Đơn giá Xây dựng, đơn giá tổng hợp

►Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định- Phần khảo sát xây dựng năm 2017. Công bốNội dung đơn giá

►Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định- Phần xây dựng (sửa đỏi và bổ sung) năm 2017. Công bốNội dung đơn giá

 

►Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định- Phần lắp đặt (bổ sung) năm 2017. Công bốNội dung đơn giá

► Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định (Theo QD số 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016). Nội dung chi tiết

► Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015 (điều chỉnh). Nội dung chi tiết

►Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định- Phần xây dựng ( sửa đỏi và bổ sung). Nội dung chi tiết

► Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Định. Nội dung Quyết định, Nội dung đơn giá P1, P2, P3

►Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung).  Nội dung chi tiết

 ► Đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Định năm 2015. Nội dung chi tiết

►Công bố Đơn giá xây dựng cho các công tác xây tường bằng gạch không nung.  Nội dung chi tiết

Công bố Bảng giá ca máy và Thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2015 - Nội dung chi tiết

Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015 - - Nội dung chi tiết 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển