CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     26-09-2016   Hỏi về cách tính chi phí lập dự án đầu tư xây dựng, công trình nông nghiệp và PTNT
 Người gửi: Nguyễn Văn Trường
 Email: quangtruong2084@yahoo.com
 Địa chỉ: 301 Bach Dang Tp Quy Nhon tinh Binh Dinh
 Điện thoại: 0937537167
 
Câu hỏi:

Kính gửi Anh Bảo!rnEm bên Ban QLDA Thủy lợi.rnHiện nay, Bên em đang lập đề cương điều khoản tham chiếu cho một tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định theo QĐ phê duyệt của BNN và PTNT bắt buộc dự án này bao gồm sửa chữa 15 hồ chứa nước chung một dự án dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ. rnEm có thể chọn cách lập chi phí lập dự án đầu tư xây dựng theo các trường hợp này có được không:rn1. Theo QĐ 957/QĐ-BXD, em nội suy hệ số lập dự án theo quy định cụ thể: tổng mức đầu tư của 15 hồ chứa theo QĐ của Bộ Nông nghiệp là 200,092 tỷ đồng, hệ số định mức chi phí lập dự án đầu tư 0,226%.rn2. Hoặc theo QĐ 957/QĐ-BXD, em nội suy hệ số lập dự án đầu tư theo từng hồ chứa được không? Nghĩa là 15 hồ chứa này có tổng mức đầu tư khác nhau nên các hệ số chi phí khác nhau.rn3. Hoặc là em lập theo lương chuyên gia/tháng công. Lương chuyên gia theo thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH cách lập này phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng thế giới nhưng bị vướng các cơ quan nhà nước thẩm định, thường lập lương chuyên gia/tháng công nhưng bị giới hạn mức chi phí theo QĐ 957/QĐ-BXD.rnChân thành cảm ơn Anh!rnrn

Trả lời:

Ban Biên tập chuyển thư bạn đọc đến Phòng QLXD để trả lời.Thời gian trước ngày 3/10

Ban Biên tập

     23-09-2016   Đơn giá dự thầu
 Người gửi: Phạm Nguyễn Minh Hoàng
 Email: ksminhhoang2609@gmail.com
 Địa chỉ: An Nhơn
 Điện thoại: 0987202018
 
Câu hỏi:

Kính gửi Anh Bảo, cho phép em hỏi vấn đề như sau:rnGía gói thầu đối với công trình dân dụng phê duyệt gồm: Chi phí xây dựng+ Chi phí hạng mục chung+ Chi phí dự phòng. Vậy khi lập đơn giá tổng hợp dự thầu được xác định như sau có hợp lý không, mong anh giải đáp?rn- I.Chi phí xây dựng sau thuế là A.rn- II.Chí phí hạng mục chung:rn+ Chi phí láng trại A*1%.rn+ Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế A*2,5%.rn- III.Chi phí dư phòng A*5%.rnVậy giá dự thầu là: Cộng I+II+III.rnMong giải đáp cách làm như trên. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Phạm Nguyễn Minh Hoàng thân mến, vấn đề bạn hổi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo nguyên tắc quản lý chi phí, xác định dự toán gói thầu bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung + Chi phí dự phòng như bạn nêu là phù hợp. Như vậy, việc xác định đơn giá dự thầu của nhà thầu cũng phải trên cơ sở các chi phí như vậy. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể của từng gói thầu, bên mời thầu có thể có giảm/tăng một số chi phí trong phạm vi cho phép (ví dụ lán trại nếu công trình sửa chữa nhà thầu có thể sử dụng công trình hiện có của bên mời thầu hoặc xây dựng mới theo thiết kế lán trại không theo tỷ lệ %; chi phí dự phòng về khối lượng có thể bằng 0 nếu chủ đầu tư xác định chính xác khối lượng không có phát sinh; chi phí dự phòng trượt giá có thể giảm hoặc tăng khi tính toán theo yếu tố trượt giá tại thời điểm 28 ngày trước thời điểm đóng thầu) ... Bạn nên căn cứ vào quy định phương pháp tính của bên mời thầu để tránh sai sót khi xét thầu do không đúng quy định. Mặt khác do yếu tố cạnh tranh bạn cũng phải rà soát các chi phí để lựa chọn một cách hợp lý, đủ chi phí và có lãi trong quá trình thực hiện hợp đồng, không nhất thiết đúng như khi lập dự toán.

Trần Viết Bảo.

     22-09-2016  
 Người gửi: Trí
 Email:
 Địa chỉ: thành phố Quy Nhơn
 Điện thoại: 0909953239
 
Câu hỏi:

Kính chào Sở Xây dựng,rnEm muốn hỏi 1 vấn đề về Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư trước khi có quyết định phê duyệt dự án?rnEm xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Trí thân mến,

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu chuẩn bị đầu tư căn cứ theo Luật đấu thầu, vì lúc này dự án chưa được phê duyệt. Cụ thể quy định của Luật đấu thầu như sau:

Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

b) Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt. 

Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Luật này;

b) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

 

b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Như vậy, để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trường hợp này (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) phải có dự toán gói thầu được duyệt, theo logic quy định nêu trên thì dự toán gói thầu do người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt.

Trần Viết Bảo

     22-09-2016   CHUNG CƯ HOÀNG VĂN THỤ
 Người gửi: Nguyễn Văn Bá
 Email: banguyenvan75@gmail.com
 Địa chỉ: tổ 26, kv1, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn
 Điện thoại: 0935778286
 
Câu hỏi:

Kính gởi Sở xây dựng Bình Định!rnrnHiện nay tôi đang có nhu cầu mua chung cư thu nhập thấp. Tôi được biết có 1 dự án chung cư ở P.Quang Trung, Quy Nhơn sẽ khởi công xây dựng vào quý 2/2016. Tuy nhiên đến nay, sắp hết quý 3/2016, nhưng dự án này vẫn chưa có động tĩnh gì? phải chăng dự án gặp vấn đề, treo vô thời hạn? Kính xin Quý sở cho chúng tôi biết thêm thông tin, để có kế hoạch chọn lựa cho phù hợp, không thể đợi mãi được.rnrnXin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn  Nguyễn Văn Bá thân mến! Vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng xin trả lời như sau:

- Theo Quyết định chấp thuận đầu tư dự án số 1062/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh thì Chủ dự án phải tiến hành khởi công xây dựng công trình vào Quý 02 năm 2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án có một số khó khăn vướng mắc nên Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh cho  điều chỉnh một số nội dung chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND và được UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 2843/UBND-KTN ngày 08/7/2016. Với việc điều chỉnh một số nội dung chấp thuận đầu tư dự án thì một số công tác triển khai dự án của Chủ đầu tư phải làm lại từ đầu.

- Ngày 16/9/2016 vừa qua, Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng khác của tỉnh đã mời Chủ đầu tư lên làm việc về việc chậm triển khai dự án và được Chủ đầu tư báo cáo:  hiện tại Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch và thiết kế xây dựng công trình, trong Quý 04/2016 sẽ khởi công xây dựng công trình.

- Nếu quá thời hạn triển khai dự án theo quy định mà Chủ đầu tư không khởi công xây dựng dự án và không có lý do chính đáng thì UBND tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư dự án, giao dự án cho nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật. Vì vậy sẽ không có chuyện dự án treo vô thời hạn như lo lắng của bạn  Nguyễn Văn Bá.

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn còn có 02 dự án nhà ở xã hội khác là Cao ốc Long Thịnh và Phú Mỹ - Quy Nhơn đã triển khai xây dựng gần xong. Bạn có thể liên hệ với Chủ đầu tư 02 dự án trên tham khảo thêm thông tin để có được nhiều sự lựa chọn cho mình.

 Chúc bạn Nguyễn Văn Bá hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Nhân (Phòng QLN&TTBĐS)

     21-09-2016   Thời gian thực hiện hợp đồng
 Người gửi: Phan Trường Lưu
 Email: bqlannhon@gmail.com
 Địa chỉ: Ban QLDA ĐT và XD thị xã An Nhơn
 Điện thoại: 0563 735048
 
Câu hỏi:

Anh Bảo, rnAnh cho em hỏi: Thời gian thực hiện hợp đồng bao nhiêu ngày thì gọi là \"thời gian thực hiện hợp đồng ngắn\" và bao nhiêu ngày gọi là \"thời gian thực hiện hợp đồng dài\"?rnMong anh trả lời giúp em. Cám ơn anh nhiều.

Trả lời:

Bạn Phan Trường Lưu thân mến, chúng tôi không hiểu bạn hỏi về thời gian thực hiện hợp đồng ngắn/dài mục đích để làm gì. Theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và hợp đồng không có định nghĩa thời gian thực hiện hợp đồng ngắn hay dài quy định là bao nhiêu ngày, tuy nhiên có nêu gói thầu quy mô lớn, thời gian thực hiện hợp đồng dài được phép phân chia giai đoạn..., bạn có thể nói rõ hơn mục đích có liên quan đến thời gian thực hiện hợp đồng ngắn/dài để làm gì chúng tôi sẽ trả lời bạn nội dung có liên quan mà bạn quan tâm được cụ thể hơn.  

Trần Viết Bảo

     20-09-2016   Hỏi về hợp đồng xây dựng?
 Người gửi: Quốc Cường
 Email: dautubk.sotc@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0918198165
 
Câu hỏi:

Xin chào SXD:rnTôi đang vướng mắc quyết toán 1 dự án, mong quý sở xem xét giải đáp, hướng dẫn:rnTôi làm quyết toán 1 dự án Theo luật xây dựng, luật đấu thầu mới, hợp đồng trọn gói trong đó giá trúng thầu quyết toán bao gồm cả chi phí dự phòng, quá trình thực hiện ko có điều chỉnh bổ sung gì, khi quyết toán cơ quan thẩm tra loại bỏ chi phí dự phòng ra có đúng ko? Mong quý cơ quan sớm trả lời để làm cơ sở triển khai, xin cám ơn!câu trả lời có thể gửi vào mail: dautubk.sotc@gmail.com

Trả lời:

Bạn Quốc Cường thân mến, nguyên tắc khi thanh quyết toán trước hết căn cứ theo hợp đồng và sau đó xem xét các quy định trong hợp đồng có phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan hay không.

Trường hợp bạn nêu chúng tôi không có thông tin về hợp đồng của bạn, nên không thể trả lời chính xác việc loại bỏ chi phí dự phòng của cơ quan thẩm tra quyết toán là đúng hay sai. Thời gian qua có nhiều Chủ đầu tư và Nhà thầu khi ký hợp đồng vẫn đưa giá trị chi phí dự phòng vào hợp đồng trọn gói theo tỷ lệ % chứ không phân bổ vào đơn giá dự thầu như quy định của Luật đấu thầu, và có quy định điều kiện thanh toán về khoản dự phòng này chỉ áp dụng khi có phát sinh. Trường hợp này khi quyết toán căn cứ theo hợp đồng bạn không có phát sinh, chi phí dự phòng của bạn không thể thanh toán được.

Trần Viết Bảo

     19-09-2016   Cách thanh toán 5% DPC cho XL
 Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh
 Email: bqlannhon@gmail.com
 Địa chỉ: Ban QLDA ĐT và XD thị xã An Nhơn
 Điện thoại: 0563 735048
 
Câu hỏi:

Chủ đầu tư nhưng em vướn về hợp đồng xây dựng anh giúp em.rnCông trình đấu thầu rộng rãi.rnVề hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn góirnDự toán gói thầu có tính 5% chi phí dự phòngrnChủ đầu tư có cho nhà thầu hưởng phần dự phòng đó hay không?rnNếu được phép hưởng thì căn cứ vào đâu để thanh toán phần chi phí dự phòng .rnAnh hướng dẫn giúp em, em còn lúng túng trong hợp đồng trọn gói quá anh ơi. Cảm ơn anh nhiều./.rn

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thị Hạnh thân mến, nội dung bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

Nguyên tắc khi thanh toán hợp đồng trước hết căn cứ theo hợp đồng và sau đó xem xét các quy định trong hợp đồng có phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan hay không.

Trường hợp bạn nêu chúng tôi không có thông tin đầy đủ về hợp đồng của bạn, nên không thể trả lời chính xác việc sử dụng chi phí dự phòng 5% khi thanh toán hợp đồng như thế nào là đúng. Thời gian qua có nhiều Chủ đầu tư và Nhà thầu khi ký hợp đồng vẫn đưa giá trị chi phí dự phòng vào hợp đồng trọn gói theo tỷ lệ % chứ không phân bổ vào đơn giá dự thầu như quy định của Luật đấu thầu, và có quy định điều kiện thanh toán về khoản dự phòng này chỉ áp dụng khi có phát sinh. Trường hợp này bạn căn cứ vào các điều kiện cụ thể của hợp đồng để thực hiện.

Trần Viết Bảo

     16-09-2016   Đổi chứng chỉ giám sát đã hết hiệu lực
 Người gửi: Đoàn Thanh Hà
 Email: doanhanm@gmail.com
 Địa chỉ: Tổ 17A KV 4 phường đống đa TP qui nhơn
 Điện thoại: 0965550745
 
Câu hỏi:

Kính thưa A.Bảo rn- Chứng chỉ GS e đã hết hạn ngày 1/9/2016 vậy bây giờ em có được làm hồ sơ cấp lại không,hay là phải thi sát hạch nếu thi sát hạch thì khi nào tổ chức rn- Và chứng chỉ của e còn hiệu lực không

Trả lời:

Bạn Đoàn Thanh Hà thân mến, hiện tại Sở Xây dựng tạm dừng việc xét cấp, xét đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng và sẽ thực hiện việc thi sát hạch sau khi Bộ Xây dựng tổ chức thi thí điểm trên toàn quốc và có hướng dẫn cụ thể.

Chứng chỉ của bạn hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2016 đến hết 31/12/2016 được sử dụng đến hết 31/12/2016.

Trần Viết Bảo

     16-09-2016   Hóa giá nhà
 Người gửi: Đỗ Hân
 Email: dohan.2505@gmail.com
 Địa chỉ: 38 Ba Trieu, Quy Nhon
 Điện thoại: 01267873964
 
Câu hỏi:

Thưa sở Xây dựng nhà em đang ở thuộc sở hữu của nhà nước, nay em muốn hóa giá nhà thì thủ tục và giấy tờ phải làm sao ạ? Nhà em thuộc diện chính sách Thương bệnh binh thì có được giảm lệ phí hóa giá nhà không ạ? Mong sở giải đáp thắc mắc giúp em, em xin cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Đỗ Hân thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Về Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, bao gồm:

a) Đơn đề nghị mua nhà ở cũ;

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký kết hôn;

c) Hợp đồng thuê nhà ở; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở.

d) Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở (nếu có).

2. Trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Nộp hồ sơ đề nghị mua nhà tại Sở Xây dựng;

- Thời gian thực hiện bán nhà ở cũ là không quá 45 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi ký hợp đồng mua bán.

3. Trường hợp gia đình bạn thuộc diện Người có công với cách mạng thì  thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 67 Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, còn phải đảm bảo các điều kiện sau mới được miễn, giảm tiền mua nhà:

- Nhà ở không thuộc diện không được bán theo quy định tại  Điều 62 Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

- Được bố trí sử dụng nhà ở trước ngày 27/11/1992;

- Chưa được hưởng các chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở hoặc đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng tiền.

Bạn có thể liên hệ tại phòng QLN&TTBĐS, Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể hơn.

     14-09-2016  
 Người gửi: Minh Giang
 Email: giangphamxdvn@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0967179986
 
Câu hỏi:

Kính thưa sở xây dựng Bình Định cho e hỏi thăm Sở mình đã tiếp nhận lại hồi sở cấp chứng chỉ hành nghề chưa ạ, và bộ câu hỏi thi sát hạch e có thể tiềm kiếm hoặc mua ở đâu ạ? e xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Thân gởi đồng nghiệp ( Minh Giang); vấn đề Bạn hỏi, ngày 14/9/2016 , Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 393/TB-SXD hướng dẫn về vấn đề sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bộ đề ( câu hỏi) thi sát hạch đã hướng dẫn và đăng tải trên Website của Sở. Do đó Bạn có thể tham khảo để thực hiện. Chúc Bạn sức khẻo và thành công trong cuộc sống./.

                                                                                VP Sở


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở