CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II/2017. Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I/2017. Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12  Quý III/2016 và năm 2016. Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7,8,9, Quý III/2016. Nội dung chi tiết 

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6, Quý II/2016 . Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, Quý I/2016 . Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV/2015 và cả năm 2015. Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá vật liệu xây dựng tháng 7,8,9 và Quý III/2015. Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II/2015.  Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I/2015.  Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10. 11. 12 và Quý IV/2014. Nội dung chi tiết

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III/2014. Nội dung chi tiết 

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II/2014. Nội dung chi tiết 

 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I/2014. Nội dung chi tiết

 • Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2011- Nội dung chi tiết 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở