CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     02-12-2016   Quy Trình Bảo Trì Cảng Cá Bình Định
 Người gửi: Lê Thanh Tùng
 Email: letung449@gmail.com
 Địa chỉ: Tổ 37 - KV 7 - Đống Đa - Quy Nhơn
 Điện thoại: 0972157340
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo.rnCho em hỏi quy trình bảo trì hệ thống kho bãi, cầu cảng bờ kè cảng cá được ai phê duyệt, dự trù kinh phí sữa chữa co thông tư hay nghị định nào hướng dẫn, cơ quan nào có thẩm quyền duyệt thẩm tra. Mong anh có phản hồi sớm nhất. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn Lê Thanh Tùng!

Về các nội dung bạn hỏi liên quan đến công tác bảo trì công trình, Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì "Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 126 Luật Xây dựng. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt".

- Về chi phí thực hiện bảo trì cũng đã được quy định tại Điều 42 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

Do đó, đề nghị bạn nghiên cứu các nội dung trên để triển khai thực hiện công tác bảo trì cho phù hợp tại đơn vị.

P.QLXD

     01-12-2016   hỏi về cách lập giá ca máy
 Người gửi: Hoàng Đình Giáp
 Email:
 Địa chỉ: 124 Ngô Mây, Quy Nhơn
 Điện thoại: 0563.525190
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựngrnTheo công bố giá ca máy tỉnh Bình Định 5180/UBND-KT em và nhiều người đều có chung thắc mắc không biết tính ra sao, mong các anh giúp:rnKhi tính trực tiếp theo đơn giá nhiên liệu, nhân công và định mức khấu khao cũng như kiểm tra trong dự toán Eta với các số liệu đầu vào theo công bố thì thấy đơn giá tính trực tiếp không khớp với thông báo giá ca máy.rnVí dụ: Máy đào

Trả lời:

Bạn Giáp thân mến, hiện nay Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định được công bố kèm theo Văn bản số 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh đã được phần mềm dự toán ETA cập nhật trên cơ sở dữ liệu của phần mềm.

Trước tiên, bạn cần cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm, sau đó tải lại đơn giá tỉnh Bình Định. Tại Sheet Máy thi công, bạn có thể điều chỉnh giá ca máy mới theo 2 cách:

- Cách 1: Tại Ô "Áp giá thông báo", phần mềm đã cập nhật sẵn dữ liệu cho Bảng giá ca máy công bố theo Văn bản 5180/UBND-KT, bạn chỉ cần lựa chọn và nhấn áp dụng, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh giá ca máy mới cho tất cả các loại máy có trong dự toán xây dựng công trình của bạn.

- Cách 2: Tại Cột "Giá TB", bạn kích chuột vào một giá ca máy của một loại máy cần tính, phần mềm sẽ hiện ra Ô "Bật gợi ý giá TB"; bạn kích chuột vào Ô này, phần mềm sẽ hiện ra một Ô gồm nhiều giá ca máy cho loại máy này, bạn có thể lựa chọn giá ca máy thích hợp cho loại máy này hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế.

P.QLXD

Một số vấn đề cần lưu ý:

- Do phần mềm mới cập nhật, có thể có sai sót, bạn cần kiểm tra, đối chiếu giá ca máy của phần mềm với bảng giá ca máy được UBND tỉnh công bố, đã được đăng tải trên website của Sở.

- Bảng giá ca máy được tính cho giá nhiên liệu tháng 9/2016, khi tính bù giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán, bạn phải điều chỉnh giá nhiên liệu gốc và giá hiện tại, hệ số nhiên liệu phụ theo như thuyết minh trong bảng giá ca máy được công bố.

     30-11-2016  
 Người gửi: bình
 Email: chi@gmai.com
 Địa chỉ: an nhon binh dinh
 Điện thoại: 01259046978
 
Câu hỏi:

Chào Sở Xây dựng, cho em hỏi một việc như sau:rntrong khảo sát thiết kế đường BTXM nông thôn trong chi phí khảo sát phần mềm dự toán eta lại để lương nhân công nhóm 2. trong khi đó nhân công khảo sát là nhóm 1. vậy làm chênh lệch nhân công trong chi phí khảo sát theo phần mềm dự toán eta có đúng không anh?

Trả lời:

Bạn Bình thân mến, Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Định - Phần khảo sát công bố kèm theo Văn bản số 5524/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh với chi phí nhân công khảo sát xây dựng nhóm II theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước. Sau khi Bộ Luật lao động 2012 được ban hành, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; theo đó, nhân công khảo sát xây dựng thuộc nhóm I. Trên cơ sở Thông tư số 01/2015/TT-BXD, UBND tỉnh đã công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định tại các Văn bản số 2100/UBND-KTN ngày 14/5/2015 và 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015 với nhân công khảo sát xây dựng là nhóm I theo quy định.

Vì vậy, tại Bảng "Tiên lượng" của phần mềm dự toán ETA đơn giá nhân công khảo sát xây dựng vẫn là đơn giá kèm theo Văn bản số 5524/UBND-KTN. Tại Bảng "Nhân công", bạn phải thực hiện bù trừ giá nhân công chênh lệch giữa đơn giá tại Văn bản số 5524/UBND-KTN (nhóm II) và đơn giá nhân công tỉnh Bình Định hiện hành (nhóm I). Việc bù trừ thực hiện bằng cách chọn giá nhân công phù hợp tại thời điểm lập dự toán theo các gợi ý tại Bảng "Áp giá thông báo" để áp dụng.

P.QLXD

     29-11-2016   Cách xác định cước Vận chuyển vật liệu bằng đường sông
 Người gửi: Hồ Tý Hon
 Email: honkthtvc@gmail.com
 Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vân Canh
 Điện thoại: 0975270067
 
Câu hỏi:

Kính chào Sở Xây dựng. Hiện tại Tôi đang thẩm định Công trình: Xây dựng nhà văn hóa làng Canh Tiến xã Canh Liên. Hiện nay hệ thống đường bộ nối từ trung tâm xã Canh Liên đến làng Canh Tiến chưa hoàn thiện. Người dân đi lại chủ yếu bằng đường thủy qua Hồ Núi một ra xã Nhơn Tân. Theo tìm hiểu thì tỉnh mình chưa ban hành bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Vậy cho Tôi hỏi cách tính cước vận chuyển vật liệu qua Hồ Núi Một và cước bốc xếp vật liệu lên xuống ở 2 đầu bến căn cứ vào quy định nào. Kính nhờ Sở Xây dựng hướng dẫn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn Hồ Tý Hon, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay tỉnh chỉ mới ban hành Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012, do Sở Tài chính tham mưu ban hành. Bộ Xây dựng cũng chỉ mới công bố định mức bốc xếp, vận chuyển vật liệu bằng đường biển tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011.

Đối với trường hợp của bạn, trước tiên bạn căn cứ phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình tại Mục 2.4 Phụ lục số 4 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải lập phương án vận chuyển cụ thể (cự ly; cấp, loại đường vận chuyển; loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào Điểm 4, Điểm 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, điều chỉnh hoặc vận dụng định mức tương tự để thực hiện; hoặc lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của các đơn vị vận tải hàng hóa phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình.

P.QLXD

     29-11-2016   Thủ tục xin cấp phép xây dựng
 Người gửi: Lê Thành Đạt
 Email: datlt.shacman@ritavo.com
 Địa chỉ: Lô 148, tờ bản đồ số 53, kv8, phường nhơn phú, quy nhơn, bình định
 Điện thoại: 0947390579
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựngrnCông ty em có 1 lô đất địa chỉ lô 148, tờ bản đồ số 53, kv8 phường nhơn phú, quy nhơn, bình định gần kho xăng dầu- quốc lộ 1D.rnHiện em muốn xin giấy phép xây dựng để xây tường rào, cổng ngõ 2.100m2 showroom trưng bày xe ô tô, em cần những giấy tờ, thủ tục gì ạrnThanks anh rn

Trả lời:

Bạn Lê Thành Đạt thân mến!

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chưa biết được là Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất của thửa đất 148 có phải là đất dịch vụ, thương mại hay chưa. Nếu chưa phải là đất thương mại dịch vụ, thì bạn liên hệ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở KH và ĐT Bình Định để được hướng dẫn thủ tục trình UBND tỉnh ra Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư, sau đó sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo cho đến cấp GPXD.

Trường hợp thửa đất số 148 đã có GCN Quyền sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ, thì bạn tiến hành các bước lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình, trình cơ quan chức năng thẩm định dự án/thiết kế công trình, thẩm quyệt PCCC, kế hoạch bảo vệ môi trường, phê duyệt dự án/thiết kế trước khi gửi hồ sơ thiết kế đến Sở Xây dựng để nghị cấp GPXD.

Trình tự thủ tục cấp GPXD bạn thực hiện theo mục số 27, phần thủ tục hành chính trên wiste của SXD Bình Định.

 

P QHKT-SXD.

     26-11-2016   Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 Người gửi: Đỗ Long
 Email: dolong02@gmail.com
 Địa chỉ: 307/2 Nguyễn Thị Minh Khai
 Điện thoại: 0563647415
 
Câu hỏi:

Kính gửi SXD: Tôi xin hỏi hiện nay sở đã nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề XD cho tổ chức chưa?rn

Trả lời:

Bạn Đỗ Long thân mến;

Hiện tại Sở Xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể thời điểm và nội dung cấp chứng chỉ năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Khi nào Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở Xây dựng sẽ thông báo sau.

Trần Viết Bảo

     26-11-2016   Xin giấy phép xây dựng
 Người gửi: Phan Văn Dương
 Email: duongpv.bd@gmail.com
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 0977297669
 
Câu hỏi:

Chào anh chị. Em đang xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng gặp chút trục trặt. Theo thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.rnĐối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.rnNhư vậy, Bản vẽ thiết kế để xin giấy phép xây dựng không cần đóng dấu xác nhận của cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định thiết kế đúng không ạ?rnXin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Phan Văn Dương thân mến, trường hợp hồ sơ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận là đúng quy định. Cơ quan cấp phép xây dựng không yêu cầu phải có đơn vị tư vấn thiết kế đóng dấu và thẩm tra thiết kế trước khi cấp phép xây dựng.

Bạn đã hiểu đúng nội dung của thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Trần Viết Bảo

     26-11-2016   su dung vo
 Người gửi: vo quoc cuong
 Email: quoccuong1580302
 Địa chỉ: phu cat
 Điện thoại: 01693046232
 
Câu hỏi:

cho em hỏi tỉnh minh sử dụng vốn co phân chia thành các giai đoạn đầu tư như là:rnchuẩn bi đầu tưrnthực hiện đầu tưrnvận hành kết quả đầu tư.rnnếu có thì quá trình sử dụng như thế nào

Trả lời:

Bạn Vo Quoc Cuong thân mến, việc bố trí vốn theo quy định của Luật đầu tư công tùy quy mô dự án và khả năng cân đối vốn có thể chia vốn đầu tư thành nhiều giai đoạn phù hợp với từng loại dự án sao cho việc đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất.

Chi tiết việc bố trí vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công  theo Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP để biết thêm chi tiết.

Trần Viết Bảo

     25-11-2016   xin dữ liệu bản vẽ
 Người gửi: nguyễn ngọc minh châu
 Email: arch.minhchau@gmail.com
 Địa chỉ: huỳnh tấn phát , quận 7 , tp HCM
 Điện thoại: 0942 032 007
 
Câu hỏi:

Xin chào ban quản lý sở XD tỉnh Bình Định , em hiện là sinh viên kiến trúc năm 5 trường đại học Văn Lang, năm nay em làm tốt nghiệp đề tài resort nghỉ dưỡng tại khu đất Bãi Bầu , do hiện trạng khu đất không bằng phẳng và thiếu dữ liệu để thiết kế , nên không biết em có thể xin sở XD tỉnh BĐ một số dữ liệu bản vẽ để phục phụ quá trình làm đồ án được k ạ ? Dữ liệu bao gồm : bản đồ địa hình , bản vẽ đường đồng mức , bản đồ quy hoạch khu chức năng của khu vực Bãi Bầu . Em xin cám ơn !

Trả lời:

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Châu thân mến!

Bãi Bầu thuộc xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Do đó bạn nên liên hệ với SXD tỉnh Phú Yên hoặc cơ quan của tỉnh Phú yên để có được thông tin tốt nhất. Chúc bạn làm bài tốt nghiệp đạt kết quả tốt!

P QHKT SXD Bình Định.

     23-11-2016   Kính gửi sở xây dựng Bình Định
 Người gửi: Phan Thành Minh
 Email: thanhminh.xdtha@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0906326249
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở xây dựng Bình ĐịnhrnVừa rồi em có làm một bộ hồ sơ dự thầu có phần khối lượng mời thầu được áp dụng theo nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 gồm có chi phí hạng mục chung như sau:rn1. Chi phí xây dựng nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi công: Gxd trước thuế x 1%..rn2. Chi phí một số công tác không xác định khối lượng ngoài thiết kế: Gxd trước thuế x 2,5%..rn3. Chi phí hạng mục chung còn lại: rn- Chi phí duy chuyển máy, thiết bị, nhân côngrn- Chi phí an toàn lao độngrn- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi côngrn- Chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanhrn- Chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuậtrn- Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầurn- Các chi phí khác.rnrnMong sở xây dựng hướng dẫn giúp em giờ phải tính các chi phí đó như thế nào, và đưa vào phụ lục hợp đồng như thế nào cho đúng nhất để sau này thanh toán được khối lượng đó theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.rnChân thành cảm ơn!rn

Trả lời:

Bạn Phan Thành Minh thân mến, việc xác định chi phí trong đơn giá dự thầu trước hết bạn phải căn cứ vào hướng dẫn của Hồ sơ mời thầu và các chi phí mà nhà thầu phải thực hiện khi triển khai thực hiện hợp đồng theo biện pháp thi công của nhà thầu sao cho hiệu quả dưới góc độ cạnh tranh với nhà thầu khác để đảm bảo trúng thầu.

Việc xác định các chi phí khác không xác định được khối lượng ngoài hồ sơ thiết kế theo quy định ở Chi phí Hạng mục chung tại Nghị định  32/2015/NĐ-CP được lập trong dự toán là mức chi phí tối đa, khi lập đơn giá dự thầu, nhà thầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của gói thầu để xác định cho phù hợp. Trường hợp hồ sơ mời thầu không quy định tính thành hạng mục riêng thì nhà thầu phải phân bổ khoản chi phí này vào trong đơn giá dự thầu.

Trường hợp bạn nêu chúng tôi không biết yêu cầu của hồ sơ mời thầu như thế nào nên chỉ trả lời yêu cầu của bạn theo quy định chung nhất. Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu bạn phải đọc kỹ hồ sơ mời thầu về nội dung chi phí và các bảng, biểu mà hồ sơ mời thầu quy định.

Chúc bạn thành công.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở