CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     05-11-2015   hỏi về Nghị định 63/2014
 Người gửi: Từ Mẫn Hậu
 Email: tumahau26@yahoo.com
 Địa chỉ: 26 Trần Cao Vân, Quy Nhơn
 Điện thoại: 0913 434 473
 
Câu hỏi:

Cảm ơn anh Bảo đã trả lời rất rõ ràng câu hỏi của tôi. Nay tôi xin hỏi thêm như sau: Lâu nay chi phí lập HS mời thầu và chi phí phân tích đánh giá HS dự thầu, cơ quan tôi đều áp dụng QĐ 957 của Bộ XD, đến khi NĐ 63/2014 có hiệu lực, chúng tôi vẫn áp dụng QĐ 957 để tính các chi phí này, vì: theo Nghị định 63/2014 Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Khoản 3.a Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng Khoản 4.b Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Khoản 7. Chi phí quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện. Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác. Vậy : Tại sao sở XD luôn thẩm định ở các công trình là 0,1 % cho các chi phí trên? Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà kho bạc không chấp nhận thanh toán và yêu cầu PHẢI THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT LẠI DỰ TOÁN CHO ĐÚNG!!!

Trả lời:

Kính gửi anh từ Mẫn Hậu.

Cảm ơn anh Từ Mẫn Hậu đã phản ánh về việc áp dụng định mức tỷ lệ và mức tối thiểu một số chi phí, có thể anh em thẩm định không để ý đến vấn đề này. Tôi sẽ kiểm tra và khắc phục ngay.

Trần Viết Bảo

     03-11-2015   Chi phí lán trại.
 Người gửi: Nguyễn Kim Ngọc
 Email: ngocnk201@gmail.com
 Địa chỉ: P. Bình Định, tx. An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0906566784
 
Câu hỏi:

Kính thưa Sở xây dựng!rnEm có một thắc mắc về chi phí lán trại, tức là khi xây dựng công trình tại vị trí mà chủ đầu tư có đủ cơ sở tận dụng để làm bãi tập kết vật liệu. Vậy khi lập dự toán thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có thể yêu cầu bỏ chi phí lán trại có được không?rnEm xin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Kim Ngọc, về chi phí lán trại khi lập dự án hoặc dự toán đầu tư xây dựng công trình bạn cứ lập đầy đủ theo quy định. Khi tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu nếu công trình có đủ điều kiện về lán trại (nhà ở cho công nhân, kho chứa vật tư, xưởng gia công,...) đáp ứng được việc triển khai thi công của nhà thầu không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng,... thì đưa nội dung này vào trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để nhà thầu không chào giá cho chi phí này và khi thương thảo, ký kết hợp đồng cũng không có chi phí này sẽ phù hợp hơn.

Nếu công trình bạn chỉ có chỗ làm bãi tập kết vật liệu như bạn nêu thì không phải là cơ sở đủ điều kiện tận dụng làm lán trại nha bạn.

Trần Viết Bảo

     03-11-2015  
 Người gửi: huỳnh ngọc thanh
 Email: huynhthanh772010@gmail.com
 Địa chỉ: phòng kinh tế và hạ tầng huyện phù cát
 Điện thoại: 0974176370
 
Câu hỏi:

xin cho hỏi: theo khoản 14, điều 3 của luật xây dựng số 50/2014/qh13 thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ chức nào.

Trả lời:

Bạn Huỳnh Ngọc Thanh thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau :

Theo khoản 14, điều 3 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã định nghĩa : 14. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.

Theo định nghĩa này thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là các cơ quan, tổ chức (các Bộ, Cục, Vụ, Sở, Phòng, Ban,...) của người quyết định đầu tư có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.

Ví dụ : Cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh, dự án đầu tư xây dựng 1 bệnh viện, sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, ngoài việc thẩm định phần xây dựng do Sở Xây dựng/Bộ Xây dựng thẩm định tùy quy mô dự án, phần thiết kế công nghệ có thể là Sở Y tế/Sở Khoa học - Công nghệ,... thẩm định do UBND tỉnh giao. Các cơ quan này đều là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Trần Viết Bảo

     01-11-2015   hỏi về NĐ 59/2015 và NĐ32/2015
 Người gửi: Từ Mẫn Hậu
 Email: tumahau26@yahoo.com
 Địa chỉ: 26 Trần Cao Vân Quy Nhơn.
 Điện thoại: 0913 434 473
 
Câu hỏi:

1/ Đối với công trình có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, HS dự toán công trình đã được Sở XD thẩm định. Khi phê duyệt, Chủ đầu tư có quyền xem xét lại các hệ số, giá trị chi phí… để phê duyệt kinh phí XD khác với Giá trị đã được sở XD thẩm định hay không?rnrn2/ Trong quá trình thanh toán khối lượng tư vấn công trình XD, Kho bạc không chấp nhận HS thanh toán vì giá trị phê duyệt của Chủ đầu tư về Chi phí tư vấn, Chi phí thiết bị, Tổng mức đầu tư… không đúng với giá trị thẩm định của sở XD các thủ tục khác đều đầy đủ và đạt yêu cầu để thanh toán.rn Xin hỏi là Kho bạc có làm đúng với quy định của Nghị định 32 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hay không? Nếu không đúng thì đơn vị tư vấn phải làm sao để được thanh toán, vì Chủ đầu tư cũng cho là mình phê duyệt có căn cứ và không chịu sửa giá trị phê duyệt?rn

Trả lời:

Anh Từ Mẫn Hậu thân mến, theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì thẩm quyền phê duyệt dự toán trong Báo các kinh tế kỹ thuật và thiết kế - dự toán đối với dự án thiết kế 2 bước là do cấp quyết định đầu tư phê duyệt, cơ quan thẩm định đối với vốn ngân sách là các cơ quan chuyên môn về xây dựng. Do vậy khi có sự sai sót, không chính xác trong kết quả thẩm định chỉ có cơ quan thẩm định điều chỉnh mới hợp pháp. Khác với quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP, các Sở xây dựng chuyên ngành là cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt Báo các kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế - dự toán đều sử dụng bộ phận chuyên môn của mình để thẩm định trước khi phê duyệt. Trường hợp này cơ quan thẩm định có quyền sửa kết quả của cơ quan thẩm tra trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kho bạc quản lý việc thanh toán của Chủ đầu tư căn cứ vào kết quả thẩm định và phê duyệt, nếu có sự sai khác giữa kết quả thẩm định và phê duyệt Kho bạc từ chối việc thanh toán của Chủ đầu tư là hoàn toàn phù hợp.

Trường hợp như anh nêu, Chủ đầu tư phải trình thẩm định và phê duyệt lại Báo các kinh tế kỹ thuật và thiết kế - dự toán đối với dự án thiết kế 2 bước.

Trần Viết Bảo

     29-10-2015   Quy hoạch xây dựng
 Người gửi: Nguyễn Văn Kiên
 Email: nguyenkiencd@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0984967411
 
Câu hỏi:

Kính chúc sức khỏe ban biên tập!anh Bảo cho em hỏi nha: Hiện tại công ty em đang thực hiện đồ án: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã thuộc thị xã An Nhơn theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới em thực hiện là quy hoạch chi tiết từng phân khu chức năng và cụ thể từng lô đất theo như quy hoạch đất ở đô thị . Vậy dự toán kinh phí thiết kế quy hoạch em thực hiện theo bảng 3 hay bảng 10 của Thông tư 01/2013 ạ? và khi xuất hồ sơ thì thành phần hồ sơ gồm những bản vẽ gì? em xin cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Kiên, đơn giá quy hoạch chi tiết cho từng phân khu chức năng trong quy hoạch chung nông thôn mới áp dụng bảng 3 của Thông tư 01/2013/TT-BXD, quy hoạch này giống như quy hoạch từng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã. Về thành phần hồ sơ ngoài các văn bản pháp lý, biên bản góp ý của cộng đồng dân cư, phần tư vấn phải chuẩn bị gồm :

+ Thuyết minh tổng hợp đồ án.

+ Bản đồ hiện trạng xây dựng, sử dụng đất (1/500 - 1/2000)

+ Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc (1/500 - 1/2000)

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (1/500 - 1/2000)

+ Dự thảo quy định quản lý quy hoạch.

Trần Viết Bảo

     28-10-2015  
 Người gửi: Hoàng Đình Giáp
 Email:
 Địa chỉ: 124 Ngô Mây, Quy Nhơn
 Điện thoại: 056.3525190
 
Câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựngrnEm đang lập dự toán công trình có một số vướng mắc về cước vận chuyển cho em xin hỏi:rnTheo định mức xây dựng hiện hành tính ra được khối lượng: Cát, đá, xi măng, khi tính cước vận chuyển theo QĐ37/2012/QĐ-UBND khối lượng này có được nhân thêm hệ số hao hụt trong vận chuyển hay không. Theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng phần hướng dẫn định mức cấp phối vật liệu trong bê tông có ghi “Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công cũng như độ dôi của cát”. Như vậy khi tính cước vận chuyển vật liệu theo QĐ37 có nhân thêm hệ số hao hụt hay không. Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh.rn

Trả lời:

Bạn Hoàng Đình Giáp thân mến, cước vận chuyển hành hóa được ban hành theo quyết định 37/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định là mức cước tối đa đã bao gồm thuế VAT. Trọng lượng hàng hóa vận chuyển để tính cước là trọng lượng hàng hóa vận chuyển thực tế kể cả bao bì, đơn vị là tấn. Như vậy, khi tính cước vận chuyển bạn cần căn cứ vào trọng lượng thực tế của vật liệu cần vận chuyển đến công trình.

Tuy nhiên hiện nay để thuận tiện trong việc lập dự toán mang tính tự động hóa cao, thông thường lấy khối lượng từ bóc tách định mức để tính cước vận chuyển, phần hao hụt như bạn đề cập không nhiều. Mặt khác giá cước là mức giá tối đa (theo quy định) nên tính cước chưa kể hao hụt cũng phù hợp với quy định.

Trần Viết Bảo

     27-10-2015  
 Người gửi: Nguyễn Duy Khánh
 Email: duykhanhmen@gmail.com
 Địa chỉ: Phù Mỹ - Bình Định
 Điện thoại: 0935059618
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng! Cho em hỏi về vấn đề sau: Em tốt nghiệp trung cấp thủy lợi và đã tham gia thiết kế công trình thủy lợi được 5 năm. vậy em có được cấp CCHN thiết kế công trình Thủy lợi không? Kính mong quý Sở trả lời cho em được biết! Chân thành cám ơn.rn

Trả lời:

Nguyễn Duy Khánh thân mến, theo quy định hiện hành, không có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp cho người được đào tạo cao đẳng, trung cấp mà chỉ xét cấp cho người có trình độ kỹ sư trở lên.

Trần Viết Bảo

     27-10-2015   Canh tinh gia tri quy hoach thi tran
 Người gửi: Nguyen Thu Men
 Email: nguyenmen89@gamil.com
 Địa chỉ: Tuy Phuoc
 Điện thoại: 0981414074
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo! Hiện tại em có quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất tái định cư của một thôn thuộc thị trấn Tuy phước.rnvậy khi tính đơn giá quy hoạch em áp dụng bản đơn giá số mấy của thông tư 01/2013/TT-BXD?rn em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Nguyen Thu Men, quy hoạch các điểm tái định cư ở nông thôn tương tự như quy hoạch điểm dân cư nông thôn, do vậy đơn giá quy hoạch áp dụng bảng 3 của Thông tư 01/2013/TT-BXD bạn ạ.

Trần Viết Bảo 

     26-10-2015  
 Người gửi: Nguyễn Văn Sinh
 Email: nguyenvansinhthuyloi@gmail.com
 Địa chỉ: Tuy Phước - Bình Định
 Điện thoại: 0973252656
 
Câu hỏi:

Kính gửi anh Bảo, em xin hỏi câu hỏi như sau: rnTheo điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký. rnTrường hợp hợp đồng tư vấn thiết kế BV thi công thời gian thực hiện là 20 ngày. Như vậy thời gian 20 ngày là:rn 1. Thời gian tư vấn nộp sản phẩm cho Chủ đầu tư.rn 2. Thời gian phê duyệt xong thiết kế BV thi công.rn 3. Thời gian 2 bên thanh lý xong hợp đồng.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Sinh thấn mến, chúng tôi không biết thời gian quy định trong hợp đồng của bạn như thế nào, theo quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo quy định tại khoản 1 điều 14 như sau "Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký."

Hình như có sự nhầm lẫn của bạn về thời gian thực hiện hợp đồng với tiến độ thực hiện các công việc theo hợp đồng. Thông thường các hợp đồng tư vấn lập dự án, thiết kế thường có ấn định các mốc thời gian : Ví dụ : Bao nhiêu ngày thì bàn giao hồ sơ (thời gian yêu cầu Tư vấn phải hoàn thành), thanh toán sau 10 ngày được phê duyệt,... Như vậy thời gian hợp đồng chỉ chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

Do vậy, khi ký hợp đồng các bên cần làm rõ để tránh tranh chấp về sau.

Trần Viết Bảo

     20-10-2015   hỏi về kêt quả lựa chọn nhà thầu
 Người gửi: Lê Minh Cường
 Email: cuong4al@gmail.com
 Địa chỉ: Thi trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 Điện thoại: 0962897477
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng! cho em hỏi cụ thể vấn đề sau:rnEm có công trình mở thầu trước ngày 15/5/2015 có nghĩa là công văn 502/SXD-QLXD, ngày 14/5/2015 chưa có hiệu lực, nhưng cũng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu cũng như chưa ký kết hợp đồng xây dựng như vậy cho em hỏi 2 vấn đề sau:rnThứ nhất: Chủ đầu tư mời nhà thầu thương thảo trước về giá tức là điều chỉnh giảm theo công văn 502 trước khi kết quả lựa chọn nhà tức là giá ký kết hợp đồng trùng với gia đã điều chỉnh, nếu làm như vậy có sai với nghị định 63 của chính phủ không?rnThứ 2: Hay vẫn ra kết quả lựa chọn nhà thầu bình thường như giá nhà thầu đã chào thầu, sau khi có kết quả về lựa chọn nhà thầu thì đại diện chủ mới thương thảo với nhà thầu để điều chỉnh giá theo công văn 502 rất mong nhận được câu trả lời của quý Sở sớm nhất khí có thể

Trả lời:

Bạn Lê Minh Cường thân mến, về nguyên tắc khi đấu thầu và xét thầu phải thuân thủ theo quy định của hồ sơ mời thầu được duyệt, chủ đầu tư xem xét lựa chọn nhà thầu theo các tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Trình tự thực hiện theo điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Nếu nhà thầu nào đáp ứng các tiêu chí quy định và xếp hạng thứ nhất được mời thương thảo hợp đồng. Sau khi thương thảo hợp đồng có kết quả, chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc thương thảo hợp đồng theo quy định của Luật đấu thầu 2013 và Điều 19 của nghị định hướng dẫn 63/2014/NĐ-CP được thực hiện trước khi trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là điểm khác so với Luật đấu thầu trước đây.

Về vấn đề liên quan đến công văn 502/SXD-QLXD, trường hợp mở thầu trước ngày 15/5/2015 nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo điều 19 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP (không thay đổi đơn giá nhà thầu đã chào cho phần lương nhân công theo Thông tư 01). 

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở