CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     09-06-2016   Hỏi về NĐ-59
 Người gửi: Bao gio
 Email: tothon20@gmail.com
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: Khong
 
Câu hỏi:

Xin được giải thích đã hỏi một số cơ quan nhưng chưa có câu trả lời theo điều 25 mục c theo NĐ-59 đối với nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách “Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán …. tổ chức thẩm định thiết kế dự toán các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp”. Nhưng theo tôi hiểu phần lưới điện phân loại theo cấp điện áp thì lưới điện trung áp là lưới điện có cấp điện áp từ từ 6KV - 35KV, nếu chiếu theo khoản này thì lưới điện

Trả lời:

Bạn đọc tothon20@gmail.com thân mến, 

Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP,  tại Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, điểm c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.

Như vậy, đối với công trình lưới điện trung áp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán chứ không phải do Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Cấp điện áp của lưới điện trung áp do Bộ Công thương quy định.

Trần Viết Bảo

     08-06-2016   thu hồi đường dây chiếu sáng
 Người gửi: văn thanh
 Email: thanhdkt85@gmail.com
 Địa chỉ: quy nhơn
 Điện thoại: 0932578799
 
Câu hỏi:

cho hỏi:rnĐơn giá nào áp dụng để tính thu hồi đường dây chiếu sáng?

Trả lời:

Bạn Văn Thanh thân mến, hiện tại không có định mức, đơn giá thu hồi đường dây chiếu sáng. Trường hợp này thực hiện theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP tại điều 19. Quản lý định mức xây dựng như sau :

4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

b) Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi áp dụng; đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trần Viết Bảo

     03-06-2016   Hỏi về điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân Tham gia chủ trì
 Người gửi: Lê Minh Cường
 Email: cuong4al@gmail.com
 Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 Điện thoại: 0962897477
 
Câu hỏi:

Lời đầu tiên em xin chúc cho lãnh đạo và ban biên tập lời chúc sức khỏe và thành đạt em được hỏi vấn đề saurn1. Vừa qua em gởi hơ qua cơ quan chuyên môn của huyện là Phòng Kinh tế hạ tầng huyện An Lão, Khi gửi em có gửi hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế theo theo các chứng chỉ hành hề hoạt động liên quan đến các chức danh và hợp đồng lao động Chủ trì kiến trúc, chủ trì kết cấu. Nhưng chuyên viên của phòng Kinh tế hạ tầng yêu cầu bên đơn vị tư vấn phải cung cấp bằng đại học tốt nghiệp để đủ điều kiện năng lực. Theo em việc yêu cầu cấp bằng đại học tốt nghiệp là không cần thiết và nghị định 59 cũng không yêu cầu. Như vậy việc yêu cầu của cán bộ chuyện viên phòng kinh tế hạ tầng là có phù hợp không bên đơn vị tư vấn có phải thực hiện không. em mong nhận được câu trả lời sớm nhất. chúc anh thanh công

Trả lời:

Bạn Lê Minh Cường thân mến, theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, yêu cầu về hồ sơ năng lực của cá nhân tại Biểu mẫu số 4 chỉ quy định "Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực)", không yêu cầu cung cấp bằng đại học.

Hiện tại chứng chỉ hành nghề chưa xếp hạng nên đối với dự án nhóm B trở lên, công trình cấp II trở lên đơn vị tư vấn phải cung cấp thêm thông tin năng lực (lý lịch chuyên môn) của từng cá nhân đã từng chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III trở lên cùng loại để xem xét sự phù hợp về năng lực.

Trần Viết Bảo 

     03-06-2016  
 Người gửi: đỗ trọng tuấn
 Email:
 Địa chỉ: nhơn thọ an nhơn bình định
 Điện thoại: 0935234007
 
Câu hỏi:

Kính gửi a Bảo!E có vấn đề này xin hỏi? thông tư 06 bộ xây dựng có hiệu lực tách trực tiếp phí khác và lán trại nhà tạm ra khỏi chi phí xây lắp như vậy đơn vị tư vấn áp dụng ngay thông tư 06 hay phải chờ có văn bản hướng dẫn của sở xây cho phép để áp dụng thông tư 06 trên toàn tỉnh vậy a bảo. E xin cảm ơn. Chúc a nhiều sức khoẻ.

Trả lời:

Bạn Đỗ Trọng Tuấn thân mến, về nguyên tắc Luật, văn bản quy phạm pháp luật khi cơ quan có thẩm quyền đã ban hành, văn bản có hiệu lực  nếu các quy định nêu trong văn bản đã rõ ràng, không đặt vấn đề phải hướng dẫn thì thực hiện theo các nội dung quy định trong các văn bản đó, Trường hợp một số điều của Luật quy định Chính phủ hướng dẫn thì Chính phủ ban hành Nghị định; một số điều của Nghị định quy định Bộ, ngành hướng dẫn thì Bộ, ngành hướng dẫn bằng Thông tư.

Do vậy, Thông tư 06/2016/TT-BXD đã có hiệu lực (01/5/2016) thì phải thực hiện theo Thông thư 06. Sở Xây dựng không có hướng dẫn thực hiện thông tư nữa. Trường hợp trong thông tư có những vẫn đề gì chưa rõ, bạn có thể hỏi bằng văn bản Sở Xây dựng sẽ giải thích, trả lời cho bạn rõ.

Trần Viết Bảo

     02-06-2016   Chứng chỉ hành nghề xây dựng
 Người gửi: Phan Văn Anh
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0905834562
 
Câu hỏi:

Theo Thông báo của Sở Xây dựng, đến ngày 01/6/2016 Sở tạm dùng việc tiếp nhận hồ sơ và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Vậy trường hợp các cá nhân đến tháng 6/2016 trở về sau chứng chỉ hành nghề đến thời điểm hết hạn hành nghề sẽ được xử lý như thế nào?

Trả lời:

Bạn Phan Văn Anh thân mến, từ ngày 1/6/2016 Sở Xây dựng Bình Định không tiếp nhận hồ sơ xét cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Trường hợp chứng chỉ hết hạn, Sở vẫn tiếp nhận để cấp đổi chứng chỉ hành nghề, đảm bảo quyền lợi cho người đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 Trần Viết Bảo

     01-06-2016   Xác định và quản lý chi phí xây dựng đường giao thông
 Người gửi: Võ Quốc Dũng
 Email: voquocdung.bk2003@gmail.com
 Địa chỉ: An Lão-Binh Định
 Điện thoại: 0935836468
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo, hiện tại em đang vướng vấn đề như sau:rnHiện nay trên địa bàn huyện An Lão các công trình đường giao thông cơ bản là lồng ghép các nguồn vốn khác nhau, thông thường la nguồn vốn từ Trung ương như 135 và nguồn hỗ trợ xi măng thuộc Chương trình Bê tông hóa GTNT của tỉnh Bình Định.Vậy xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Hướng dẫn 08/HD-SXD ngày 12/5/2015 hay theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, hay theo hướng dẫn khácNhờ anh Bảo giúp e

Trả lời:

Bạn Dũng thân mến,

Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh nhằm hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến công trình để xây dựng đường giao thông nông thôn. Kinh phí hỗ trợ lượng xi măng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý, phần kinh phí còn lại địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng công trình hoàn thành. Do vậy, để được hỗ trợ lượng xi măng xây dựng công trình GTNT, địa phương phải áp dụng thiết kế mẫu được UBND tỉnh ban hành và việc xác định chi phí được thực hiện theo Chương trình này (Hướng dẫn 08/HD-SXD ngày 12/5/2016 của Sở Xây dựng).

Tạ Phương Trung - P.QLXD

     01-06-2016   Chi phí khảo sat và lập báo cao kinh tế kỹ thuật
 Người gửi: Lê Minh Tuấn
 Email: letuanbinhdinh@gmail.com
 Địa chỉ: 328 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
 Điện thoại: 0962066879
 
Câu hỏi:

Kính chào Anh Bảo.rnEm đang lập hồ sơ thiết kế công trình nâng cấp mở rộng đường giao thông trong đô thị bao gồm các hạng mục:rn- Mở rộng nền đường và mặt đườngrn- Xây dựng hệ thống thóat nước mặtrn- Trồng cây xanh, lát vỉa hèrnVề khảo sát địa hình: Đối với hạng mục mương thoát nước, để thiết kế được mương thoát nước, cần phải chọ tim tuyến mương thoát nước trên thực địa đo vẽ trắc dọc trắc ngang địa hình để tư vấn xác định đựoc độ dóc dọc thiết kế của mương thoát, hướng thoát và miệng xả.rnVề khối lượng: Do mương thoát nước nằm trên lề đường cũ phía trước mặt nhà dân, nhà dân xây cất không đồng đều, nhà cao thấp khác nhau dẫn đến mặt đất tự nhiên trên tuyến mương thoát nước cũng khác nhau cần đo trắc dọc, trắc ngang để tính khối lượng đào móng là cần thiết.Tư vấn khảo sátđịa hinh mương thoát nước có dúng hay khong Mong Anh Bảo cho ý kiến giúp em.rnVề chi phí thiết kế hạng mục đường giao thông:rnDo công trình nâng cấp mở rộng có thay đổi quy mô kết cấu ban đâu nghĩa là mặt đường truớc đay bằng bê tông rộng 5m, nay mở rộng lên 8m, thay đổi từ kết cấu bê tông sang bê tông nhựa, do đó khi tính toán thiết kế hạng mục nâng cấp mở rộng đường giao thông em tính chi phí thiết kế Gx2,8%x1,2 có đúng không, mong anh cho ý kiếnrnHạng mục mương thoát nước, trồng cây xanh thụoc loại công trình hạ tầng kỹ thuật, do đó chúng tôi tính chi phí theo 957 cho công trình hạ tầng kỹ thuật với hệ số thiết kế là 3,2%xG hay phải sử dụng hệ số thiết kế theo công trình giao thông Gx2,8%, mong anh bảo cho ý kiến.

Trả lời:

Bạn Tuấn thân mến, vấn đề bạn hỏi xin được có ý kiến như sau:

1. Khi thiết kế hệ thống mương thoát nước việc quan trọng nhất là phải xác định được diện tích lưu vực thoát nước, hướng thoát nước nên việc khảo sát địa hình để phục vụ công tác thiết kế là cần thiết.

Đối với công trình quy mô nhỏ, các hệ thống mương thoát nước dọc đường chỉ làm nhiệm vụ thoát nước mặt đường thì chỉ cần khảo sát trắc dọc và trắc ngang để làm cơ sở thiết kế và tính toán khối lượng.

Tuy nhiên, công trình còn có hạng mục Mở rộng nền đường, mặt đường nên khối lượng khảo sát địa hình phải tính chung cho cả tuyến công trình (bao gồm mặt đường, vỉa hè) chứ không thực hiện khảo sát riêng cho tuyến mương thoát nước vì như vậy sẽ trùng lắp về khối lượng.

2. Hạng mục đưởng giao thông do thiết kế thay đổi bề rộng mặt đường từ 5m thành 8m, kết cấu mặt đường thay đổi từ bê tông xi măng sang bê tông nhựa nên Sở Xây dựng nhận thấy việc thiết kế này giống như thiết kế mới. Vì vậy chi phí thiết kế tính theo quy định tại Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD là Gx2.8%, không vận dụng hệ số điều chỉnh K=1,2 như quy định tại điểm 3.2.2 của Quyết định này.

3. Công trình chính là công trình giao thông, các hạng mục đi kèm theo gồm mương thoát nước và trồng cây xanh. Do đó, theo quan điểm của Sở Xây dựng loại công trình xác định chung cho cả công trình là công trình giao thông để xác định các hệ số chi phí.

Trần Đình Duy - P.QLXD

     28-05-2016   Phụ lục hợp đồng thi công
 Người gửi: Nguyễn Bá Quyền
 Email: baquyen3011@gmail.com
 Địa chỉ: Ngô Mây - Phù Cát -Bình Định
 Điện thoại: 0984325537
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng, tôi đang thắc mắc một vấn đề về lập phụ lục hợp đồng thi công như sau: rn - Theo thông tư 06 có các hạng mục chi phí như: Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế và dự phòng chi có được đưa vào phụ lục hợp đồng thi công hay không? xin Quý sở giải đáp giúp tôi hiểu rỏ hơn vè vấn đề này.rn Xin chân thành cảm ơn!!!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Bá Quyền thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng xin trả lời như sau :

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn công tác quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng, trong đó có hướng dẫn Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung. Nội dung Chi phí hạng mục chung gồm chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường, chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường, chi phí an toàn lao động, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có), chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình (nếu có), chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và một số chi phí có liên quan khác liên quan đến công trình; đương nhiên những công việc này không thể xác định từ hồ sơ thiết kế. Chi phí dự phòng không nằm trong khoản mục chi phí này.

Tuy nhiên khi đấu thầu, tùy từng trường hợp cụ thể bên mời thầu sẽ quy định chi phí hạng mục chung gồm những công việc nào để làm cơ sở cho nhà thầu khi chào giá hạng mục công việc này. Trường hợp bên mời thầu không nêu cụ thể, bạn cần căn cứ nội dung các khoản mục chi phí hạng mục chung hướng dẫn tại Thông tư 06, căn cứ theo đặc điểm, tính chất của gói thầu và theo quan điểm cạnh tranh của nhà thầu để chào giá cho khoản mục chi phí này. Khi thương thảo bên mời thầu và nhà thầu sẽ làm rõ từng công việc, sau khi hai bên thống nhất, được cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng thầu, khoản mục chi phí này sẽ được đưa vào phụ lục hợp đồng như kết quả thương thảo.

Trần Viết Bảo

 

     26-05-2016  
 Người gửi: Hồ Văn Đô
 Email: anphuocxaydung@gmail.com
 Địa chỉ: Qui Nhơn
 Điện thoại: 0987267935
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo em có một việc cần anh tư vấn giúp em. Em đã có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình đường bộ nay em muốn bổ sung thêm chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cầu, đường bộ và thủy lợi do em làm kỹ thuật thi công được 4 cái cầu dầm L 36m , và công trình thủy lợi em làm được 5 công trình .Vậy thủ tục em làm như thế nào? Chào anh chúc anh sức khỏe.

Trả lời:

Bạn Hà Văn Đô thân mến, vấn đề bạn hỏi, hiện tại căn cứ theo quy định hiện hành (Nghị định 59/2015/NĐ-CP) chưa có hướng dẫn nên Sở Xây dựng chưa trả lời bạn được.

Trần Viết Bảo

     25-05-2016  
 Người gửi: Đặng Khoa Đãm
 Email:
 Địa chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 0916035667
 
Câu hỏi:

Cho tôi hỏi một vấn đềrnCó một dự án thuộc loại công trình Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn vốn Trái phiếu chính phủ, đã phê duyệt dự án và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án thì cần phải điều chỉnh thiết kế cơ sở, cụ thể là kéo dài tuyến kè và đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, sau đó chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Vậy cho tôi hỏi, thiết kế bản vẽ thi công có phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước thẩm định hay không? xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn Đặng Khoa Đãm thân mến, vấn đề bạn nêu căn cứ theo Luật Xây dựng 2014 như sau :

Điều 84. Điều chỉnh thiết kế xây dựng

1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

Bạn căn cứ quy định nêu trên đối chiếu với trường hợp của mình để biết là có phải thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hay không. 

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở