TRANG CHỦ    
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Tìm kiếm nâng cao
  Thống kê người dùng
  Đang online:
16
  Số lượt truy cập:
2246787
Văn phòng Điện tử SXD
Năng lực tổ chức hoạt động xây dựng
Năng lực các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Danh sách cá nhân được cấp CCHN hoạt động xây dựng
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề về nhà đất.
Chung cư Hoàng Văn Thụ
Hội Kiến trúc sư Bình Định
Hội Xây dựng Bình Định
Cổng thông tin điện tử Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
Công báo của UBND tỉnh BÌnh Định
 
HỎI ĐÁP
Vui lòng đặt câu hỏi tại đây

     2015-07-08   xây dựng
 Người gửi: Phan văn nghĩa
 Email: nghia447@gmail.com
 Địa chỉ: an nhơn - bình định
 Điện thoại: 0935646447
  Câu hỏi:

chào anh bảo thân mếm. em có 02 vấn đề muốn hỏi anh mong anh trả lới giúp. 01) gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ có cần làm HSYC và HSĐX không anh 02) theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định, như vậy các công trình dù to hay nhỏ để được phòng hạ tầng các huyện thị xã, và các sở được quyền thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán. Còn các công ty có chức năng tư vấn thẩm tra không được thẩm tra nữa phải ko anh.

Trả lời:

Bạn Phan Văn Nghĩa thân mến.

1) Căn cứ theo Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định này thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, bên mời thầu không cần lập hồ sơi yêu cầu mà chỉ cần dự thảo hợp đồng gửi đến nhà thầu được mời chỉ định, nhà thầu nghiên cứu dự thảo hợp đồng (bao gồm : Phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc, giá trị tương ứng và các nội dung khác) sau đó hai bên thương thảo để đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng.

2) Theo quy định của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về cơ bản vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách đều do các Sở và phòng quản lý về xây dựng thẩm định, trường hợp không đủ điều kiện thẩm định mới thuê tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công ty tư vấn có đủ điều kiện năng lực, được công bố thông tin năng lực tại Sở Xây dựng, khi cần thiết các Sở, phòng quản lý về xây dựng chỉ định thực hiện việc thẩm tra. Đối với vốn khác, trừ các công trình cấp III trở lên có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng do các Sở chuyên ngành thẩm định, còn lại do tư vấn thẩm tra.   

Trần Viết Bảo

     2015-07-07   Uỷ quyền phân cấp theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND
 Người gửi: NguyễnThành Đạt
 Email: LaoxThanhdat.tckhal@gmail.com
 Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch An Lão
 Điện thoại: 0986450540
  Câu hỏi:

Tại Điểm e, khoản 2, Điều 4 của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 Quy định: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức phê duyệt các dự án ĐT . 3 tỷ trở xuống riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và các quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 và số 38/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định.rn- Vậy cho em hỏi: Riêng đối với các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới cấp nào phê duyệt sao không đưa rõ vào quyết định luôn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, vấn đề bạn nêu cụ thể là công trình thuộc Chương trình nông thôn mới từ nguồn vốn nào. Nếu nguồn vốn thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định này. Nội dung Điều 1 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định như sau :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1) Phạm vi điều chỉnh : Quy định này quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng (gọi tắt là cơ chế đầu tư đặc thù) các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định (kể cả các công trình của Chương trình được lồng ghép đầu tư với các nguồn vốn khác) nếu đảm bảo các điều kiện sau đây thì được thực hiện theo Quy định này:

a. Quy mô vốn đầu tư đến 3 tỷ đồng;

b. Thời gian thi công xây dựng công trình dưới 1 năm;

c. Kỹ thuật đơn giản được áp dụng thiết kế mẫu (thiết kế điển hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d. Công trình do cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng hoặc nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng.

      Riêng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được lồng ghép đầu tư với nguồn vốn ODA nếu có những quy định riêng khác với quy định này thì được thực hiện theo quy định của dự án ODA đó.

 

      Các quy định khác không nêu trong quy định này, thì được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư hưởng lợi có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình quy định tại Khoản 1, Điều này.

Trần Viết Bảo

 

     2015-07-07   Quyet dịnh 11/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình ĐỊnh
 Người gửi: NguyễnThành Đạt
 Email: thanhdat.tckhal
 Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch An Lão
 Điện thoại: 0986450540
  Câu hỏi:

TRong Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định có căn cư Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chỉnh phủ về quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên Nghị định 59/NĐ-CP có hiệu lực 05/8/2015 nhưng Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 10/7/2015 vậy trong khoản thời gian từ 10/7/2015-05/8/2015 Quyết định 11/2015 có hiệu lực không

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, Quyết định 11/2015/QĐ-UBND căn cứ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cao nhất là Luật Xây dựng 2014 đã có hiệu lực. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND có căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP để ban hành một số nội dung liên quan đến ủy quyền và phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện Luật Xây dựng. Do vậy hiệu lực của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND không trái với Nghị định 59/2015/NĐ-CP vì Nghị định quy định rất nhiều nội dung theo quy định của Luật Xây dựng còn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND chỉ quy định nội dung ủy quyền, phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các quy định trong Quyết định 11/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2015.

Trần Viết Bảo.

     2015-07-07   Hỏi về cách lập tổng mức đầu tư theo Nguồn Nông thôn mới
 Người gửi: Lê Minh Cường
 Email: cuong4al@gmail.com
 Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 Điện thoại: 0962879477
  Câu hỏi:

Anh Bảo thân mến trước khi đặt câu hỏi em xin chúc ban biên tập diễn đàn hỏi đáp sức khỏe và thành đạt.rnCâu 1: Nguồn mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới do tỉnh hộ trợ các xã để thực hiện. rnTheo Quyết định 18 và 38 của UBND tỉnh thì khi lập dự toán thì chi phí thiết kế dự toán nhân với hệ số K0.36, phải áp dựng thiết kế mẫu, và không được tính chi phí khảo sát địa hình, vậy cho em hỏi một số công trình không có thiết kế mẫu do nhà nước ban hành thì khi tính chi phí thiết kế và dự toán thì không nhân với hệ số điều chỉnh có đứng không ví dụ như xây dựng tường rào trường học, nhà bảo vệ của trường không có thiết kế mẫu do nhà nước ban hành, trong trường hợp không cho tính chio phí khảo sát địa hình thì không có số liệu để tính khối lượng đào đắp, cho nên không có số liệu để tính toán. như vậy đơn vị tư vấn có đuwọc tính chi phí khảo sát địa hình rồi nhân với hệ số k0.5 không. mong anh Bảo trả lời em sớm nhất khi có thể

Trả lời:

Bạn Lê Minh Cường thân mến, đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nếu công trình nào sử dụng thiết kế mẫu thì phải thực hiện theo quy định. Trường hợp công trình như bạn nêu không sử dụng thiết kế mẫu thì chi phí thiết kế (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) được tính như công trình xây dựng thông thường. 

Đối với công tác khảo sát phục vụ cho thiết kế, tùy trường hợp cụ thể cần thiết phải khảo sát để đảm bảo việc thiết kế đạt yêu cầu chất lượng công trình và lập dự toán chính xác, đơn vị tư vấn báo cáo chủ đầu tư xem xét quyết định (thể hiện ở nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

Trần Viết Bảo

     2015-07-05   Thu tuc ho so XPXD
 Người gửi: NGUYEN VAN DAT
 Email: vandatnguyen2004@gamil.com
 Địa chỉ: 142/58 TO KY, Q.12, TPHCM
 Điện thoại: 0903091120
  Câu hỏi:

cho xin hoi ho so thu tuc xin phep xay dung o thi xa phu cat ho so gom nhung gi? ho so thiet ke gom co nhung gi?xin cam on,neu duoc xin goi email chan thanh cam on

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Đạt thân mến, câu hỏi bạn nêu chưa được cụ thể, không biết công trình bạn cần xin phép xây dựng là nhà ở tư nhân hay công trình xây dựng. Chúng tôi xin trả lời bạn như sau :

1) Đối với nhà ở tư nhân tại đô thị : 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 13 của Thông tư 10/2012/TT-BXD;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 -:- 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 -:- 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 -:- 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 -:- 1/200.

2) Đối với công trình xây dựng thuộc dự án :

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 12 Thông tư 10/2012/TT-BXD;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

4. Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án, tỷ lệ 1/100 -:- 1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 -:- 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 -:- 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

5. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

Trần Viết Bảo


 
  Thông báo

► Góp ý dự thảo Quy định cải tạo công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định (kính đề nghị Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở tham gia góp ý), nội dung góp ý gửi về Phòng QLN trước ngày 30/8/2015. Nội dung dự thảo

► Mời tham gia lớp tập huấn "Kỹ năng ứng dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 09:2013/BXD vào thực tiễn thiết kế và XDCT. Download tại đây

► Công khai thông tin năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Download tại đây.

► Mẫu văn bản trong thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo KTKT, thiết kế dư toán. Download tại đây.

► Phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng. Nội dung: CV 2014/STC-HCNS, CV 8028/BTC-CST

► Công bố tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc và người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh. Tải nội dung

► Công bố Bảng giá Nhân công và Giá ca máy : Download Giá nhân công ,  Giá ca máy và Công văn hướng dẫn của Sở Xây dựng 502/SXD-QLXD

► Định mức gạch không nung tỉnh Bình Định, dowload tại đây

  Văn bản mới
  ảnh hoạt động
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ảnh về hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công bố tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Bộ Xây dựng
Báo Bình Định
Báo Xây dựng
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: sxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở