CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     14-03-2018  
 Người gửi: Dương Đông Phong
 Email: PHONG27X1@GMAIL.COM
 Địa chỉ: Tây Sơn - Bình Đinh
 Điện thoại: 0914159233
 
Câu hỏi:

Chào A Bảo: Anh cho hỏi đơn vị tư vấn thiết kế công trình A, vậy theo Luật Xd có được phép hợp đồng giám sát công trình A đó không. nếu có thì theo thông, tư nghị định nào. Cảm ơn anh.

Trả lời:

Bạn Dương Đông Phong hân mến.

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực từ ngày 15/08/2014 nêu rõ tại Điều 2 như sau:

Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm:

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,

- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật,

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công,

- Tư vấn giám sát.

Như vậy nhà thầu lập thiết kế dự án có thể tham gia thực hiện giám sát gói thầu do mình thiết kế nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
 
Trần Viết Bảo
 
 
     13-03-2018   Thuê tư vấn đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
 Người gửi: Trương Văn Kiệt
 Email: truongvankietk@gmail.com
 Địa chỉ: An Lão - Bình Định
 Điện thoại: 01682921357
 
Câu hỏi:

Cho em hỏi vấn đề thuê tư vấn quản lý dự án công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.rnTheo Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.rnNhưng theo Điều 62. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Luật xây dựng số 50 tại khoản 3. Thuê tư vấn quản lý dự án đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.rnVậy các chủ đầu tư có được thuê tư vấn quản lý dự án không vì nguồn vốn em nói là nguồn vốn nhà nước thì theo luật xây dựng chỉ được thuê tư vấn QLDA đối với nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn khác thì được.nhưng vốn nhà nước thì có được thuê tư vấn QLDA không?rnEm xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Trương Văn Kiệt thân mến,

Để áp dụng hình thức quản lý dự án nào bạn phải căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu do cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp bạn nêu là vốn ngân sách nhà nước, dưới 15 tỷ, nếu kế hoạch đấu thầu được phê duyệt "Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án" thì thực hiện theo Khoản 4 Điều 62 của Luật Xây dựng và Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Nghị định 42 như sau:

"1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật."

Rất ít trường hợp Chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực theo quy định hiện hành, do vậy thường phải thuê tổ chức (Ban quản lý dự án chuyên ngành/khu vực, tư vấn quản lý dự án), cá nhân đối với một số vị trí chức danh còn thiếu để đảm bảo "đủ điều kiện năng lực" theo quy định.   

Trần Viết Bảo

     13-03-2018   Nâng hạng chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
 Người gửi: Lê Anh Trí
 Email:
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 0961688639
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình ĐịnhrnHiện tại tôi đã có chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Chứng chỉ của tôi vẫn chưa hết hạn nhưng không có xếp hạng. Theo như Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì tôi có 1 số thắc mắc như sau:rn - Tôi tốt nghiệp tháng 05/2013, như vậy tại thời điểm tháng 03/2018 tôi đã được xem như có 5 năm kinh nghiệm hay chưa?rn - Tôi có 1 năm làm cho công ty tư nhân trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp đã tham gia 2 công trình công nghiệp cấp II nhưng hiện tại không thể xin được các giấy tờ chứng minh tôi đã làm những công trình này và gần 4 năm làm ở các công trình dân dụng nhà nước có đầy đủ các giấy tờ chứng minh tôi đã tham gia vào công trình. Các công trình dân dụng tôi đã tham gia trong 4 năm này gồm có 3 công trình cấp III và 1 công trình cấp II. Như vậy tôi có đủ điều kiện để nâng hạng II hay chưa? Và nếu nâng hạng thì chứng chỉ của tôi có đc hành nghề ở cả 2 lĩnh vực dân dụng và công nghiệp hay ko?rn - Chứng chỉ của tôi vẫn chưa hết hạn, vậy khi làm đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung thì tôi thuộc vào nội dung nào? cấp mới? hay cấp lại? hay điều chỉnh, bổ sung?rnXin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn Lê Anh Trí thân mến. Theo quy định của pháp luật hiện hành nếu chứng chỉ hành nghề chưa hết hạn, bạn vẫn hoạt động bình thường và mặc nhiên xem như là năng lực hạng III. Trường hợp khi sử dụng chứng chỉ vào các mục đích có yêu cầu năng lực hạng II (tham gia vào hoạt động của tổ chức có yêu cầu hạng II) phải cung cấp hồ sơ để chứng minh có đủ điều kiện năng lực hạng II (đủ thời gian tham gia hoạt động xây dựng 5 năm và tham gia lĩnh vực tương ứng 2 công trình cấp III trở lên). Thời gian kinh nghiệm tính từ ngày bạn bắt đầu tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực đang xét chứ không phải tính từ thời điểm tốt nghiệp. 

Trường hợp bạn muốn nâng hạng trước thời hạn hết hạn, bạn cần nộp đơn tại Sở Xây dựng để thi sát hạch (người chưa hết hạn chỉ thi phần pháp luật về xây dựng - 15 câu - đầy đủ 25 câu) và nộp hồ sơ để xét nâng hạng (đương nhiên phải có hồ sơ chứng minh về thời gian kinh nghiệm 5 năm và 2 công trình hạng III trở lên). Trường hợp bạn có kinh nghiệm ở lĩnh vực nào (có hồ sơ chứng minh) Hội đồng sẽ xem xét xếp hạng theo lĩnh vực đó.

Chúc bạn thành công.

Trần Viết Bảo

     07-03-2018   quản lý xây dựng
 Người gửi: nguyễn Đức Toàn
 Email: ndtkscd@gmail.com
 Địa chỉ: cát hưng, phù cát, bình định
 Điện thoại: 0905740839
 
Câu hỏi:

Anh bảo cho em hỏi về 2 vấn đề mà e không hiểu:rn1. hiện nay có một số xã trên địa bàn tỉnh bình định không thực hiện nghiêm về công tác lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát công trình cấp III. Vâỵ việc mà chủ đầu tư chon nhưng đơn vị chưa có đăng ký năng lực tại sở mình, như vậy những công ty và chủ đầu tư sử dụng tổ chức đó có bị xử lý theo nghị của nhà nước không anh, và nếu xử phạt là bao nhiêu.rn2. Một tổ chức công ty muốn tham gia làm ban quản lý công trình tổng mức >5 tỷ do chủ đầu tư thuê quản lý công trình quy định như thế nào.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Đức Toàn thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định của Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

"Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động:
a) Khảo sát xây dựng;
b) Lập quy hoạch xây dựng;
c) Lập dự án đầu tư xây dựng;
d) Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
e) Thiết kế xây dựng;
g) Thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán;
h) Thi công xây dựng;
i) Giám sát thi công xây dựng;
k) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định giá xây dựng;
l) Kiểm định xây dựng;
m) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài thì còn bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;
b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;
c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập - tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được;
d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được;
đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xây dựng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập lại kết quả khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành vi quy định tại khoản 1 (trừ điểm đ) Điều này;
c) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
d) Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.
Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định hoặc sai chứng chỉ hành nghề hoặc không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực;
b) Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng;
c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Giao cho người không  chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định;
b) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
c) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực đã hết hiệu lực theo quy định;
d) Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định;
đ) Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định.
3. Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Vi phạm chế độ báo cáo theo quy định;
b) Tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động xây dựng;
c) Không liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;
d) Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng;
đ) Không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, fax, email của văn phòng điều hành hoặc người đại diện thực hiện hợp đồng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
e) Sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhưng không phải là chuyên gia quản lý kinh tế, chuyên gia quản lý kỹ thuật hoặc không phải người lao động có tay nghề cao mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được;
g) Không thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
h) Không phân định cụ thể nội dung, khối lượng hoặc giá trị phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam;
i) Không thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng nhận thầu hoặc không thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
c) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp không có chứng chỉ năng lực; đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp chứng chỉ năng lực hết hiệu lực đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
d) Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Thông báo cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thu hồi hoặc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Buộc hoàn thành việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
đ) Buộc thay thế người có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn phù hợp đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
e) Buộc bổ sung báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
g) Buộc làm thủ tục cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
h) Buộc nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
i) Buộc công bố thông tin hoặc bổ sung các thông tin phải công bố đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
k) Buộc bổ sung việc đăng ký hoặc thông báo thông tin theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
l) Buộc nhà thầu làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;
m) Buộc nhà thầu thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;
n) Buộc nhà thầu nước ngoài bổ sung nội dung, khối lượng hoặc giá trị cụ thể phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam trong các thỏa thuận với nhà thầu nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;
o) Buộc thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu và buộc tái xuất đối với thiết bị, vật tư không đảm bảo chất lượng theo cam kết trong hợp đồng hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam trong trường hợp hợp đồng không nêu cụ thể hoặc buộc thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này."
Như vậy, Điều 7 quy định đối với Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực và Điều 23 quy định cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không đủ điều kiện năng lực. 
Tổ chức tư vấn muốn làm tư vấn quản lý dự án phải được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD và các Nghị định liên quan (NĐ 59, NĐ 42).
Trần Viết Bảo
  
     06-03-2018   kính gửi sở xây dựng
 Người gửi: lê hoài nhơn
 Email: lehoainhon2@gmail.com
 Địa chỉ: An nhơn, bình định
 Điện thoại: 0914112177
 
Câu hỏi:

Chào các anh sở xây dựngrnCho em hỏi theo nghị định 42/2017 về sửa đổi một số điều của nghị định 59/2015. Hiện nay co quan em là đơn vị cấp phường có 2 cán bộ 1 có bằng đại học xây dựng dân dụng, và 1 có bằng đại học xây dựng cầu đường thì có được sử dụng bộ máy chuyên môn quản lý dự án đối với các dự án có quy mô dưới 5 tỷ không ạ. xin cảm ơn

Trả lời:

Bạn Lê Hoài Nhơn thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

      Để áp dụng hình thức quản lý dự án nào bạn phải căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu do cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp bạn nêu là vốn ngân sách nhà nước, trên 5 tỷ và dưới 15 tỷ, nếu kế hoạch đấu thầu được phê duyệt "Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án" thì thực hiện theo Khoản 4 Điều 62 của Luật Xây dựng và Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Nghị định 42 như sau:

"1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật."

     Điều kiện năng lực được quy định tại Nghị định 59, nghị định 42 .

Trần Viết Bảo

     02-03-2018   Đăng ký năng lực hoạt động của công ty
 Người gửi: Nguyễn Ngọc Duy
 Email: ksduyxd@gmail.com
 Địa chỉ: An Kim - TT Ngô Mây - Phù Cát - Bình Định
 Điện thoại: 0975625279
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo!rnCho em hỏi đăng ký hồ sơ năng lực công ty được áp dụng từ ngày, tháng, năm nào và có công văn hay hướng dẫn quy định số mấy anh.rnCảm ơn anh!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Ngọc Duy thân mến, thời gian quy định việc cấp chứng chỉ năng lực theo Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng có Thông báo số 29/TB-SXD ngày 24 tháng 01 năm 2017. Biểu mẫu Kê khai đang có trên web của Sở Xây dựng.

Trần Viết Bảo

     01-03-2018   Chủ đầu tư tự triển khai dự án
 Người gửi: Nguyễn Viết Hậu
 Email: haunghe.engir09@gmail.com
 Địa chỉ: Phước Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0977025137
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo.rnEm có một số vướng mắc kính nhờ anh giải đáp giúp.rnEm đang công tác tại một đơn vị tư nhân. Đơn vị em có sử dụng vốn tự có để đầu tư một dự án mới dự án nhà xưởng may mặc. Đơn vị em tự cung cấp vật tư và thuê nhân công xây dựng. Trong đơn vị cũng có cán bộ có chuyên môn về xây dựng. Vậy có được không và quy định về công tác quản lý chất lượng công trình, giám sát công trình như thế nào? Mọi thủ tục chuẩn bị đầu tư đã đầy đủ và có giấy phép xây dựng. Cám ơn anh.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Viết Hậu thân mến, thông tin bạn nêu chưa đầy đủ nên chúng tôi không thể trả loài chính xác cho bạn được. Tuy nhiên có một số nội dung có liên quan đến vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trích dẫn để bạn tham khảo:

1) Về quản lý dự án bạn nên đọc Điều 62 của Luật Xây dựng, trong đó nếu thực hiện theo Khoản 4 "Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng." sẽ được hướng dẫn tại Điều 21 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP  "Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án"

1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện. (NĐ 42)

2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật.

2) Về thuê nhân công: Công ty có quyền hợp đồng thuê nhân công với nhà thầu thi công, tuy nhiên yêu cầu năng lực của nhà thầu phải phù hợp với cấp công trình mà mình thực hiện (phải được xếp hạng năng lực phù hợp với cấp công trình).

3) Về giám sát thi công: Thực hiện theo Điều 120 và 121 của Luật Xây dựng.  

Nếu các bên liên quan không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Trần Viết Bảo

     26-02-2018   chứng chỉ
 Người gửi: Lê Văn Tèo
 Email:
 Địa chỉ: Tây Sơn
 Điện thoại: 01224443338
 
Câu hỏi:

Kính gửi A Bảo:Anh cho em hỏi tí nhé! Em có bằng công nhân khảo sát công trình cầu đường vào năm 2005.Em làm Công ty Tư vấn thiết kế được 7 năm chuyên đi khảo sát địa hình. Em tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường năm 2016. Nay em muốn thi chứng chỉ hành nghề khảo sát Xây dựng được không A, nếu được thì thủ tục ra sao mong Anh chỉ giúp

Trả lời:

Bạn Lê Văn Tèo thân mến, theo thông tin bạn nêu trước năm 2016 bạn là công nhân khảo sát địa hình, đến năm 2016 mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường. 

Về bằng cấp chuyên môn căn cứ theo Điểm a), Khoản 1. Điều 16 của Thông tư 17/2016/TT-BXD bạn đủ điều kiện để xét chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hỉnh, tuy nhiên về thời gian căn cứ theo Điểm c), Khoản 2, Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì bạn chưa đủ 3 năm kinh nghiệm. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-BXD thì thời gian để tính kinh nghiệm công nhận sau khi có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng trở lên. 

Trần Viết Bảo

     20-02-2018  
 Người gửi: Bùi Phan Tiểu Phụng
 Email: phungbui13111995@gmail.com
 Địa chỉ: 113B Nguyễn Công Tr, TP.Tuy Hòa,tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 0941830499
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Bình Định- Phòng Quy hoạch Kiến trúc. Em hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc trường Đại học Văn Lang.Thời gian này em đang thực hiện đồ án tốt nghiệp với khu đất chọn tại vị trí đường Nguyễn Tất Thành, công viên Bầu Sen thành phố Quy Nhơn. Các anh chị cho em hỏi em có thể xin file Quy hoạch Kiến trúc thành phố Quy Nhơn hay quy hoạch chi tiết khu vực đó được không ạ? Hay em phải ra tận Sở mới xin được ạ? Hay em có cần phải làm đơn xin gì không ạ? Em mong anh chị trả lời giúp em, em chân thành cảm ơn ạ!

Trả lời:

Em có thể liên hệ anh Hoàng phụ trách phòng QHKT số điện thoại 0927908179 để được giúp đỡ.

Trần Viết Bảo

     08-02-2018  
 Người gửi: Nguyễn Văn Tám
 Email:
 Địa chỉ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy Phước
 Điện thoại: 0988620266
 
Câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định.rnrnTháng 10/2016, em có gửi thư về chứng chỉ giám sát của em đã hết hạn, nhưng em đang làm cán bộ công chức, do đó em có được cấp lại chứng chỉ giám sát không?rnSau đó, em được Sở Xây dựng trả lời: chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chỉ cấp cho cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo định nghĩa của Luật Xây dựng 2014, tại khoản 21, điều 3. Giải thích từ ngữ như sau : rn Điều 21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.rn Như vậy, các \\\"Hoạt động xây dựng\\\" nêu trên không thuộc phạm vi công việc của công chức, do đó chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của bạn sẽ không được xét cấp lại.rn Tuy nhiên, hiện nay Phòng của em được UBND huyện giao cơ quan chuyên môn tham mưu UBND quản lý nhà nước về xây dựng, trong đó: tham mưu UBND huyện thẩm định các công trình Thủy lợi- Nông nghiệp và PTNT và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.rn Vì vậy, em xin hỏi Sở Xây dựng Bình Định em có được xét để cấp chứng chỉ giám sát xay dựng hoặc xét cấp chứng chỉ KS Định giá được hay không? rn Em chân thành cám ơn!rn

Trả lời:

Trước hết, nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Sở Xây dựng chúc bạn năm mới thắng lợi mới.

Vân đề bạn hỏi về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, theo quy định của Luật xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho những người tham gia hoạt động xây dựng không phải là công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Trường hợp bạn là công chức chuyên môn ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng được phân cấp không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Bạn thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp quản lý công chức. Tất nhiên khi phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, người được phân công thực hiện nhiệm vụ phải có đạo đức công vụ, chuyên môn phải phù hợp với lĩnh vực được phân công. Trường hợp nhiệm vụ được phân công vượt quá khả năng của mình phải báo cáo người phụ trách biết và đề xuất cách xử lý. Ví dụ thẩm định công trình A có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, vượt quá hiểu biết chuyên môn của bạn, bạn phải báo cáo cho lãnh đạo biết để phân công người khác hoặc đề xuất thuê tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định,... 

Bạn không cần có các loại chứng chỉ trong hoạt động xây dựng, tuy nhiên để nắm vững kiến thức trong quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động xây dựng cần phải đọc, học các kiến thức chuyên môn về quản lý và chuyên môn về nghiệp vụ trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định,... trong hoạt động xây dựng. 

Năm mới chúc bạn thành công trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở