CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     27-06-2016   Xét đổi chứng chỉ hành nghề giám sát đã hết hạn
 Người gửi: Trương Kim Xin
 Email: menliksin2005@gmail.com
 Địa chỉ: 06 đường 28-3 TT Bồng Sơn
 Điện thoại: 0905043343
 
Câu hỏi:

Kính chào anh Bảo, trước đây tôi được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát ở tỉnh KonTum đến tháng 6 này hết hạn, vậy tôi có được xét đổi CCHN giám sát ở tỉnh Bình Định được không?

Trả lời:

Bạn Trương Kim Xin thân mến, theo quy định chứng chỉ hành nghề xây dựng ở đâu xét cấp thì ở đó sẽ xét cấp gia hạn. Trường hợp của bạn hãy đến Sở Xây dựng Kon Tum để được xét cấp đổi.

Trần Viết Bảo

     27-06-2016   Phân cấp công trình
 Người gửi: Phan Châu Anh
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0905389736
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựngrnHiện nay có 2 quy định về phân cấp công trình: Theo Thông tư 12/2012/TT-BXD ban hành Quy chuẩn 03-2012/QCVN và Thông tư 03/2016/TT-BXD. Hiểu thế nào cho đúng khi thực hiện việc phân cấp này.

Trả lời:

Bạn Phan Châu Anh thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau :

Thông tư 12/2012/TT-BXD ban hành Quy chuẩn 03-2012/QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, còn Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công tnh xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Cùng quy định về phân cấp công trình, tuy nhiên việc áp dụng phân cấp có sự khác nhau, cụ thể như sau :

- Theo phạm vi điều chỉnh :

    + Quy chuẩn 03-2012/QCVN : Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân loại, phân cấp và xác định cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (gọi tắt là phân loại, phân cấp công trình) nhằm làm cơ sở để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật khi lập và xét duyệt các dự án đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình.

    + Thông tư 03/2016/TT-BXD : Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 3, điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Căn cứ theo phạm vi điều chỉnh,  Quy chuẩn 03-2012/QCVN chỉ áp dụng cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, còn Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định cho tất cả các loại công trình. Điểm khác biệt chính là Quy chuẩn 03-2012/QCVN làm cơ sở để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật khi lập và xét duyệt các dự án đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình còn Thông tư 03/2016/TT-BXD áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

Cấp công trình theo Quy chuẩn 03-2012/QCVN do chủ đầu tư xác định, căn cứ vào tầm quan trọng, quy mô, yêu cầu kỹ thuật xây dựng, tuổi thọ của công trình và mức độ an toàn cho người và tài sản trong công trình đó và phải được người quyết định đầu tư phê duyệt, ví dụ công trình A nếu thiết kế tuổi thọ 20 năm thì nó là công trình cấp 4, cũng công trình đó nếu yêu cầu thiết kế tuổi thọ 100 năm thì nó là công trình cấp 2.

Cấp công trình theo Thông tư 03/2016/TT-BXD do nhà nước quy định tại Thông tư này; phân cấp công trình được thực hiện theo quy mô, công suất hoặc theo quy mô kết cấu; việc phân cấp này mục đích là để áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng như : (1) Áp dụng cấp công trình để xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. (2)  Làm cơ sở để quản lý các hoạt động như : Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng; Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; Xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình; Xác định công trình bắt buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật; Xác định công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; Xác định công trình có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; Xác định công trình phải thực hiện đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng; Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Xác định thời hạn và mức tiền bảo hành công trình; Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì.

     Như vậy, cùng 1 công trình có thể có 2 cấp khác nhau với 2 mục đích khác nhau.

Trần Viết Bảo

     21-06-2016  
 Người gửi: truong van dinh
 Email:
 Địa chỉ: phong tai chinh ke hoach
 Điện thoại: 01228457859
 
Câu hỏi:

Sở cho e hỏi về dự toán gói thầu:rn- việc lập và thẩm định dự toán gói thầu thi công xây dựng tiến hành vào khi nào có phải cùng lúc với dự toán công trình không hay sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo e hiểu là sau khi có quyết định PDKHLCNT thì Chủ đầu căn cứ thời gian thi công tiến hành lập và trình phê duyệt dự toán gói thầu TCXD bao gồm những chi phí mà Chủ đầu tư xác định rõ trước khi phát hành hồ sơ mời thầu: VD chi phí dự phòng trượt giá theo TT 06 khi tính thì điều kiện là công trình thi công có thới gian >1 năm mới áp dụng hoặc phát sinh rủi ro khối lượng Chủ đầu tư xác định là không có sai sót giữa dự toán và thiết kế thì lúc này phê duyệt dự toán gói thầu sẽ không có 2 khoản mục nêu trên, như vậy có đúng quy định không.rn- Trường hợp tính chi phí dự phòng trượt giá > mức tạm tính của sở xây dựng là 5% và

Trả lời:

Bạn Trương Van Dinh thấn mến, vấn đề  phê duyệt dự toán gói thầu như bạn nêu là đúng quy định hiện hành. Chúc bạn thành công.

Trần Viết Bảo 

     20-06-2016   Xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 Người gửi: Nguyễn Hoàng Việt
 Email: hoangviet.qn84@gmail.com
 Địa chỉ: TP. Quy Nhơn.
 Điện thoại: 0974660995
 
Câu hỏi:

Kính thưa Sở Xây dựng: Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ KH&ĐT và BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Điều 37: HƯỚNG DẪN THI HÀNH có nêu bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu hoặc nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì không được tham dự thầu đối với các gói thầu đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20. 21. 22. 23. 24. 25 và 26 của Luật Đấu thầu.Như vậy, việc thực hiện đăng ký và các nội dung cần đăng ký này như thế nào. Em cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Hoàng Việt thân mến, vấn đề bạn nêu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đấu thầu do ngành Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Để biết chi tiết liên quan đến đăng ký thông tin qua mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện các quy định có liên quan, bạn hãy hỏi Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết thông tin chi tiết. 

Trần Viết Bảo

     18-06-2016   v/v Áp dụng đơn giá quy hoạch chi tiết 1/500 thep TT01/2013
 Người gửi: BẢO UYÊN
 Email: huynhbaouyen2015@gmail.com
 Địa chỉ: TUY PHƯỚC
 Điện thoại: 0934774515
 
Câu hỏi:

Kính chào ban biên tập, chúc các anh chị sức khỏe:rn1/Cho em hỏi về việc áp dụng đơn giá quy hoạch chi tiết 1/500 các điểm dân cu thuộc thị trấn thì em áp dụng bảng 3 theo thông tư 01/2013 có đúng không? rn2/Quy hoạch điểm dân cư độc lập tổng diện tích 300m2 có cần thiết phải thiết kế đầy đủ bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật không?rn kính mong anh chị trong ban biên tập giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

-  Việc áp dụng đơn giá quy hoạch chi tiết 1/500 các điểm dân cư thuộc thị trấn:

Căn cứ theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị thì thị trấn là đô thị loại IV, V thuộc huyện. Do vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư thuộc thị trấn được áp dụng đơn giá theo Bảng số 10 và định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập đồ án quy hoạch áp dụng theo Bảng số 12 của Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Đối với việc lập quy hoạch điểm dân cư độc lập có tổng diện tích khoảng 300 mcó cần thiết phải thiết kế đầy đủ các bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật hay không:

Căn cứ theo các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thì việc lập quy hoạch chi tiết phải thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến khu đất bao gồm cả quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, để làm cơ sở quản lý việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của khu đất khu đất với hệ thống chung.

      Sở Xây dựng phúc đáp để bạn biết và triển khai thực hiện.

Phòng QHKT

     17-06-2016   Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng?
 Người gửi: Nguyễn Xuân Sinh
 Email: xuansinhnguyen@gmail.com
 Địa chỉ: 03 Trần Bình Trọng - Quy Nhơn
 Điện thoại: 0914056952
 
Câu hỏi:

Thưa anh Bảo! đối với chức danh chỉ huy trưởng công trường ngoài giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ rồi có phải xin cấp giấy hành nghề chỉ huy trưởng không anh?

Trả lời:

Bạn Nguyễn Xuân Sinh thân mến, theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP tại Điều 53. Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường

1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại.

Như vậy để làm chỉ huy trưởng công trường bạn phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động. Hiện tại các cơ quan quản lý nhà nước chỉ mới cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng, chứng chỉ hành nghề an toàn lao động chờ hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chưa đủ điều kiện để làm chỉ huy trưởng, không có giấy chứng chỉ làm chỉ huy trưởng bạn ạ.

Trần Viết Bảo

     15-06-2016  
 Người gửi: bui duy khai
 Email:
 Địa chỉ: nhon hoa -an nhon
 Điện thoại: 01664199724
 
Câu hỏi:

Chào a Bảo. Em làm ở đơn vị tư vấn, anh cho em hỏi: Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 đã có hiệu lực. vậy lập dự toán các công trình phải làm theo thông tư này. còn việc lập dự toán cho chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh là áp dụng thông tư này, có phải thực hiện theo hướng giảm chi phí một số nội dung cơ cấu đuôi dự toán để giảm chi phí xây dựng không? nếu có thì làm theo hướng dẫn nào? còn hướng dẫn 3870/HD-SNN ngày 29/10/2014 hướng dẫn theo quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 có thể áp dụng không? mong anh hướng dẫn giúp e, e cảm ơn nhé.rnkính chào a. chúc anh sức khỏe!

Trả lời:

Bạn Khai thân mến,

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này quy định các khoản mục chi phí và cách xác định các khoản mục chi phí đó. Việc hướng dẫn lập dự toán đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh chỉ là giảm một số định mức tỷ lệ chi phí trong các khoản mục chi phí cấu thành dự toán xây dựng công trình cho phù hợp với công trình thiết kế mẫu, điển hình, công trình do địa phương tự thực hiện.

Đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh, việc lập dự toán hiện nay thực hiện theo hướng dẫn số 951/HD-SNN ngày 05/4/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, các định mức tỷ lệ chi phí sẽ thực hiện theo hướng dẫn này. Tuy nhiên, các khoản mục chi phí của hướng dẫn 951/HD-SNN căn cứ theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng (ban hành tại thời điểm Thông tư số 06/2016/TT-BXD chưa có hiệu lực). Vì vậy, khi lập dự toán, cần điều chỉnh các khoản mục chi phí cho phù hợp với quy định hiện hành (như: khoản mục chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung thuộc khoản mục chi phí khác,...).

Tạ Phương Trung - P. QLXD

     10-06-2016  
 Người gửi: vo trung kien
 Email:
 Địa chỉ: phong kinh te ha tang
 Điện thoại: 01258457598
 
Câu hỏi:

Sở cho e hỏi về chi phí dự phòng:rn- Việc tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá theo hướng dẫn TT 06/2016 không có cách tính bằng tỷ lệ 5%, tuy nhiên khi tham khảo một số công trình sở XD thẩm định thì tính 5%. Vậy có văn bản nào hướng dẫn về tỷ lệ đó không.rn- Về giá gói thầu khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cấp có thẩm quyền có bắt buột đưa chi phí dự phòng vào không hay là tùy vào chủ đầu tư xem xét vào quy mô, tính chất và thời gian thi công để quyết định. Việc đưa chi phí dự phòng vào giá dự thầu cũng rất lún túng.rn- Theo các văn bản hướng dẫn mới về việc đưa chi phí dự phòng gây lún túng cho các đơn vị thực hiện. Để việc thực hiện chi phí trên đảm bảo đúng theo quy định rất mong được sự quan tâm hướng dẫn của sở. chân thành cảm ơnrn

Trả lời:

Bạn Võ Trung Kiên thân mến, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự toán xây dựng và dự toán gói thầu được xác định theo hướng dẫn tại mục 6, Phụ lục 2 của Thông tư 06/2016/TT-BXD. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự toán xây dựng và dự toán gói thầu không ấn định tỷ lệ %. Sở Xây dựng khi thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tạm xác định cho phí này là 5% vì không xác định được thời gian tổ chức thi công của Chủ đầu tư và việc bố trí vốn hàng năm cho dự án như thế nào. Khi Chủ đầu tư xác định dự toán gói thầu để trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu cần căn cứ vào thời điểm triển khai thi công, tiến độ thực hiện gói thầu, kế hoach bố trí vốn cho gói thầu Chủ đầu tư sử dụng chỉ số giá xây dựng đã được công bố (tháng, quý, năm) áp dụng công thức tại mục 6, Phụ lục 2 để tính toán xác định dưu toán gói thầu để trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Chủ đầu tư không được phép sử dụng 5% để xác định chi phí dự phòng khi xác định dự toán gói thầu. 

Khi đấu thầu, nhà thầu cũng văn cứ hướng dẫn nêu trên tính toán chi phí dự phòng yếu tố trượt giá để tính vào giá dự thầu của mình.

Sắp tới theo tinh thần cuộc họp liên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn việc sử dụng chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu đối với hợp đồng trọn gói theo tinh thần Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT và Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn tính toán chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán xây dựng, dự toán gói thầu và tính giá dự thầu cho yếu tố trượt giá của nhà thầu.  

Trần Viết Bảo 

     09-06-2016   cấp chứng nhận giám sát
 Người gửi: Hồ Trung Phát
 Email: hotrungphatdsnb@gmail.com
 Địa chỉ: 02-Phó Đức Chính - TP.Quy Nhơn
 Điện thoại: 0989636979
 
Câu hỏi:

Kính gửi anh Bảo: Em đọc thấy ở TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ giám sát kể từ ngày 7/6/2016. Vậy Sở XD tỉnh Bình Định khi nào nhận hồ sơ vây anh.

Trả lời:

Bạn Hồ Trung Phát thân mến,

Hiện tại Sở Xây dựng Bình Định tạm dừng việc xét cấp mới chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hết hạn vẫn xét cấp đổi bình thường.

Trần Viết Bảo

     09-06-2016   Hỏi về NĐ-59
 Người gửi: Bao gio
 Email: tothon20@gmail.com
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: Khong
 
Câu hỏi:

Xin được giải thích đã hỏi một số cơ quan nhưng chưa có câu trả lời theo điều 25 mục c theo NĐ-59 đối với nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách “Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán …. tổ chức thẩm định thiết kế dự toán các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp”. Nhưng theo tôi hiểu phần lưới điện phân loại theo cấp điện áp thì lưới điện trung áp là lưới điện có cấp điện áp từ từ 6KV - 35KV, nếu chiếu theo khoản này thì lưới điện

Trả lời:

Bạn đọc tothon20@gmail.com thân mến, 

Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP,  tại Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, điểm c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.

Như vậy, đối với công trình lưới điện trung áp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán chứ không phải do Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Cấp điện áp của lưới điện trung áp do Bộ Công thương quy định.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở