BIỂU MẪU THỐNG KÊ BÁO CÁO

 

STT Biểu mẫu Ghi chú
I  Theo Thông tư 06 /2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, theo hệ thống chỉ tiêu ngành  
01  Hướng dẫn Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. Tải về  
02  (Bieu so 17BXD_06-2012-TT-BXD.xls. Tải về  
03  Giải thích các Biểu mẫu BCTK (BXD_06-2012-TT-BXD_10102012_PL2.doc. Tải về  
II  Biểu mẫu công khai thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình  
01  Cộng văn 895/SXD-QLXD ngày 31/7/2015 của Sở Xây dựng V/v Về việc công khai thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình  
02  Các biểu mẫu kê khai thông tin năng lực doanh nghiệp  
III  Biểu mẫu báo cáo  thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định  
01  Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND  ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.Tải tại đây  
02  Biểu mẫu báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo  Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND  ngày 27/10/2016. Tải biểu mẫu tại đây  
IV  BIểu mẫu báo cáo hiện trạng môi trường ngành xây dựng. Tải tại đây  
VI  Biểu mẫu cung cấp thông tin về quản lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và Khu kinh tế tỉnh. Tải biểu mẫu tại đây  
VII  Biểu mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2016 (áp dụng cho UBND cấp huyện). Tải biểu mẫu tại đây  


 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển