CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     04-01-2018   Yêu cầu đối với bản vẽ nhà ở riêng lẻ.
 Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
 Email: dung97t1@yahoo.com
 Địa chỉ: 51 Xuân Thủy, Quang Trung, Quy Nhơn
 Điện thoại: 0905301597
 
Câu hỏi:

Vừa rồi tôi có nộp hồ sơ ở bộ phận một cửa của UBND thành phố Quy Nhơn về việc xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.rnTuy nhiên tôi bị từ chối vì bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng in trên khổ giấy A4. Nhân viên ở đó yêu cầu phải in trên giấy khổ A3.rnXin hỏi quý Sở có quy định nào quy định về điều này không?rnTrân trọng cảm ơn!rn

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Dũng thân mến,

Theo quy định của pháp luật hiện hành về cấp phép xây dựng thực hiện theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Về hồ sơ thiết kế xây dựng không quy định cố định kích thước cụ thể bản vẽ hồ sơ thiết kế. Để thuận tiện cho công tác lưu trữ hồ sơ và tiêu chuẩn hóa bản vẽ thiết kế, nhà nước có ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671-2012 Hệ thống tài liệu thiết kế - Hồ sơ thiết kế kiến trúc. Theo TCVN 5671-2012 tại mục 2.2. "Kích thước khổ bản vẽ được quy định thống nhất lấy bằng bội số khổ giấy A4." Căn cứ nội dung bản vẽ, bản vẽ được thể hiện ở các tỷ lệ theo quy định (1:1, 1:3, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1 000) đảm bảo nội dung cần thể hiện trên khổ giấy đã quy định tại 2.2. 

Về thành phần hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng nhà ở thực hiện theo Điều 11 của  Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Việc bạn nêu bộ phận một cửa của UBND thành phố Quy Nhơn yêu cầu hồ sơ thiết kế phải thể hiện trên khổ giấy A3, vấn đề này không biết UBND thành phố Quy Nhơn có quy định riêng hay không, nhưng theo các quy định hiện hành về hồ sơ cấp phép xây dựng không quy định khổ giấy cố định mà chỉ có quy định tỷ lệ từng loại bản vẽ theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2016/TT-BXD. Tùy thuộc kích thước hình vẽ theo tỷ lệ tương ứng phải thể hiện trên khổ giấy nào (bội số của A4) cho phù hợp. 

 Trần Viết Bảo

 

     04-01-2018   cấp chứng chỉ hành nghề
 Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
 Email: ndtkscd@gmail.com
 Địa chỉ: cát hưng - phù cát
 Điện thoại: 0905740839
 
Câu hỏi:

Anh bảo cho e hỏi các chứng chỉ TK, GS, cấp các tỉnh khác nay hết hạng mình xin cấp lại có thi xác hạch không anh.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Đức Toàn thân mến, tất cả các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã hết hạn hoặc còn hạng nhưng muốn nâng cấp đều phải thi sát hạch mới đủ điều kiện xét cấp lại hoặc nâng hạng. 

Trần Viết Bảo

     03-01-2018   Thời hạn tham gia công tác giám sát.
 Người gửi: Tín
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0256646646
 
Câu hỏi:

Kính gửi SXD!rnTôi có chứng chỉ hành nghề GS đã hết hạn tháng 11/2016.rnNhưng từ thời điểm chứng chỉ của tôi hết hạn tháng 11/2016 đến khi có quyết định tổ chức đợt cấp chứng chỉ bằng hình thức sát hạch lần đầu tiên năm 2017 theo thông tư 17/2016/TT-BXD, tôi không thể làm lại chứng chỉ vì không có cơ quan nào cấp. Vậy xin hỏi: trong thời gian từ tháng 11/2016, khi chứng chỉ tôi hết hạn, đến khi có tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề, tôi có được phép tham gia hoạt động xây dựng với chức danh GIám sát không?rnXin cảm ơn SXD!

Trả lời:

Bạn Tín thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo các quy định hiện hành, người được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chỉ được phép hành nghề hoạt động trong phạm vi giấy phép được cấp (lĩnh vực hoạt động và thời gian được phép). Khi giấy phép hết hạn phải lập thủ tục để được xét cấp lại. Theo quy định khi giấy phép hết hạn bạn sẽ không được phép tham gia hoạt động xây dựng.

Trường hợp giấy phép của bạn hết hạn 11/2016, đây là thời điểm chuyển tiếp quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nên cơ quan cấp chứng chỉ không thể cấp chứng chỉ gia hạn cho bạn. Trường hợp này nếu bạn có đơn xin cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoạt động xây dựng (hợp đồng dở dang, tham gia hợp đồng mới) thì cơ quan cấp chứng chỉ có văn bản chấp thuận để bạn được phép tham gia hoạt động cho đến khi tổ chức thi sát hạch và cấp gia hạn chứng chỉ theo quy định mới. Nếu bạn chưa được phép của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thì không được phép tham gia hoạt động xây dựng.  

Trần Viết Bảo

     03-01-2018  
 Người gửi: Ngọc Thanh
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 01262770790
 
Câu hỏi:

Kính thưa SXD!rnTôi có Chứng chỉ hành nghề giám sát với chuyên môn: Giám sát công tác hoàn thiện công trình đường bộ do Sở XD cấp. Xin hỏi: với chuyên môn trên, tôi có được tham gia với chức danh Giám sát viên công trình Cầu đường bộ hạng IV không? Vì theo thông tư 17/2016 và Nghị định 59/2015 tôi không thấy yêu cầu để được giám sát công trình cầu đường bộ hạng IV.

Trả lời:

Bạn Ngọc Thanh thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo Thông tư 12/2009/TT-BXD quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định:

3. Đối với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

a) Những cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng (như xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng giao thông; xây dựng thuỷ lợi) nếu đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã giám sát thi công) ít nhất 3 năm trở lên hoặc tham gia thực hiện thiết kế, thi công 5 công trình đã được nghiệm thu thuộc loại công trình nào thì được hành nghề giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” đối với loại công trình đó.

Theo quy định này thì trong giai đoạn Thông tư 12/2009/TT-BXD có hiệu lực thì cá nhân không có chứng chỉ giám sát không được phép tham gia giám sát. Thông tư này có hiệu lực cho đến khi có Thông tư 17/2016/TT-BXD thay thế (có hiệu lực đến 01/9/2016).

Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 thì điều kiện để xét cấp chứng chỉ giám sát Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

Căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân chỉ được phép tham gia giám sát công trình cấp IV (giám sát viên) được chấp nhận kể từ ngày Nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 05 tháng 8 năm 2015).

Trường hợp bạn nêu chỉ phù hợp kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 đến nay.

Trần Viết Bảo

 

 

     02-01-2018   CHI PHÍ CẢI TẠO SỬA CHỮA
 Người gửi: Lê Trương Vũ
 Email: Vuxdpq@gmail.com
 Địa chỉ: UBND xã Phước Quang, Tuy Phước
 Điện thoại: 0982066377
 
Câu hỏi:

E công tác ĐC - XD ở UBND xã Phước Quang có thắc mắc xin được hỏi Công trình XD Cải tạo, sửa chữa có áp dụng quy định về gói thầu thi công trên 1 tỷ thì phải đấu thầu theo quy định hay không. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Lê Trương Vũ thân mến, theo quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu quy định hạn mức giá gói thầu phải thực hiện đấu thầu cho loại hoạt động như tư vấn, xây lắp, hàng hóa... Trường hợp gói thầu xây lắp có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải thực hiện đấu thầu, không phân biệt đó là việc xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa. 

Trần Viết Bảo

     31-12-2017   Hỏi về quy định mức giá tối thiểu chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 Người gửi: Lê Minh Cường
 Email: cuong4al@gmail.com
 Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 Điện thoại: 0962897477
 
Câu hỏi:

Theo Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD, ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng.rnTại bảng số 4 có quy định hệ số các loại công trìnhrnTrong đó cần lưu ý: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có giá trị không nhỏ hơn 5 triệu đồng.rnNhững khi phòng kinh tế hạ tầng huyện thẩm định vẫn lấy theo hệ số nhân với giá trị xây lắp trước thuế khi đó giá trị chi phí lập bao cáo kinh tế kỹ thuật là 3,2 triệu đồng nhưng khi em bảo vệ theo QĐ 79 thì phải lấy theo giá trị tối thiểu thì phòng kinh tế hạ tầng huyện an lão nói phải lấy theo hệ số. vậy em hỏi phòng kinh tế hạ tầng huyện an lão làm vậy có đúng hay không. mong anh trả lời em sớm nhất

Trả lời:

Bạn Lê Minh Cường thân mến, theo quy định tại Mục III, Bảng 4 Quyết định 79/2017/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 có hướng dẫn "Lưu ý khi áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng."

Như vậy trường hợp bạn nêu khi xác định chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bằng cách áp dụng định mức hệ số (tại bảng 4) nhân với giá trị xây lắp trước thuế có giá trị bằng 3.200.000 đồng < 5.000.000 đồng thì được phép áp dụng mức tối thiểu 5.000.000.đồng. 

Trần Viết Bảo

     28-12-2017   Chứng chỉ tư vấn
 Người gửi: Lê tuấn
 Email: datrangbk2005@gmail.com
 Địa chỉ: Tam quan
 Điện thoại: 0988477149
 
Câu hỏi:

Chào anh. Tháng 1 có thi lấy chứng chỉ TV không anh? Em muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề hạng 2 giao thông, đã có 7 năm tốt nghiệp, còn thêm điều kiện gì nữa anh tư vấn qua mail em giúp với.

Trả lời:

Bạn Lê Tuấn, địa chỉ  datrangbk2005@gmail.com thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Hàng tháng Sở Xây dựng Bình Định đều tổ chức thi sát hạch để xét cấp chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên phụ thuộc vào số lượng cá nhân đăng ký dự thi có thể tổ chức thi sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian dự kiến.

2. Điều kiện để thi và xét cấp chứng chỉ hạng II căn cứ theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD thì bạn phải:

- Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP, quy định tại Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

- Theo Thông tư 17/2016/TT-BXD tại Điều 6. Nguyên tắc xác định chuyên môn phù hợp và thời gian kinh nghiệm nghề nghiệp xét cấp chứng chỉ hành nghề. Việc xác định chuyên môn được đào tạo và thời gian kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định 59/CP để làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xác định và thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Chuyên môn được đào tạo của cá nhân xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể tại Điều 16 Thông tư này.

2. Thời gian kinh nghiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là tổng thời gian cá nhân chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Đối với cá nhân chưa có đủ thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng theo quy định kể từ ngày tốt nghiệp đại học nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng hoặc trung cấp và đã tham gia hoạt động xây dựng thì thời gian kinh nghiệm được tính bằng tổng thời gian cá nhân đó tham gia hoạt động xây dựng từ khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp để xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II và hạng III.

4. Đối với cá nhân đã làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước thì thời gian và kinh nghiệm là tổng thời gian và kinh nghiệm cá nhân đó đã tham gia thực hiện các công việc quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Tùy từng lĩnh vực hành nghề cụ thể (thiết kế, khảo sát, giám sát, quản lý dự án,...), yêu cầu năng lực phải đáp ứng theo yêu cầu hạng II của lĩnh vực đó. Bạn đọc kỹ Nghị định 59 và Thông tư 17 sẽ rõ hơn.

Trần Viết Bảo

     23-12-2017   Chi phí HMC
 Người gửi: Lê Trương Vũ
 Email: Vuxdpq@gmail.com
 Địa chỉ: UBND xã Phước Quang
 Điện thoại: 0982066377
 
Câu hỏi:

E công tác kẻ Ubnd xã Phước Quang có thắc mắc xin được hỏi khi Chi phí xây dựng dưới 1 tỷ thì chỉ định thầu nhưng khi cộng với chi phí HMC thì vượt quá 1 tỷ như vậy có đấu thầu không hay là vẫn chỉ định thầu

Trả lời:

Bạn Lê Trương Vũ thân mến. Theo quy định của Luật đấu thầu, Luật xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đều quy định cho trường hợp "Gói thầu" có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu thì được phép thực hiện hình thức chỉ định thầu. Trường hợp bạn nêu là Chi phí phần xây lắp của gói thầu  < 1 tỷ đồng không phải là giá gói thầu. 

Theo quy định của Luật xây dựng và Nghị định 32/2015/NĐ-CP, trước khi đấu thầu Chủ đầu tư phải phê duyệt "dự toán gói thầu" . Trường hợp gói thầu xây lắp theo quy định tại Điều 13 của NĐ 32/2015/NĐ-CP. Nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. 

Căn cứ giá dự toán gói thầu, Chủ đầu tư trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Giá gói thầu chính là giá dự toán gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu của dự án. Trường hợp bạn nêu giá gói thầu vượt 1 tỷ đồng sẽ phải thực hiện đấu thầu.

Trần Viết Bảo

 

 

     22-12-2017   Chứng chỉ hành nghề
 Người gửi: Nguyễn Thành Luân
 Email: nguyenthanhluan88qn@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0971009300
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây Dựng!rnLúc trước em có nộp chứng chỉ hành nghề của em cho một công ty Tư vấn ở Bình Định, sau đó công ty đã dùng chứng chỉ của em để đăng ký năng lực hành nghề tư vấn của công ty. Bây giờ em đã nghĩ công ty tư vấn đó chuyển đến đơn vị khác, vậy có ảnh hưởng đến quá trình hành nghề của em khi tham gia hoạt động xây dựng ở công ty mới không? Em có được quyền dùng chứng chỉ hành nghề của em để tham gia các hoạt động xây dựng của công ty mới không? Có ảnh hưởng đến vấn đề cấp lại gia hạn chứng chỉ sau này của em không? Nếu có xin SXD hướng dẫn dùm em cách xử lý để em được dùng chứng chỉ công tác tại đơn vị mới.rnEm xin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Luân thân mến. Vấn đề bạn Hỏi Sở Xây dựng Bình Định trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành quy định về điều kiện năng lực của tổ chức (Luật Xây dựng 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD) đối với nhân sự chủ chốt của đơn vị (các chức danh chủ trì trong công tác tư vấn, chỉ huy trưởng công trỉnh,...) phải có hợp đồng lao động với công ty thời hạn trên 12 tháng và trong thời gian này không được ký hợp động với bất kỳ đơn vị nào.

Bạn cần kiểm tra lại thông tin, nếu công ty tư vấn đó sử dụng giấy tờ của bạn để đăng ký xếp hạng năng lực của doanh nghệp (các chức danh chủ chốt) thì bạn không được phép ký hợp đồng lao động với chức danh chủ chốt ở đơn vị khác. Nếu bạn đã chấm dứt hợp đồng (hoặc hợp động đã hết hạn) mà họ làm giả hợp đồng để đăng ký tên bạn để xếp hạng doanh nghiệp, bạn có quyền kiện họ theo Bộ luật hình sự:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Bạn có thể kiểm tra thông tin cá nhân mình có đơn vị nào đăng ký năng lực hay không, xem trên website Sở Xây dựng ở chuyên mục NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Trần Viết Bảo

     21-12-2017   Điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh
 Người gửi: Đỗ Trọng Tuấn
 Email: dotrongtuan2013@gmail.com
 Địa chỉ: Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0935234007
 
Câu hỏi:

Thưa A Bảo, Em đang làm Điều chỉnh bổ sung Công trình Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ Tân Kiều, hạng mục nhà lớp học 01 tầng 02 phòng, được phê duyệt theo quyết định số 237/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016. Đến ngày 11/9/2017 UBND thị xã An Nhơn Quyết định số 861/UBND về việc bổ sung khối lượng phát sinh xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ Tân Kiều. Phần Khối lượng phát sinh tăng này có đơn giá trong hợp đồng xây lắp không phát sinh mã hiệu, công việc mới vậy phần khối lương phát sinh này, theo quy định có trình cơ quan thẩm định phòng QLĐT hoặc Sở xây dưng thẩm định không thưa a? Nếu có thì quy định ở văn bản nào? thông tư, nghị định nào thưa a? Em xin chân thành cảm ơn anh.

Trả lời:

Bạn Đỗ Trọng Tuấn thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Do nội dung bạn hỏi chưa cụ thể nên chúng tôi không thể trả lời chi tiết cho bạn được. Tuy nhiên, để bạn đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình, bạn căn cứ vào các quy định sau đây để thực hiện:

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng, Điều 14 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 11 của Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Xây dựng và Điều 11 của Nghị định 32/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

Việc điều chỉnh khối lượng phát sinh thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và quản lý khối lượng thi công thực hiện theo Điều 33 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.  

         Căn cứ trường hợp cụ thể việc phát sinh trong quá trình triển khai thi công mà áp dụng các quy định cho phù hợp.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển