CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     14-07-2015   điều chỉnh trong xây dựng
 Người gửi: nguyễn tấn trường
 Email: thanhloc85@gmail.com
 Địa chỉ: hoài nhơn, bình định
 Điện thoại: 0977 978 986
 
Câu hỏi:

Anh cho em hỏi: khi thi công công trình bên em có điều chỉnh quy mô công trình do ban đầu theo thiết kế thì hệ thống thoát nước nhỏ nên không thể đủ lượng nước thoát nên đã xin người quyết định đầu tư điều chỉnh lớn hơn. việc điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư cho em hỏi vậy theo nghị định 59/2015/NĐ-CP thì việc điều chỉnh phải do người quyến định đầu tư xem xét quyết định. tuy nhiên theo nghị định 37/2015 về điều chỉnh hợp đồng xây lắp nếu không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tự thực hiện. như vậy trường hợp của em thì ai là người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Tấn Trường thân mến, 

Vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời bạn như sau :

- Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi quy mô của dự án (thay đổi hệ thống thoát nước nhỏ bằng hệ thống lớn hơn) mặc dù Chủ đầu tư đã xin chủ trương và được cấp quyết định đầu tư đồng ý cho điều chỉnh, khi triển khai việc thay đổi thiết kế trường hợp này là thay đổi quy mô của dự án, do vậy hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt điều chỉnh của cấp quyết định đầu tư, mặc dù giá trị điều chỉnh chưa vượt tổng mức đầu tư (theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

- Trường hợp điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng theo quy định tại điều 37 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP được áp dụng cho các công việc phát sinh ngoài hợp đồng nếu không vượt giá gói thầu  được phê duyệt thì Chủ đầu tư và nhà thầu tính toán ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Trường hợp bạn nêu là thay đổi quy mô của dự án chứ không phải phát sinh công việc, do vậy việc thay đổi phải được cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Trần Viết Bảo

     10-07-2015  
 Người gửi: Nguyễn văn Sum
 Email:
 Địa chỉ: Đường Tây sơn - tp Quy Nhơn
 Điện thoại: 0908035109
 
Câu hỏi:

Kính chào anh Bảo, cho em xin hỏi theo Nghị định quản lý dự án mới thì khi Hồ sơ thiết kế - dự toán đã được phê duyệt. Đại diện chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục để đưa vào thi công. Khi đi bàn giao tim mốc cho đơn vị thi công thì các văn bản (như biên bản bàn giao tim mốc ... do bên nào có trách nhiệm phải lập để các bên tham gia ký. Trong khi chờ đợi hồi âm của anh Bảo em xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Sum thân mến,

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị... hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

Theo quy định hiện hành đối với lĩnh vực xây dựng không quy định các loại Biên bản như trước đây mà do các chủ thể có liên quan thống nhất mẫu và được thỏa thuận trong hợp đồng (ví dụ Hợp đồng khảo sát). Thông thường bên nào chủ trì thì ghi biên bản và các bên tham gia thống nhất nội dung biên bản đã lập thì cùng ký.

Đối với Biên bản giao mốc khảo sát có các trường hợp : Nhà thầu khảo sát lập biên bản bàn giao cho Chủ đầu tư, sau đó Chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu thi công (trường hợp này thường áp dụng cho các dự án lớn, nhà thầu khảo sát và nhà thấu thiết kế khác nhau, hoặc thời điểm nghiệm thu công tác khảo sát và triển khai hợp đồng thi công quá xa, nhà thầu khảo sát phải bàn giao cho Chủ đầu tư trước để Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo). Đối với các dự án nhỏ, nhà thầu khảo sát đồng thời là nhà thầu thiết kế, thời gian triển khai thi công ngay sau khi thiết kế được phê duyệt, thông thường Chủ đầu tư mời bàn giao tim, mốc "tay ba" giữa Chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát, thiết kế và nhà thầu thi công, hạn chế "tam sao thất bổn", đây cúng là cách làm hay.

Trần Viết Bảo 

     08-07-2015   Hỏi về Điều chỉnh giá hợp đồng.
 Người gửi: Nguyễn Tuấn Vương
 Email: tuanvuong145@gmail.com
 Địa chỉ: 70/24/49 Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0936622221
 
Câu hỏi:

Xin chào anh Bảo. rnEm xin hỏi Trong công văn 502/SXD-QLXD ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Sở xây dựng có ghi: \"Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan.\"rnCông trình bên em đang xây dựng từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, có 1 phần khối lượng công việc nằm sau ngày 15/5/2015. Vậy có cần phải làm điều chỉnh giá nhân công-máy theo công văn 502 không anh?rnXin chân thành cảm ơn anh.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Tuấn Vương thân mến, trường hợp bạn nêu nếu hợp đồng trọn gói thì không điều chỉnh, trường hợp hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì khối lượng thực hiện sau ngày 15/5/2015 bạn phải điều chỉnh lương nhân công theo hướng dẫn 502/SXD-QLXD của Sở Xây dựng.

Trần Viết Bảo

     08-07-2015   xây dựng
 Người gửi: Phan văn nghĩa
 Email: nghia447@gmail.com
 Địa chỉ: an nhơn - bình định
 Điện thoại: 0935646447
 
Câu hỏi:

chào anh bảo thân mếm. em có 02 vấn đề muốn hỏi anh mong anh trả lới giúp. 01) gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ có cần làm HSYC và HSĐX không anh 02) theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định, như vậy các công trình dù to hay nhỏ để được phòng hạ tầng các huyện thị xã, và các sở được quyền thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán. Còn các công ty có chức năng tư vấn thẩm tra không được thẩm tra nữa phải ko anh.

Trả lời:

Bạn Phan Văn Nghĩa thân mến.

1) Căn cứ theo Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định này thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, bên mời thầu không cần lập hồ sơi yêu cầu mà chỉ cần dự thảo hợp đồng gửi đến nhà thầu được mời chỉ định, nhà thầu nghiên cứu dự thảo hợp đồng (bao gồm : Phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc, giá trị tương ứng và các nội dung khác) sau đó hai bên thương thảo để đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng.

2) Theo quy định của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về cơ bản vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách đều do các Sở và phòng quản lý về xây dựng thẩm định, trường hợp không đủ điều kiện thẩm định mới thuê tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công ty tư vấn có đủ điều kiện năng lực, được công bố thông tin năng lực tại Sở Xây dựng, khi cần thiết các Sở, phòng quản lý về xây dựng chỉ định thực hiện việc thẩm tra. Đối với vốn khác, trừ các công trình cấp III trở lên có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng do các Sở chuyên ngành thẩm định, còn lại do tư vấn thẩm tra.   

Trần Viết Bảo

     07-07-2015   Uỷ quyền phân cấp theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND
 Người gửi: NguyễnThành Đạt
 Email: LaoxThanhdat.tckhal@gmail.com
 Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch An Lão
 Điện thoại: 0986450540
 
Câu hỏi:

Tại Điểm e, khoản 2, Điều 4 của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 Quy định: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức phê duyệt các dự án ĐT . 3 tỷ trở xuống riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và các quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 và số 38/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định.rn- Vậy cho em hỏi: Riêng đối với các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới cấp nào phê duyệt sao không đưa rõ vào quyết định luôn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, vấn đề bạn nêu cụ thể là công trình thuộc Chương trình nông thôn mới từ nguồn vốn nào. Nếu nguồn vốn thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định này. Nội dung Điều 1 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định như sau :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1) Phạm vi điều chỉnh : Quy định này quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng (gọi tắt là cơ chế đầu tư đặc thù) các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định (kể cả các công trình của Chương trình được lồng ghép đầu tư với các nguồn vốn khác) nếu đảm bảo các điều kiện sau đây thì được thực hiện theo Quy định này:

a. Quy mô vốn đầu tư đến 3 tỷ đồng;

b. Thời gian thi công xây dựng công trình dưới 1 năm;

c. Kỹ thuật đơn giản được áp dụng thiết kế mẫu (thiết kế điển hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d. Công trình do cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng hoặc nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng.

      Riêng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được lồng ghép đầu tư với nguồn vốn ODA nếu có những quy định riêng khác với quy định này thì được thực hiện theo quy định của dự án ODA đó.

 

      Các quy định khác không nêu trong quy định này, thì được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư hưởng lợi có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình quy định tại Khoản 1, Điều này.

Trần Viết Bảo

 

     07-07-2015   Quyet dịnh 11/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình ĐỊnh
 Người gửi: NguyễnThành Đạt
 Email: thanhdat.tckhal
 Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch An Lão
 Điện thoại: 0986450540
 
Câu hỏi:

TRong Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định có căn cư Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chỉnh phủ về quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên Nghị định 59/NĐ-CP có hiệu lực 05/8/2015 nhưng Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 10/7/2015 vậy trong khoản thời gian từ 10/7/2015-05/8/2015 Quyết định 11/2015 có hiệu lực không

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, Quyết định 11/2015/QĐ-UBND căn cứ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cao nhất là Luật Xây dựng 2014 đã có hiệu lực. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND có căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP để ban hành một số nội dung liên quan đến ủy quyền và phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện Luật Xây dựng. Do vậy hiệu lực của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND không trái với Nghị định 59/2015/NĐ-CP vì Nghị định quy định rất nhiều nội dung theo quy định của Luật Xây dựng còn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND chỉ quy định nội dung ủy quyền, phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các quy định trong Quyết định 11/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2015.

Trần Viết Bảo.

     07-07-2015   Hỏi về cách lập tổng mức đầu tư theo Nguồn Nông thôn mới
 Người gửi: Lê Minh Cường
 Email: cuong4al@gmail.com
 Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 Điện thoại: 0962879477
 
Câu hỏi:

Anh Bảo thân mến trước khi đặt câu hỏi em xin chúc ban biên tập diễn đàn hỏi đáp sức khỏe và thành đạt.rnCâu 1: Nguồn mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới do tỉnh hộ trợ các xã để thực hiện. rnTheo Quyết định 18 và 38 của UBND tỉnh thì khi lập dự toán thì chi phí thiết kế dự toán nhân với hệ số K0.36, phải áp dựng thiết kế mẫu, và không được tính chi phí khảo sát địa hình, vậy cho em hỏi một số công trình không có thiết kế mẫu do nhà nước ban hành thì khi tính chi phí thiết kế và dự toán thì không nhân với hệ số điều chỉnh có đứng không ví dụ như xây dựng tường rào trường học, nhà bảo vệ của trường không có thiết kế mẫu do nhà nước ban hành, trong trường hợp không cho tính chio phí khảo sát địa hình thì không có số liệu để tính khối lượng đào đắp, cho nên không có số liệu để tính toán. như vậy đơn vị tư vấn có đuwọc tính chi phí khảo sát địa hình rồi nhân với hệ số k0.5 không. mong anh Bảo trả lời em sớm nhất khi có thể

Trả lời:

Bạn Lê Minh Cường thân mến, đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nếu công trình nào sử dụng thiết kế mẫu thì phải thực hiện theo quy định. Trường hợp công trình như bạn nêu không sử dụng thiết kế mẫu thì chi phí thiết kế (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) được tính như công trình xây dựng thông thường. 

Đối với công tác khảo sát phục vụ cho thiết kế, tùy trường hợp cụ thể cần thiết phải khảo sát để đảm bảo việc thiết kế đạt yêu cầu chất lượng công trình và lập dự toán chính xác, đơn vị tư vấn báo cáo chủ đầu tư xem xét quyết định (thể hiện ở nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

Trần Viết Bảo

     05-07-2015   Thu tuc ho so XPXD
 Người gửi: NGUYEN VAN DAT
 Email: vandatnguyen2004@gamil.com
 Địa chỉ: 142/58 TO KY, Q.12, TPHCM
 Điện thoại: 0903091120
 
Câu hỏi:

cho xin hoi ho so thu tuc xin phep xay dung o thi xa phu cat ho so gom nhung gi? ho so thiet ke gom co nhung gi?xin cam on,neu duoc xin goi email chan thanh cam on

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Đạt thân mến, câu hỏi bạn nêu chưa được cụ thể, không biết công trình bạn cần xin phép xây dựng là nhà ở tư nhân hay công trình xây dựng. Chúng tôi xin trả lời bạn như sau :

1) Đối với nhà ở tư nhân tại đô thị : 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 13 của Thông tư 10/2012/TT-BXD;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 -:- 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 -:- 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 -:- 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 -:- 1/200.

2) Đối với công trình xây dựng thuộc dự án :

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 12 Thông tư 10/2012/TT-BXD;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

4. Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án, tỷ lệ 1/100 -:- 1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 -:- 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 -:- 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

5. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

Trần Viết Bảo

     04-07-2015   chi phí thẩm tra
 Người gửi: do tran
 Email: tranxuando@gmail.com
 Địa chỉ: tuy phuoc
 Điện thoại: 0935404589
 
Câu hỏi:

kính hỏi SXD, vừa qua em có xem nội dung CV2014/STC-HCNS, CV 8028/BTC-CST quy định về chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán trên Web của SXD, trong đó có nêu rõ hiệu lực thi hành 1/8/2014. Vậy còn ĐM 957 cũng quy định chi phí thẩm tra thiết kế vẫn thực hiên lâu nayrnMong SXD hướng dẫn thực hiện theo cái nào cho đúng

Trả lời:

Bạn do tran (tranxuando@gmail.com) thân mến, công văn số 2014/STC-HCNS của Sở Tài chính và công văn số 8028/BTC-CST của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu phí thẩm tra (theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP) và hiện nay là phí thẩm định theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế - dự toán bản vẽ thi công theo Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra (thẩm định) thiết kế công trình xây dựng.

Trường hợp thực hiện thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế - dự toán bản vẽ thi công của các đơn vị tư vấn do chủ đầu tư thuê thì giá hợp đồng tư vấn thẩm tra được xác định mức tối đa theo quy định tại định mức chi phí tư vấn theo quyết định 957 của Bộ Xây dựng.

Do Nghị định 15/2013/NĐ-CP dùng từ thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước và thẩm tra của tư vấn nên nhiều người nhầm lẫn. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm tra/thẩm định thì thực hiện thu phí theo Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính, đơn vị tư vấn thực hiện thẩm tra thì được hưởng chi phí theo Quyết định 957 của Bộ Xây dựng.

Trần Viết Bảo 

 

     29-06-2015  
 Người gửi: Nguyễn Văn Cường
 Email:
 Địa chỉ: Kv6, P. Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn
 Điện thoại: 0905035011
 
Câu hỏi:

Chào Anh Bảo! Cho em hỏi một vấn đề về chi phí tư vấn:rn1. Theo QĐ 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí tư vấn. Những công trình cải tạo sửa chữa chi phí Lập BC KTKT thì được nhân hệ số 1,1 hoặc 1,2. Nhưng sao hồ sơ gửi qua SXD thẩm định thì chi phí Lập BC KTKT SXD lại không tính nhân hệ số 1,1hoặc 1,2. rn2. Những công trình mà chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. Khi thẩm định chi phí quản lý quản dự án thì SXD lại không nhân hệ số 1,1VAT 10%.rnVậy kính móng SXD giả thích để em được rõ hơn, Xin chân thành cám ơn./.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Cường thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau :

Căn cứ theo Quyết định 957, tại điểm 3.2.2. Chi phí lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- Trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: điều chỉnh định mức chi phí với hệ số K = 1,2.

- Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: điều chỉnh định mức chi phí với hệ số K = 0,80.

Trường hợp bạn nêu, báo cáo KT-KT cải tạo, sửa chữa công trình không có yếu tố "có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có" nên không được điều chỉnh hệ số K=1,2.

Trường hợp Chủ đầu tư không trực tiếp quản lý dự án mà thuê tư vấn quản lý dự án, khi thanh toán cho tư vấn quản lý dự án được phép điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng của chi phí tư vấn quản lý dự án. Chi phí tăng thêm của thuế VAT lấy từ nguồn dự phòng chi của dự án. Khi thẩm định chi phí quản lý dự án là tính cho Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án nên không tính thuế VAT.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở