BIỂU MẪU THỐNG KÊ BÁO CÁO

 

STT Biểu mẫu Ghi chú
I  Theo Thông tư 06 /2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, theo hệ thống chỉ tiêu ngành  
01  Hướng dẫn Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. Tải về  
02  (Bieu so 17BXD_06-2012-TT-BXD.xls. Tải về  
03  Giải thích các Biểu mẫu BCTK (BXD_06-2012-TT-BXD_10102012_PL2.doc. Tải về  
II  Biểu mẫu công khai thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình  
01  Cộng văn 895/SXD-QLXD ngày 31/7/2015 của Sở Xây dựng V/v Về việc công khai thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình  
02  Các biểu mẫu kê khai thông tin năng lực doanh nghiệp  
III  Biểu mẫu báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh  
01  Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngyày 12/11/2013 của UBND tỉnh về  việc Ban hành Quy định phối hợp thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tải tại đây  
02  Phụ lục 01: Báo cáo thông tin về các dự án bất động sản  
03  Phụ lục 02: Báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản  
04  Phụ lục 03: Báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng  
05  Phụ lục 04: Báo cáo tình hình kinh doanh bất động sản  
06  Phụ lục 05: Báo cáo tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản  
07  Phụ lục 06: Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản  
08  Phụ lục 07: Báo cáo của chủ đầu tư về triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản  
09  Phụ lục 08: Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình huy động vốn của dự án bất động sản  
10  Phụ lục 09: Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước  
11  Phụ lục 10: Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình kinh doanh tại các dự án bất động sản  
12  Phụ lục 11: Báo cáo của chủ đầu tư về việc kết thúc đầu tư xây dựng dự án bất động sản  
IV  BIểu mẫu báo cáo hiện trạng môi trường ngành xây dựng. Tải tại đây  
VI  Biểu mẫu cung cấp thông tin về quản lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và Khu kinh tế tỉnh. Tải biểu mẫu tại đây  
VII  Biểu mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2016 (áp dụng cho UBND cấp huyện). Tải biểu mẫu tại đây  


 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở