CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     05-09-2016   Điều chỉnh thiết kế - dự toán
 Người gửi: Lương Văn Huyện
 Email:
 Địa chỉ: Ban QLDA ĐT&XD Phù Cát
 Điện thoại: 0123897653788
 
Câu hỏi:

Vừa qua Sở có tổ chức tập huấn về các Thông tư, Nghị định liên quan đến các qui định mới trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, thời gian có hạn nên trong hội nghị cũng chưa chuẩn bị một số vấn đề để trao đổi nhờ các anh giúp đỡ. Qua đây em xin nhờ các anh giúp tháo gỡ những vướng mắc như sau:rnTheo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định \\\"đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt\\\". rnCho em hỏi? Như vậy, đối với các dự án thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, nhưng chủ đầu tư muốn thẩm định trước khi phê duyệt thì việc thẩm định này là do cơ quan nào thực hiện và kinh phí chi trả cho việc thẩm định trên áp dụng theo quy định nào?.rnVí dụ: UBND huyện làm chủ đầu tư một công trình hồ chứa nước và một công trình đập dâng công trình chỉ lập Báo cáo KT-KT UBND tỉnh là người quyết định đầu tư vì tổng mức trên 10 tỷ đồng. trước khi triển khai mở thầu giá gói thầu điều chỉnh theo thông báo giá tại thời điểm khác với giá trong phê duyệt kế hoạch đấu thầu được phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư.rn Theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, UBND huyện giao phòng KT-HT của huyện thẩm định để làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh. Tuy nhiên, do công trình thuộc loại: công trình thủy lợi hồ chứa, đập dâng nên Phòng KT-HT không thực hiện thẩm định nội dung điều chỉnh giá nêu trên. Cho em hỏi?, UBND huyện giao phòng KT-HT của huyện thẩm định đúng hay không?rnTheo quy định tại Điều 31 Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số Thông tư 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. rnChủ em hỏi? Cơ quan nào sẽ trình phê duyệt dự án đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý và đối với các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý.rnXin nhờ các anh giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.rn

Trả lời:

Bạn Lương Văn Huyện thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Việc điều chỉnh thiết kế - dự toán thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư quy định tại Khoản 4 - Điều 17 Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt. Chủ đầu tư giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định (Trường hợp UBND huyện là các phòng chuyên môn có liên quan đến dự án). Cơ quan chuyên môn của Chủ đầu tư giúp việc cho Chủ đầu tư nên theo quy định không có quy định chi trả cho việc thẩm định này (trường hợp này khác với việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện theo phân cấp).

- Trường hợp cụ thể bạn nêu là công trình Thủy lợi, UBND huyện là Chủ đầu tư, nếu việc thay đổi thiết kế - dự toán thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4 - Điều 17 Chủ đầu tư vẫn thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, khác với quy định phân cấp công trình Thủy lợi do Sở NN&PTNT thực hiện thẩm định.

- Về cơ quan trình duyệt dự án, hiện tại có 2 quy định của pháp luật có khác nhau (Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 136/2015/NĐ-CP). Theo Nghị định 59 thì cơ quan thẩm định sẽ trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án, vì khi thẩm định dự án các nội dung liên quan đến vốn đầu tư, tiến độ, quy mô,... đã được xác định trong quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan thẩm định căn cứ quyết định chủ trương đầu tư để trình phê duyệt (quy trình đơn giản). Còn Nghị định 136 theo quy định tại điều 31 sau khi cơ quan thẩm định có kết quả thẩm định gửi kết quả cho cơ quan quản lý đầu tư và chủ đầu tư để chỉnh sửa (nếu có) và trình cơ quan quản lý đầu tư để cơ quan này trình phê duyệt. Dự án tỉnh phê duyệt cơ quan trình là Sở KH-ĐT, dự án cấp huyện, cấp xã phê duyệt cơ quan quản lý đầu tư cấp huyện trình phê duyệt. Hiện tại đối với hồ sơ dự án do Sở Xây dựng thẩm định nếu hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu, đúng quy định quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Sở sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp dự án không phù hợp sẽ có văn bản thẩm định gửi Chủ đầu tư và Sở KH-ĐT để thực hiện như NĐ 136.

Trần Viết Bảo

     29-08-2016   Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT
 Người gửi: Lê đức Thuận
 Email: lethuancd@yahoo.com.vn
 Địa chỉ: Ban QLDA ĐT&XD huyện Phù Cát
 Điện thoại: 0914035045
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo. Cuối năm 2013 Ban QLDA Phù Cát có 01 công trình được tư vấn thẩm tra và Sở KH&ĐT tỉnh BĐ phê duyệt Báo cáo KTKT,không triển khai thi công do không bố trí vốn. Đến tháng 10/2015 công trình này được phê duyệt Chủ trương đầu tư công theo Luật Đầu tư Công TMĐT phê đuyệt như tại Báo cáo KT-KT được duyệt, đến nay tháng 8/2016 công trình được bố trí vốn đủ điều kiện triển khai thi công, do đó Ban QLDA giao tư vấn thiết kế lập lại Dự toán xây dựng tại thời điểm hiện hành có TMĐT không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Vậy cho em hỏi hồ sơ Dự toán điều chỉnh có phải thẩm tra hay thẩm định lại, nếu có thì cơ quan nào thực hiện,và cơ quan nào phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT.rn Kính chuyển anh xem xét có ý kiến phản hồi sớm, chúc anh sức khỏe!

Trả lời:

Bạn Lê Đức Thuận thân mến, dự án bạn nêu phê duyệt từ năm 2013 nhưng do không có vốn nên chưa được triển khai thi công. Năm 2015 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Căn cứ theo các quy định hiện hành (Luật đầu tư công, Luật xây dựng) bạn phải trình thẩm định dự án (Báo cáo KT-KT) và phê duyệt lại như dự án mới.

Trần Viết Bảo

 

     28-08-2016   chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
 Người gửi: võ ngọc định
 Email: ngocdinhk3xd@gmail.com
 Địa chỉ: phù cát - bình định
 Điện thoại: 0935962526
 
Câu hỏi:

Kính thưa SXD bình định. Theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Vậy chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đơn vị nào cấp, thủ tục như thế nào? đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích rồi. xin cam ơn!rn

Trả lời:

Bạn Võ Ngọc Định thân mến, việc cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thực hiện theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 2329/QĐ-BVHTTDL ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ủy quyền cho Cục trưởng Cục Di sản văn hóa thực hiện.

Để biết chi tiết bạn hỏi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn chi tiết.

Trần Viết Bảo

     28-08-2016   Tìm hiểu về số lượng nhà ở
 Người gửi: Lê văn nữa
 Email: Vannua.boss@gmail.com
 Địa chỉ: Tổ 23,kv 4,p. Lê hồng Phong, tp. Quy Nhơn
 Điện thoại: 0901123136
 
Câu hỏi:

Cho hỏi số lượng công trình nhà ở được xây mới tại quy nhơn năm 2015 và nửa năm 2016

Trả lời:

Cảm ơn Bạn đã quan tâm tới sự phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị ( về nhà ở). Tuy nhiên; Sở Xây dựng không thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở đơn  lẻ. Do đó hy vọng Bạn sẽ có thông tin chính xác qua UBND thành phố Quy Nhơn ( Phòng QL Đô thị); vì họ chịu trách nhiệm cấp phép nhà ở đơn lẻ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn./.

                                                                                                                                                                                                                 VP Sở

     26-08-2016  
 Người gửi: Le ho anh thu
 Email: thule3895@gmail.com
 Địa chỉ: 128/17Nguyen Hue
 Điện thoại: 01682850162
 
Câu hỏi:

Cho tôi hỏi sđt Vũ giám sát công trình bên sở bạn ạ?Cảm ơn

Trả lời:

HIện công chức công tác tại Sở Xây dựng Bình Định thì có nhiều tên Vũ; tuy nhiên với chức năng, nhiệm vụ của Sở không có thực hiện nhiệm vụ giám sát công trình ( như các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng). Hy vọng bạn sẽ tìm được số điện thoại qua kênh thông tin khác./.

                                                                                                                                                                                                                          VP Sở

                                                                                                                                                           

     24-08-2016   CẤP LẠI CHÚNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
 Người gửi: Hồ Anh Dũng
 Email: hoanhdungxd@gmail.com
 Địa chỉ: Kiều An, Cát tân, Phù cát
 Điện thoại: 0937582248
 
Câu hỏi:

HỎI VỀ VIỆC CẤP LẠI CHÚNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

Trả lời:

Bạn Hồ Anh Dũng thân mến, hiện tại Sở Xây dựng dừng việc cấp mới, cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định của Thông tư 17/2016/TT-BXD. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng về tổ chức thi sát hạch để cấp đổi, cấp mới chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trần Viết Bảo

     17-08-2016   Hỏi về cước vận chuyển
 Người gửi: Hoàng Công Minh
 Email: minhngoc818283@yahoo.com
 Địa chỉ: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0908429598
 
Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang lập dự toán sửa chữa trạm đèn Cù Lao Xanh. Tôi xin hỏi về cách tính chi phí vận chuyển vật liệu từ bờ đảo lên công trình thi công bằng thủ công như sau:rnKhoảng cách từ bờ đảo lên đến chân công trình là 1km trong đó có 500m là đường có độ dốc25 độ đến 500m: Giá vận chuyển 1 tấn cát là 682.687 + 682.687x2 2.048.061 đồng/tấn. rnCách tính của tôi như vậy có chính xác không?rnKính xin sở xây dựng giải đáp giúp tôi.rnTôi xin chân thành cảm ơn.rn

Trả lời:

Bạn Hoàng Công Minh thân mến, bạn có thể nói rõ hơn cách tính của bạn dựa vào quy định nào không ?

     16-08-2016   Giám sát thi công
 Người gửi: Trịnh Ngọc Tuấn
 Email: ngoctuan.hcb@gmail.com
 Địa chỉ: Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0978042314
 
Câu hỏi:

Kính thưa anh Trần Viết Bảo.rn Theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Vậy thì ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã được giám sát những công trình nào., do ai làm chủ đầu tư. Đồng thời ban giám sát đầu tư cộng đồng có thay thế được đơn vị giám sát thi công công trình không nếu có giám sát đầu tư cộng đồng thì không cần thuê đơn vị tư vấn giám sát. Ở xã e có những công trình UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu vẫn cho sử dụng ban giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát thi công thay thế đơn vị tư vấn giám sát, vậy đúng hay sai?rn

Trả lời:

Bạn Trịnh Ngọc Tuấn thân mến, về giám sát đầu tư cộng đồng, Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, Quy chế đã nêu rất rõ những vấn đề bạn đang thắc mắc như : Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung ... của giám sát đầu tư của cộng đồng. Do vậy chúng tôi không nêu lại.

Riêng nội dung bạn hỏi việc Ban giám sát đầu tư cộng đồng có thay thế được tư vấn giám sát không, vấn đề này trước tiên phải căn cứ vào định nghĩa của "Giám sát đầu tư cộng đồng" quy định tại điều 1 của Quyết định 80 và Hoạt động giám sát của Tư vấn giám sát theo quy định của pháp luật về xây dựng. Hai hoạt động này chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên không thể thay thế được. Việc UBND xã sử dụng Ban giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát thi công thay thế đơn vị tư vấn giám sát là sai quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Trần Viết Bảo

 

     12-08-2016   xin chứng chỉ hành nghề giám sát
 Người gửi: nguyễn dũng
 Email: nguyenvandung1634@gmail.com
 Địa chỉ: phù cát- bình đinh
 Điện thoại: 01655599868
 
Câu hỏi:

dạ cho e hỏi bằng cao đẳng có xin được chứng chỉ hanh nghề không?được giám sát lĩnh vực dân dụng nào,thời gian nhận hồ sơ,

Trả lời:

Bạn Nguyễn Dũng thân mến, bằng trung cấp, cao đẳng được xét cấp chứng chỉ giám sát các công trình cấp 4. Hiện tại Sở Xây dựng vẫn đang tiếp nhận hồ sơ cấp CCHN theo quy định tại Thông tư 12/2009/TT-BXD cho đến hết ngày 26/8. Từ ngày 01/9/2016 sẽ tổ chức thi sát hạch theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD.

Trần Viết Bảo

     12-08-2016   xin chứng chỉ hành nghề giám sát
 Người gửi: nguyễn văn dũng
 Email: nguyenvandung1634@gmail.com
 Địa chỉ: phù cát- bình đinh
 Điện thoại: 01655599868
 
Câu hỏi:

dạ cho em hỏi nay còn nhận hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề giám sát nữa không ah?

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Dũng thân mến, Hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tiếp nhận đến hết ngày 26/8 sau đó sẽ họp Hội đồng xem xét. Từ ngày 1/9 sẽ nộp hồ sơ thi sát hạch theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở