Chuyên viên cao đẳng

056.3580900 0905.542299

phucnh@sxd.binhdinh.gov.vn

4  Võ Khắc Hiệp Chuyên viên  056.3580900 hiepvk@sxd.binhdinh.gov.vn

-

 Đội Thanh tra XD số 4:Tuy Phước -Vân Canh

thanhtra_doi4@sxd.binhdinh.gov.vn

1

 Tô Lê Khắc Vũ

Đội trưởng

056.3734284 0975.141585

vutlk@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Trần Công Nhựơng

Chuyên viên

056.3734284 0973.607679

nhuongtc@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Văn Hậu

Chuyên viên

056.3734284

haunv@sxd.binhdinh.gov.vn

 4  Nguyễn Đức Hiền Chuyên viên  056.3734284 hiennd@sxd.binhdinh.gov.vn
 5  Nguyễn Hải Linh Chuyên viên  056.3734284 linhnh@sxd.binhdinh.gov.vn

-

Đội Thanh tra XD số 5:TP Quy Nhơn

thanhtra_doi5@sxd.binhdinh.gov.vn

1  Nguyễn Văn Hảo Đội trưởng 056.3823529 0912.249038 haonv@sxd.binhdinh.gov.vn

2

 Phạm Gia Vũ   

CB thanh tra

056.3823529 0908.168113

vupg@sxd.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Ngọc Bình

CB thanh tra

056.3823529 0122.5513698

binhnn@sxd.binhdinh.gov.vn

4

Phạm Duy Muộng

CB thanh tra

056.3823529 0918.739577

muongnd@sxd.binhdinh.gov.vn

5

 Nguyễn Thanh Tùng

CB thanh tra

056.3823529 0977.575168

tungnt@sxd.binhdinh.gov.vn

VII
Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Bình Định
505 Trần Hưng Đạo 056.3811330
 ttqhkdxd@sxd.binhdinh.gov.vn
VIII
Trung tâm Phát triển nhà  và tư vấn xây dựng Bình Định
423 Trần Hưng Đạo 056.3817697
ttptntvxd@sxd.binhdinh.gov.vn


  Thông báo

► Tham gia Hội thao Ngành Xây dựng  Lần thứ VII-năm 2015. Tải : nội dung Thông báoMẫu đăng ký tham gia

Mẫu "Báo cáo hiện trạng môi trường ngành xây dựng". Tải tại đây

Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. Tải nội dung

Sở Xây dựng công bố các thông tin về dự án nhà ở xã hội tại khu vực 11, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn để lựa chọn chủ đầu tư dự án. Download thông tin tại đây. Cảnh quan1; Cảnh quan2; Cảnh quan 3

        

  Văn bản mới
  ảnh công trình
  Tin Vắn

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 06/6/2014 của Bộ Xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013.

Tải nội dung tại đây

 

Bộ Xây dựng
Báo Bình Định
Báo Xây dựng
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: sxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở