CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     17-08-2016   Hỏi về cước vận chuyển
 Người gửi: Hoàng Công Minh
 Email: minhngoc818283@yahoo.com
 Địa chỉ: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0908429598
 
Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang lập dự toán sửa chữa trạm đèn Cù Lao Xanh. Tôi xin hỏi về cách tính chi phí vận chuyển vật liệu từ bờ đảo lên công trình thi công bằng thủ công như sau:rnKhoảng cách từ bờ đảo lên đến chân công trình là 1km trong đó có 500m là đường có độ dốc25 độ đến 500m: Giá vận chuyển 1 tấn cát là 682.687 + 682.687x2 2.048.061 đồng/tấn. rnCách tính của tôi như vậy có chính xác không?rnKính xin sở xây dựng giải đáp giúp tôi.rnTôi xin chân thành cảm ơn.rn

Trả lời:

Bạn Hoàng Công Minh thân mến, bạn có thể nói rõ hơn cách tính của bạn dựa vào quy định nào không ?

     16-08-2016   Giám sát thi công
 Người gửi: Trịnh Ngọc Tuấn
 Email: ngoctuan.hcb@gmail.com
 Địa chỉ: Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0978042314
 
Câu hỏi:

Kính thưa anh Trần Viết Bảo.rn Theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Vậy thì ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã được giám sát những công trình nào., do ai làm chủ đầu tư. Đồng thời ban giám sát đầu tư cộng đồng có thay thế được đơn vị giám sát thi công công trình không nếu có giám sát đầu tư cộng đồng thì không cần thuê đơn vị tư vấn giám sát. Ở xã e có những công trình UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu vẫn cho sử dụng ban giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát thi công thay thế đơn vị tư vấn giám sát, vậy đúng hay sai?rn

Trả lời:

Bạn Trịnh Ngọc Tuấn thân mến, về giám sát đầu tư cộng đồng, Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, Quy chế đã nêu rất rõ những vấn đề bạn đang thắc mắc như : Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung ... của giám sát đầu tư của cộng đồng. Do vậy chúng tôi không nêu lại.

Riêng nội dung bạn hỏi việc Ban giám sát đầu tư cộng đồng có thay thế được tư vấn giám sát không, vấn đề này trước tiên phải căn cứ vào định nghĩa của "Giám sát đầu tư cộng đồng" quy định tại điều 1 của Quyết định 80 và Hoạt động giám sát của Tư vấn giám sát theo quy định của pháp luật về xây dựng. Hai hoạt động này chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên không thể thay thế được. Việc UBND xã sử dụng Ban giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát thi công thay thế đơn vị tư vấn giám sát là sai quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Trần Viết Bảo

 

     12-08-2016   xin chứng chỉ hành nghề giám sát
 Người gửi: nguyễn dũng
 Email: nguyenvandung1634@gmail.com
 Địa chỉ: phù cát- bình đinh
 Điện thoại: 01655599868
 
Câu hỏi:

dạ cho e hỏi bằng cao đẳng có xin được chứng chỉ hanh nghề không?được giám sát lĩnh vực dân dụng nào,thời gian nhận hồ sơ,

Trả lời:

Bạn Nguyễn Dũng thân mến, bằng trung cấp, cao đẳng được xét cấp chứng chỉ giám sát các công trình cấp 4. Hiện tại Sở Xây dựng vẫn đang tiếp nhận hồ sơ cấp CCHN theo quy định tại Thông tư 12/2009/TT-BXD cho đến hết ngày 26/8. Từ ngày 01/9/2016 sẽ tổ chức thi sát hạch theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD.

Trần Viết Bảo

     12-08-2016   xin chứng chỉ hành nghề giám sát
 Người gửi: nguyễn văn dũng
 Email: nguyenvandung1634@gmail.com
 Địa chỉ: phù cát- bình đinh
 Điện thoại: 01655599868
 
Câu hỏi:

dạ cho em hỏi nay còn nhận hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề giám sát nữa không ah?

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Dũng thân mến, Hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tiếp nhận đến hết ngày 26/8 sau đó sẽ họp Hội đồng xem xét. Từ ngày 1/9 sẽ nộp hồ sơ thi sát hạch theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Trần Viết Bảo

     12-08-2016  
 Người gửi: Trương Văn Định
 Email:
 Địa chỉ: phong kinh te ha tang
 Điện thoại: 01228457859
 
Câu hỏi:

Sở Xây dựng cho e hỏi một số vấn đề về dự toán gói thầu thi công xây dựng TCXD và chi phí nhân công:rn- Về dự toán gói thầu: Theo quy định NĐ 32/2015 thì lập, thẩm định và trình phê duyệt dự toán gói thầu TCXD trên cơ sở phải phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu KHLCNTđã được phê duyệt.Trong trường hợp khi chủ đầu tư trình phê duyệt KHLCNT xác định gói thầu TCXD chỉ có chi phí XD và chi phí hạng mục chung không bao gồm chi phí dự phòng và trình phê duyệt KHLCNT, để giảm bớt bước phê duyệt dự toán gói thầu TCXD thì Chủ đầu tư căn cứ vào giá gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT nêu trên lập HSMTtrường hợp đấu thầu và thực hiện các bước tiếp theo được không hay phải làm đầy đủ thủ tục như Nghị định 32? theo e được hiểu thì không cần thiết phải làm bước phê duyệt dự toán gói thầu TCXD do giá gói thầu không thay đổi so với giá được phê duyệt trong KHLCNT vì có trường hợp giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng trong KHLCNT cao hơn dự toán gói thầu được duyệt không bao gồm chi phí dự phòng thì sẽ làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu VD từ đấu thầu sang chỉ định thầu thì lại quay lại ĐC hình thức LCNT trong KHLCNT thì rất mất thời gian.rn- Về chi phí nhân công: hiện nay có được tiếp tục áp dụng công bố giá nhân công tỉnh Bình Định theo 6301 không để lập dự toán không hay phải chờ hướng dẫn của sở XD do lúc trước có đợt tập huấn sở XD nói đang trình Bộ xây dựng thống nhất công bố 6301 do giá nhân công nằm ngoài khoảng giới hạn giá nhân công trong TT 05/2016 của Bộ XD.rnRất mong được sự HD của sơ. E xin chân thành cảm ơn?

Trả lời:

Bạn Trương Văn Định thân mến, câu hỏi của bạn rất hay, tình huống bạn đưa ra là kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt nhưng không có chi phí dự phòng, khi chủ đầu tư tính toán dự toán gói thầu và phê duyệt giá gói thầu, nếu tính đúng theo Nghị định 32/NĐ-CP sẽ dẫn tới trường hợp dự toán gói thầu được duyệt vượt giá gói thầu phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu …

Về vấn đề này Sở Xây dựng trao đổi như sau:

     - Nếu cấp quyết định đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu mà giá gói thầu không có chi phí dự phòng là trái quy định của luật đấu thầu (trừ trường hợp gói thầu có khối lượng đã xác định chính xác, thời gian thi công ngắn – Ví dụ: đấu thầu lắp đặt 1 thang máy thời gian 1 tháng). Do thiếu chi phí dự phòng nên khi Chủ đầu tư xác định dự toán gói thầu và phê duyệt giá gói thầu trước khi đấu thầu theo quy định tại Nghị định 32 có thể sẽ vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.

     - Vì sao Chủ đầu tư phải phê duyệt dự toán giá gói thầu bỡi những lý do sau đây (theo Điểm a Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu 2013);

              + Giá gói thầu ghi trong kế hoạch đấu thầu căn cứ theo tổng mức đầu tư hoặc dự toán của dự án do vậy tính chính xác không cao;

+ Chủ đầu tư phải chuẩn xác lại tiên lượng mời thầu (có thể tăng hoặc giảm) so với dự toán duyệt;

+ Áp lại giá vật liệu, nhân công, máy tại trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu;

+ Tính lại chi phí dự phòng nhất là yếu tố trượt giá theo tiến độ của gói thầu theo phương pháp chỉ số giá, vì khi phê duyệt dự toán chưa xác định được thời gian thi công để tính yếu tố này.

Như vậy, giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là khoản kinh phí mà người có thẩm quyền phê duyệt để chủ đầu tư thực hiện hoàn thành gói thầu trong điều kiện bình thường. Trường hợp trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu nếu xảy ra bất khả kháng hoặc phát sinh các yếu tố khách quan làm tăng chi phí thực hiện hoàn thành gói thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Về đơn giá nhân công – Sở Xây dựng đã có công văn báo cáo UBND tỉnh để lấy ý kiện Bộ Xây dựng, đến nay chưa nhận được thông tin phản hồi, do vậy vẫn tiếp tục áp dụng theo công bố 6301/UBND-KTN về giá nhân công tỉnh Bình Định.

Trần Viết Bảo

     11-08-2016  
 Người gửi: tran thanh hieu
 Email: tranthanhhieuk6.102@gmail.com
 Địa chỉ: 28 dao duy tu
 Điện thoại: 01694855798
 
Câu hỏi:

Cho em hỏi sở xây dựng có nhận hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề giám sát nữa không ? em cảm ơn nhiều

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Dũng thân mến, Hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tiếp nhận đến hết ngày 26/8 sau đó sẽ họp Hội đồng xem xét. Từ ngày 1/9 sẽ nộp hồ sơ thi sát hạch theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Trần Viết Bảo

     11-08-2016   Hỏi về giấy phép đo đạc bản đồ
 Người gửi: Trần Quí Nhân
 Email: trannhan.ks910@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0983551205
 
Câu hỏi:

Hiện nay Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 16/5/2015 đã có hiệu lực về hoạt động đo đạc và bản đồ Trong đó tại Điều 10 quy định: Khảo sát lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ + khảo sát địa hình và đo đạc công trình + Kiểm tra nghiệm thu chất lượng, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ mới được thực hiện công viêc quan theo quy định. Xin được hỏi, như vậy Nghị định này có bắt buộc đối với các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng phải thực hiện chưa hay chỉ áp dụng cho các đơn vị chuyên về đo đạc bản đồ…, và nếu có thì có văn bản nào đã ban hành áp dụng… Xin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Trần Quí Nhânthân mến! Vấn đề bạn hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; quy định các tổ chức tham gia các hoạt động liên quan đến đo đạc và bản đồ phải có giấy phép hoạt động do Cục đo đạc và bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Do vậy, đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng khi tham gia các hoạt động liên quan đến đo đạc và bản đồ đều phải có giấy phép hoạt động.

Trường hợp đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng có đủ điều kiện năng lực đảm bảo theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phải bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 hoặc liên danh với tổ chức đã có đủ điều kiện hoạt động.

Sở Xây dựng Bình Định đã có Công văn số 1006/SXD-QHKT ngày 08/8/2016 về việc Thực hiện Nghi định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mời bạn xem chi tiết tại địa chỉ Website của Sở Xây dựng: http://sxd.binhdinh.gov.vn/upload/files/CV%201006.PDF

     09-08-2016  
 Người gửi: trung kiên
 Email: trungkiensabeco@gmail.com
 Địa chỉ: 8b trần bình trọng
 Điện thoại: 0906560029
 
Câu hỏi:

chào các anh chị!rngia đình chúng tôi hiện đang sinh sống tại khu chung cư 8b trần bình trọng. khu chung cư đã cũ nát và hiện rất nguy hiểm.chúng tôi đã sinh sống trên 30 năm, hiện chúng tôi rất muốn di dời sang chổ khác.rntôi có nghe thông tin sở đang có kế hoạch giải tỏa.vậy nên tôi cần sở thông tin mấy vấn đề.rn1. khi nào chúng tôi được tỉnh và sở làm công tác di dơi và bố trí định cư ở đâu?rn2. hiện gia đình chúng tôi là hộ chính sách: có ông là cách mạng lão thành, chú ruột là liệt sĩ thì được nhà nước hỗ trợ ra sao?rn- tôi rất mong quý sở giúp tôi thông tin. chân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn Trung Kiên thân mến. Vấn đề bạn hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Chung cư 08 Trần Bình Trọng có nguồn gốc là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tổng số có 96 căn hộ. Hiện nay, nhà nước còn đang quản lý 48 căn, số còn lại đã bán cho các hộ đang ở. Hiện trạng, chung cư đã xuống cấp nặng, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh về tình trạng nhà đã xuống cấp, nguy hiểm.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang kêu gọi nhà đầu tư để xây dựng lại chung cư này. Khi nào có nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ có phương án di dời và có chính sách hỗ trợ cụ thể. Tại thời điểm hiện nay, chưa thể trả lời chính xác về phương án hỗ trợ cũng như thời điểm di dời.

Phòng QLN&TTBĐS, Sở Xây dựng.

     08-08-2016   Xây nhà không phep
 Người gửi: Trần Tấn Chương
 Email:
 Địa chỉ: To23, kv4, p.ghenh rang, quy nhon
 Điện thoại: 0563847680
 
Câu hỏi:

Trên địa bàn phường ghềnh ráng, xung quanh ubnd phường có rất nhiều công trình nhà ở cao tầng nhưng không có giấy phép xây dựng nhưng không thấy ai kiểm tra. Xin hỏi: hiện tại xây dựng có cần xin phép không? Ai đi kiểm tra? Nếu trên địa bàn để xảy ra như thế ai chịu trách nhiệm? Khi kiểm có sai phạm thì có cần thiết bắt tháo dỡ như các ngôi nhà đang cưỡng chế ở o.nhơn phú không? Mong quý cơ quan nhanh chóng đi kiểm tra để chấn chỉnh ngay.

Trả lời:

Cảm ơn bạn Trần Tấn Chương đã cung cấp thông tin.

Việc kiểm tra trật tự xây dựng tại đô thị do chính quyền địa phương (phường, xã), đội quản lý trật tự đô thị và thanh tra xây dựng thực hiện. Nguyên tắc là cơ quan nào phát hiện trước thì tíến hành kiểm tra, nếu vi phạm trật tự xây dựng thì tiến hành lập biên bản xử lý. Hiện các ngôi nhà bạn nêu xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng thanh tra xây dựng cũng đã kiểm tra, phát hiện có 1 trường hợp xây dựng không phép đã tiến hành lập biên bản và giao cho UBND phường Ghềnh Ráng xử lý.

Tùy trường hợp sai phạm, mức độ sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp ở Nhơn Phú là xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp nên buộc phải tháo dỡ và cưỡng chế phá dỡ.

Trần Viết Bảo

     08-08-2016   xây dựng nông thôn mới
 Người gửi: tan hung
 Email: tranhungban@gmail.com
 Địa chỉ: phu mỹ
 Điện thoại: 01665487658
 
Câu hỏi:

a chị có thể cho em mẫu thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và dự toán xây dưng đường bê tông nông thôn dduocj không. e cảm ơn

Trả lời:

Bạn Tan Hung thân mến, thiết kế mẫu và dự toán đường Bê tông giao thông nông thôn do Sở Giao thông vận tải Bình Định thực hiện. Bạn liên hệ với Sở Giao thông để được hướng dẫn thực hiện.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở