CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     20-07-2017   Cường độ bê tông R28
 Người gửi: Trần Thanh Hoàng
 Email: hoangminhtinh4@gmail.com
 Địa chỉ: Tuy Phước, Bình Định
 Điện thoại: 01267056045
 
Câu hỏi:

Em xin hỏi: Trong các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu, thì cường độ bê tông 28 ngày tuổi R28 mới là giá trị pháp lý. Tuy nhiên một số trường hợp, dùng thêm phụ gia đông kết nhanh, khi đó ép mẫu 3 ngày R3 hay 7 ngày R7 bê tông đã đạt cường độ thiết kế. Như vậy có phải ép mẫu R28 không?rnEm trân trọng cảm ơn Quý Sở.

Trả lời:

Bạn Trần Thanh Hoàng thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau:

Cường độ bê tông là chỉ tiêu quan trọng xác định độ bền nén của bê tông, theo thực nghiệm khoa học người ta chọn cường độ bê tông ở tuổi 28 ngày để quy định cường độ cho bê tông khi thiết kế và nghiệm thu. Vì trước 28 ngày cường độ bê tông phát triển theo thời gian gần như tuyến tính, sau 28 ngày cường độ có phát triển nhưng không đáng kể.

Việc sử dụng phụ gia đông cứng nhanh để đẩy nhanh tiến độ thi công, có thể bê tông sau 7 ngày gần đạt cường độ theo thiết kế, tuy nhiên về mặt pháp lý bạn vẫn phải thí nghiệm cường độ bê tông ở tuổi 28 ngày theo quy định.

Trần Viết Bảo

     18-07-2017   chiều cao tầng trong giấy phép xây dựng
 Người gửi: Từ Ngọc Dược
 Email: tungocduoc@gmail.com
 Địa chỉ: Đường Lê Đình Lý , thành phố Quy Nhơn
 Điện thoại: 02563813237
 
Câu hỏi:

Kính gửi: Anh Trần Viết Bảo, cho tôi hỏi trường tôi muốn xây dựng một ngôi nhà để ở theo lộ giới của trục đường Lê Đình Lý tại khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có được phép xây dựng 5 tầng không anh? Bỡi vì khi đấu giá đất tôi không nghe nói về khống chế chiều cao. Kính mong anh Bảo phúc đáp. Trong thời gian chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn anh!

Trả lời:

Bạn Từ Ngọc Dược thân mến, khu dân cư đông đường Điện Biên Phủ quy hoạch không khống chế chiều cao, trừ khu quy hoạch biệt thự . Tuy nhiên khi thiết kế xây dựng phải tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD.

Trần Viết Bảo 

     16-07-2017   Thẩm tra và thẩm định
 Người gửi: Nguyễn Phương
 Email:
 Địa chỉ: Nhơn Bình
 Điện thoại: 0934941793
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo cho em hỏi Hiện nay các công trình có vốn chi thuyền xuyên sự nghiệp giáo dục và nguồn thu học phí của các trường cấp I+II, do trường làm chủ đầu tư.Vậy Chủ đầu tư có tự tổ chức thuê tư vấn thẩm tra rồi chủ đầu tư thẩm định hay không thưa anh Bảo?

Trả lời:

Bạn Nguyễn Phương thấn mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo các văn bản hiện hành, đối với sửa chữa tài sản cố định sử dụng vốn sự nghiệp chi thường xuyên và các nguồn vốn khác ngoài nguồn ngân sách chi đầu tư, theo phân cấp Chủ đầu tư được quyền tự tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt. Việc tự tổ chức thẩm định có thể thuê tư vấn thẩm tra nếu cơ quan thẩm định của mình không đủ năng lực theo quy định.

Việc thuê tư vấn thẩm tra phải lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Nếu việc sửa chữa liên quan đến lính vực xây dựng (không phải máy móc, thiết bị) tốt nhất Chủ đầu tư đề nghị Phòng chuyên môn xây dựng ở huyện thẩm định không sợ lựa chọn không đúng năng lực tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định phê duyệt.

Trần Viết Bảo

     14-07-2017   Hướng dẫn gắn biển số nhà trên tuyến phố
 Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
 Email: nguyenvandungkts2012@gmail.com
 Địa chỉ: Hoài Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0988192695
 
Câu hỏi:

Kính chào Sở xây dựng hiện tại trên một số tuyến đường trong thị trấn Bồng sơn đã có nhiều nhà được xây mới nhưng chưa được gắn biển số nhà. Cho tôi được hỏi về hướng dẫn đặt biển số nhà xây mới trên tuyến phố theo quy định nào và cơ quan nào có trách nhiệm đặt biển số nhà.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Dũng thấn mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng xin trả lời như sau:

Việc đánh số nhà và gắn biển số nhà cho các nhà trên các tuyến đường, tuyến phố cho nhà ở tại các đô thị được quy định tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

- UBND cấp quận (huyện) là đơn vị xây dựng kế hoạch cấp biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà cho các hộ được gắn biển theo quy định.

- UBND cấp  phường (thị trấn): Triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và trao chứng nhận biển số nhà cho các hộ trên địa bàn; 

Sở Xây dựng trả lời để bạn biết và yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện theo quy định.

Trần Viết Bảo

 

 

     12-07-2017  
 Người gửi: Lê Thanh Tú
 Email:
 Địa chỉ: Tuy Phước
 Điện thoại: 0568592547
 
Câu hỏi:

Nhà tôi 02 tầng xây dựng từ năm 1981. Hiện nay nhà nước đang thi công đường nội thị, có 1 phần diện tích 30m2 nhà phía trước nằm trong lộ giới đường quy hoạch. Cho Tôi hỏi: Tôi có được phép xin xây dựng sửa chữa phần diện tích này không? Nếu cấp giấy phép sửa chữa Tôi có thể phá dỡ hoàn toàn và xây mới lại 02 tầng trên nền móng cũ được không ? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào ban Lê Thanh Tú!.

Sau khi nghiên cứu ý kiến kiến của ban, rà soát các quy định hiện hành về xây dựng, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 4, Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định quy định như sau:

"Đối với công trình, nhà ở hiện hữu nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường thì được phép sử chữa, cải tạo nhưng không làm tăng quy mô, diện tích. Nếu hiện trạng là đất trống, không cho phép xây dựng mới công trình, nhà ở; chỉ cho phép xây dựng lại hàng rào, cổng ngõ"

Theo thông tin của bạn cung cấp, nhà nước đang thi công đường nội thị, có 1 phần diện tích 30m2 nhà phía trước của bạn nằm trong lộ giới đường quy hoạch đang tổ chức thi công; Do vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, bạn không được phép xây dựng công trình trên phần diện tích 30m2 nêu trên.

P.QHKT

     11-07-2017   Hỏi về thủ tục thanh toán Lán trại
 Người gửi: Phan Minh Thọ
 Email:
 Địa chỉ: Tuy Phước Bình Định
 Điện thoại: 0935.427.289
 
Câu hỏi:

Xin hỏi: Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016, hướng dẫn về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc hạng mục chi phí chung nằm trong chi phí khác.Tỉ lệ % theo quy định.rnVậy khi nhà thầu thanh toán chi phí lán trại tỷ lệ theo hợp đồng đã ký,có lập bản vẽ và Dự toán hạng mục này không? Nêu có thì lập theo căn cứ nào, Quy định nào. xin cảm ơn./.

Trả lời:

Bạn Phan Minh Thọ thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016, hướng dẫn về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc hạng mục chi phí chung nằm trong chi phí khác. Định mức cho công tác này theo tỷ lệ % đối với các trường hợp công trình có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn, không yêu cầu phải xây dựng lán trại theo thiết kế. Trường hợp công trình có quy mô lớn, thời gian thi công nhiều năm, yêu cầu lán trại là một hạng mục xây dựng bắt buộc phải có thiết kế và dự toán riêng cho công tác này.

Trường hợp áp dụng định mức tỷ lệ khi nghiệm thu, thanh toán không cần hồ sơ thiết kế, dự toán riêng.

Trần Viết Bảo

 

     11-07-2017   Giám trưởng công trình cấp 1
 Người gửi: Dũng
 Email: dungnguyen.tvtk@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0988617024
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây Dựng rnrn Cá nhân đủ năng lực, kinh nghiệm giám sát công trình cấp 1 tham gia hoạt động XD hơn 7 năm, đã từng tham gia giám sát công trình cấp 1, có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 2 chưa hết hạn có đủ điều kiện là Giám sát trưởng công trình cấp 1 hay không? rn Kính mong Quý Sở trả lời tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn Dũng thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trao đổi như sau:

Việc cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện hành được phân hạng tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, thời gian và năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng.

Theo như bạn trình bày bạn đã có chứng chỉ hạng 2 chưa hết hạn. Điều này chưa rõ là bạn được cấp chứng chỉ ở đâu, theo quy định mới (Thông tư 17/2016/TT-BXD) hay theo quy định cũ (Thông tư 12/2009/TT-BXD). Vì nếu chứng chỉ của bạn được cấp theo quy định cũ mà còn thời hạn thì bạn phải thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ để cơ quan có thẩm quyền xét cấp chứng chỉ hạng 2 cho bạn hoặc bạn phải chứng minh được năng lực kinh nghiệm tương đương hạng 2 khi tham gia hoạt động xây dựng.

Giả sử bạn đã có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 2 theo quy định hiện hành. Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, bạn chỉ có thể tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Sau khi bạn đã có thêm thời gian và năng lực kinh nghiệm giám sát kể từ khi được cấp chứng chỉ hạng 2 theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, bạn có thể làm hồ sơ gửi Bộ Xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1 để có thể làm giám sát trưởng tất cả các cấp công trình.

TPT.QLXD

     06-07-2017   Hoi ve cong tac tham dinh HSTK DCBS
 Người gửi: Nguyễn Đình Nghiệp
 Email: dinhnghiep18qlda@gmail.com
 Địa chỉ: An Lão, Bình Định
 Điện thoại: 0982395487
 
Câu hỏi:

Các Công trình được phê duyệt trước ngày 30/10/2014 nhưng đến cuối năm 2015 đầu 2016 mới triển khai thi được khi có kế hoạch vốn. Trước 30/10/2014 để trình phê duyệt chủ đầu tư đã trình thẩm tra theo quy định phân cấp công trình tại Thông tư 10/2013/TT-BXD và thông tư 13/2013/TT-BXD và các quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP, công trình nào phải trình các sở chuyên ngành thẩm tra được trình tại các sở ngành đó để thẩm tra, công trình nào phải chọn tư vấn thẩm tra sau đó chủ đầu tư thẩm định thì tiến hành thực hiện như vậy. các công trình trên có tiến độ thực hiện dự án đến năm 2017. trong quá trình thi công có các điều chỉnh bổ sung. như vậy phải thực hiện điều chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung. Theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì hồ sơ điều chỉnh bổ sung phải trình các sở chuyên ngành thẩm định trước khi phê duyệt. Quý sở cho em hỏi các vấn đề sau:rn1.- Với các công trình trước đây được trình cho các sở chuyên ngành thẩm tra thì việc trình thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung không có gì vướng Tính liên tục của hồ sơ được sở chuyên ngành theo dỏi đảm bảo đủ thông tin cho việc thẩm định.rn2.- Các công trình trước đây được tư vấn thẩm tra sau đó chủ đầu tư thẩm định và trình duyệt thì việc trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh bổ sung được thực hiện như thế nào? Quy trình phê duyệt ra sao?rnMong sớm nhận câu trả lời của quý sở. xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn Nghiệp thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trao đổi như sau:

Đối với các công trình trước đây được tư vấn thẩm tra, sau đó chủ đầu tư thẩm định và trình duyệt thì việc trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh bổ sung vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành. Trình tự thẩm định và hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

TPT.QLXD

     06-07-2017  
 Người gửi: Hoàng Nam
 Email:
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 09064222279
 
Câu hỏi:

Kính chào Sở xây dựng. Cho tôi hỏi các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được sử dụng vốn do ngân sách TW trực tiếp hỗ trợ thì UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật hay do UBND xã phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật ? Cảm ơn quý sở.

Trả lời:

Bạn Nam thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trao đổi như sau:

Thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTG ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Theo đó:

- UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT các công trình được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 03 tỷ đồng trong tổng giá trị của công trình.

- UBND xã phê duyệt báo cáo KTKT các công trình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đến 03 tỷ đồng trong tổng giá trị của công trình. 

TPT.QLXD

     06-07-2017   cấp chứng chỉ xây dựng
 Người gửi: nguyễn văn thanh
 Email: nguyenthanhqbhcm@yahoo.com
 Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0938 513 061
 
Câu hỏi:

Kính chào sở XDrnTôi tên là Nguyễn Văn Thanh.rnTôi tốt nghiệp chuyên ngành Thuỷ Lợi- Thuỷ Điện - Cấp thoát nước - khoa kỹ thuật Xây Dựng Trường đại học Bách Khoa TPHCM. Trong 7 năm qua tôi tham gia thiết kế kết cấu bê tông sắt thép xây dựng công trình nhà máy cấp nước. Vậy xin hỏi quý sở hiện tại tôi muốn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng thì theo muc 16 thông tu 17 bxd tôi làm dc chứng chỉ loại gì chứng chỉ cấp thoát nước hay chứng chỉ kết cấu công trình . Càm ơn quý sở

Trả lời:

Bạn Thanh thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trao đổi như sau:

Bạn tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước, đã có kinh nghiệm tham gia thiết kế kết cấu công trình nhà máy cấp nước thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật (nhà máy nước).

TPT.QLXD


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở