CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     27-07-2015   hỏi về quy trình thẩm định nông thôn mới
 Người gửi: Lê Minh Cường
 Email: cuong4al@gmail.com
 Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
 Điện thoại: 0962879477
 
Câu hỏi:

Anh Viết Bảo thân mếm: Trước khi đặt câu hỏi em xin chúc anh bảo và ban biên tập lời chúc sức khỏe và thành đạt Em có hai câu hỏi như sau: Một là: Theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thì có nói: Nguồn mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì thực hiện theo Quyết định 18 và 38 của UBND tỉnh Bình Định, như vậy UBND xã tự thẩm định nếu đủ năng lực, trong trường hợp không đủ năng lực thì có quyền thuê đơn vị tư vấn thẩm tra không Hay là xã lập tờ trình, rồi trình lên phòng chuyên môn của huyện để thẩm định như các nguồn vốn khác, mong anh bảo trả lời cho em sớm nhất khi có thể?

Trả lời:

Bạn Lê Minh Cường thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau :

Vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia là vốn ngân sách nhà nước, nếu công trình thực hiện theo Quyết định 18 và 38 (sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình) không phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật mà chỉ lập dự toán. Việc thẩm định dự toán do Tổ thẩm định của UBND xã thành lập thực hiện, theo khoản 4, điều 1 quyết định 38 sửa đổi bổ sung quyết định 18 :

- Tổ thẩm định: UBND xã thành lập Tổ thẩm định, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND xã làm Tổ trưởng, đại diện Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, tài chính - kế toán xã, chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn do cộng đồng bình chọn. Trong trường hợp cần thiết, UBND xã có thể mời các cán bộ có chuyên môn phù hợp thuộc các phòng, ban chức năng của UBND huyện tham gia vào Tổ thẩm định để hỗ trợ thực hiện.

   Cả 2 quyết định trên không nêu về điều kiện năng lực của tổ thẩm định và việc thuê tư vấn thẩm tra.

   Trường hợp công trình/dự án không thuộc đối tượng quy định tại quyết định 18 và 38 thì căn cứ theo quy mô dự án, cấp công trình quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UBND xã lập tờ trình trình Phòng chuyên môn cấp huyện hoặc cấp Sở thẩm định trước khi phê duyệt.

 Trần Viết Bảo

     24-07-2015  
 Người gửi: Đỗ Trọng Tuấn
 Email:
 Địa chỉ: Nhơn Tân - An Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0935234007
 
Câu hỏi:

kính thưa a bảo cho e hỏi xíu ạ? thưa a bảo Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng tính theo thông tư nào a ạ?

Trả lời:

Bạn Đỗ Trọng Tuấn thân mến, bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm các hoạt động trong xây dựng được Bộ Tài Chính trả lời bạn đọc, Sở Xây dựng xin trích dẫn câu hỏi của bạn đọc và trả lời của Bộ Tài chính trên Web Bộ Tài chính dưới đây để bạn tham khảo :

Câu hỏi:

Theo Khoản 2, Điều 11 và Điều 34, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, bảo hiểm công trình phải được lập thành gói thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu bảo hiểm được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

Để thực hiện lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu, việc xác định giá gói thầu rất quan trọng, nó làm cơ sở cho việc đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu để xác định nhà thầu trúng thầu, xử lý một số tình huống xảy ra trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, hiện nay không có căn cứ pháp lý để xác định giá phí bảo hiểm công trình. Trong phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, dự toán, chi phí bảo hiểm công trình đang được tạm tính theo Quyết định 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt (Quyết định này đã hết hiệu lực theo thông báo tại Quyết định 53/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính).

Một vấn đề nữa là hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm của Việt Nam không nhiều, việc tổ chức đấu thầu các gói thầu bảo hiểm công trình kém tính cạnh tranh trong khi chủ đầu tư không có căn cứ để xem xét giá gói thầu. Tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chính phủ quy định “Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng”. Cho đến nay, Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn về nội dung này. Để tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, tôi xin đề nghị Bộ Tài Chính hướng dẫn cách tính cụ thể về nội dung xác định giá phí bảo hiểm công trình để làm căn cứ thực hiện.

Rất mong Quý Bộ sớm xem xét. Trân trọng cảm ơn./.

Trả lời:

Trả lời:

1. Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm trong hoạt động xây dựng không phải là loại hình bảo hiểm bắt buộc, vì vậy Bộ Tài chính không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí đối với bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có văn bản số 10038/BTC-BH ngày 27/7/2007 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5021/VPCP-KTTH ngày 6/9/2007, theo đó Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc sau: Bộ Tài chính không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.

2. Căn cứ văn bản số 5021/VPCP-KTTH nói trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 13994/BTC-BH ngày 19/11/2008 gửi các Bộ , ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước. Theo tinh thần đó, các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí đối với loại hình bảo hiểm này. Các đối tượng có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng phải tiến hành mua bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Bên mua bảo hiểm có thể thoả thuận trực tiếp với doanh nghiệp bảo hiểm về quy tắc, biểu phí bảo hiểm theo tình hình thực tế của công trình. Bên nmua bảo hiểm phải tiến hành mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

3. Theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành nay đã hết hiệu lực thi hành pháp luật, Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 đã hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không cấm việc chủ đầu tư tham khảo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 để làm cơ sở xây dựng dự toán bảo hiểm công trình xây dựng lắp đặt.

 Trần Viết Bảo

     22-07-2015   Hỏi về nội dung thanh toán
 Người gửi: Đặng Khoa Đãm
 Email: khoadambtl@gmail.om
 Địa chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 0972050045
 
Câu hỏi:

Tôi xin hỏi một nội dung như sau có đủ điều kiện để thực hiện thanh toán hợp đồng hay không: Bên tôi có một gói thầu bảo hiểm xây dựng cho công trình xây dựng và thực hiện như sau: Căn cứ hồ sơ dự án được duyệt, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án trong đó có gói thầu bảo hiểm. Theo đó chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán gói thầu bảo hiểm (lấy theo chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt) và tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo hiểm, ký kết hợp đồng. Trong hợp đồng bảo hiểm thì thanh toán hợp đồng bảo hiểm thành 02 đợt (đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết, thanh toán cho đơn vị bảo hiểm 60% giá trị phí bảo hiểm theo hợp đồng đã ký; đợt 2: Sau khi dự toán toàn bộ công trình được phê duyệt và các bên tiến hành điều chỉnh giá trị hợp đồng bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm còn lại). Như vậy thì cho tôi hỏi đủ điều kiện để thanh toán phí bảo hiểm đợt 1 cho đơn vị bảo hiểm không? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý SỞ, xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Đặng Khoa Đãm thân mến, vấn đề bạn hỏi được quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm, điều kiện thanh toán, trách nhiệm bảo hiểm ... đều được quy định trong hợp đồng theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Nguyên tắc thanh toán trước hết căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm đã được thỏa thuận của 2 bên và các quy định khác có liên quan.

Trần Viết Bảo

     20-07-2015   Cấp lại chứng chỉ giám sát
 Người gửi: Nguyễn Công Thành
 Email: congthanh70@gmail.com
 Địa chỉ: Huyện Hoài Nhơn
 Điện thoại: 0905633479
 
Câu hỏi:

Kính chào anh Trần Viết Bảo; cho em xin hỏi, trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động giám sát của em hết hạn trong tháng 7/2015 vậy để có cơ sở cấp lại thì em sẽ làm thủ tục như thế nào theo quy định mới của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2015. Rất mong anh Bảo hướng dẫn chi tiết, cụ thể giúp em. Trong thời gian chờ đợi em xin chân thành cảm ơn anh Bảo và các anh chị trong ban biên tập Website chương trình trả lời hỏi đáp của Sở Xây dựng!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Công Thành thân mến, chứng chỉ của bạn đến tháng 7/2015 hết hiệu lực bạn phải lập ngay hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ theo quy định của Thông tư 12/2009/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đối với quy định mới cấp chứng chỉ hành nghề theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP do chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng nên chưa thực hiện. Hiện tại Sở Xây dựng vẫn cấp chứng chỉ theo Thông tư 12/2009/TT-BXD bạn ạ.

Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ bạn download mẫu kê khai tại Thông tư 12/2009/TT-BXD, kê khai các công việc đã thực hiện trong thời gian qua có xác nhận của đơn vị bạn đang công tác, kèm theo chứng chỉ cũ đã hết hạn, 02 ảnh 3x4.

Trần Viết Bảo

     14-07-2015   điều chỉnh trong xây dựng
 Người gửi: nguyễn tấn trường
 Email: thanhloc85@gmail.com
 Địa chỉ: hoài nhơn, bình định
 Điện thoại: 0977 978 986
 
Câu hỏi:

Anh cho em hỏi: khi thi công công trình bên em có điều chỉnh quy mô công trình do ban đầu theo thiết kế thì hệ thống thoát nước nhỏ nên không thể đủ lượng nước thoát nên đã xin người quyết định đầu tư điều chỉnh lớn hơn. việc điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư cho em hỏi vậy theo nghị định 59/2015/NĐ-CP thì việc điều chỉnh phải do người quyến định đầu tư xem xét quyết định. tuy nhiên theo nghị định 37/2015 về điều chỉnh hợp đồng xây lắp nếu không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tự thực hiện. như vậy trường hợp của em thì ai là người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Tấn Trường thân mến, 

Vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời bạn như sau :

- Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi quy mô của dự án (thay đổi hệ thống thoát nước nhỏ bằng hệ thống lớn hơn) mặc dù Chủ đầu tư đã xin chủ trương và được cấp quyết định đầu tư đồng ý cho điều chỉnh, khi triển khai việc thay đổi thiết kế trường hợp này là thay đổi quy mô của dự án, do vậy hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt điều chỉnh của cấp quyết định đầu tư, mặc dù giá trị điều chỉnh chưa vượt tổng mức đầu tư (theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

- Trường hợp điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng theo quy định tại điều 37 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP được áp dụng cho các công việc phát sinh ngoài hợp đồng nếu không vượt giá gói thầu  được phê duyệt thì Chủ đầu tư và nhà thầu tính toán ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Trường hợp bạn nêu là thay đổi quy mô của dự án chứ không phải phát sinh công việc, do vậy việc thay đổi phải được cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Trần Viết Bảo

     10-07-2015  
 Người gửi: Nguyễn văn Sum
 Email:
 Địa chỉ: Đường Tây sơn - tp Quy Nhơn
 Điện thoại: 0908035109
 
Câu hỏi:

Kính chào anh Bảo, cho em xin hỏi theo Nghị định quản lý dự án mới thì khi Hồ sơ thiết kế - dự toán đã được phê duyệt. Đại diện chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục để đưa vào thi công. Khi đi bàn giao tim mốc cho đơn vị thi công thì các văn bản (như biên bản bàn giao tim mốc ... do bên nào có trách nhiệm phải lập để các bên tham gia ký. Trong khi chờ đợi hồi âm của anh Bảo em xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Sum thân mến,

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị... hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

Theo quy định hiện hành đối với lĩnh vực xây dựng không quy định các loại Biên bản như trước đây mà do các chủ thể có liên quan thống nhất mẫu và được thỏa thuận trong hợp đồng (ví dụ Hợp đồng khảo sát). Thông thường bên nào chủ trì thì ghi biên bản và các bên tham gia thống nhất nội dung biên bản đã lập thì cùng ký.

Đối với Biên bản giao mốc khảo sát có các trường hợp : Nhà thầu khảo sát lập biên bản bàn giao cho Chủ đầu tư, sau đó Chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu thi công (trường hợp này thường áp dụng cho các dự án lớn, nhà thầu khảo sát và nhà thấu thiết kế khác nhau, hoặc thời điểm nghiệm thu công tác khảo sát và triển khai hợp đồng thi công quá xa, nhà thầu khảo sát phải bàn giao cho Chủ đầu tư trước để Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo). Đối với các dự án nhỏ, nhà thầu khảo sát đồng thời là nhà thầu thiết kế, thời gian triển khai thi công ngay sau khi thiết kế được phê duyệt, thông thường Chủ đầu tư mời bàn giao tim, mốc "tay ba" giữa Chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát, thiết kế và nhà thầu thi công, hạn chế "tam sao thất bổn", đây cúng là cách làm hay.

Trần Viết Bảo 

     08-07-2015   Hỏi về Điều chỉnh giá hợp đồng.
 Người gửi: Nguyễn Tuấn Vương
 Email: tuanvuong145@gmail.com
 Địa chỉ: 70/24/49 Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0936622221
 
Câu hỏi:

Xin chào anh Bảo. rnEm xin hỏi Trong công văn 502/SXD-QLXD ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Sở xây dựng có ghi: \"Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan.\"rnCông trình bên em đang xây dựng từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, có 1 phần khối lượng công việc nằm sau ngày 15/5/2015. Vậy có cần phải làm điều chỉnh giá nhân công-máy theo công văn 502 không anh?rnXin chân thành cảm ơn anh.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Tuấn Vương thân mến, trường hợp bạn nêu nếu hợp đồng trọn gói thì không điều chỉnh, trường hợp hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì khối lượng thực hiện sau ngày 15/5/2015 bạn phải điều chỉnh lương nhân công theo hướng dẫn 502/SXD-QLXD của Sở Xây dựng.

Trần Viết Bảo

     08-07-2015   xây dựng
 Người gửi: Phan văn nghĩa
 Email: nghia447@gmail.com
 Địa chỉ: an nhơn - bình định
 Điện thoại: 0935646447
 
Câu hỏi:

chào anh bảo thân mếm. em có 02 vấn đề muốn hỏi anh mong anh trả lới giúp. 01) gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ có cần làm HSYC và HSĐX không anh 02) theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định, như vậy các công trình dù to hay nhỏ để được phòng hạ tầng các huyện thị xã, và các sở được quyền thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán. Còn các công ty có chức năng tư vấn thẩm tra không được thẩm tra nữa phải ko anh.

Trả lời:

Bạn Phan Văn Nghĩa thân mến.

1) Căn cứ theo Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định này thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, bên mời thầu không cần lập hồ sơi yêu cầu mà chỉ cần dự thảo hợp đồng gửi đến nhà thầu được mời chỉ định, nhà thầu nghiên cứu dự thảo hợp đồng (bao gồm : Phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc, giá trị tương ứng và các nội dung khác) sau đó hai bên thương thảo để đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng.

2) Theo quy định của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về cơ bản vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách đều do các Sở và phòng quản lý về xây dựng thẩm định, trường hợp không đủ điều kiện thẩm định mới thuê tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công ty tư vấn có đủ điều kiện năng lực, được công bố thông tin năng lực tại Sở Xây dựng, khi cần thiết các Sở, phòng quản lý về xây dựng chỉ định thực hiện việc thẩm tra. Đối với vốn khác, trừ các công trình cấp III trở lên có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng do các Sở chuyên ngành thẩm định, còn lại do tư vấn thẩm tra.   

Trần Viết Bảo

     07-07-2015   Uỷ quyền phân cấp theo quyết định 11/2015/QĐ-UBND
 Người gửi: NguyễnThành Đạt
 Email: LaoxThanhdat.tckhal@gmail.com
 Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch An Lão
 Điện thoại: 0986450540
 
Câu hỏi:

Tại Điểm e, khoản 2, Điều 4 của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 Quy định: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức phê duyệt các dự án ĐT . 3 tỷ trở xuống riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và các quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 và số 38/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định.rn- Vậy cho em hỏi: Riêng đối với các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới cấp nào phê duyệt sao không đưa rõ vào quyết định luôn.

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, vấn đề bạn nêu cụ thể là công trình thuộc Chương trình nông thôn mới từ nguồn vốn nào. Nếu nguồn vốn thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định này. Nội dung Điều 1 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định như sau :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1) Phạm vi điều chỉnh : Quy định này quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng (gọi tắt là cơ chế đầu tư đặc thù) các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định (kể cả các công trình của Chương trình được lồng ghép đầu tư với các nguồn vốn khác) nếu đảm bảo các điều kiện sau đây thì được thực hiện theo Quy định này:

a. Quy mô vốn đầu tư đến 3 tỷ đồng;

b. Thời gian thi công xây dựng công trình dưới 1 năm;

c. Kỹ thuật đơn giản được áp dụng thiết kế mẫu (thiết kế điển hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d. Công trình do cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng hoặc nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng.

      Riêng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được lồng ghép đầu tư với nguồn vốn ODA nếu có những quy định riêng khác với quy định này thì được thực hiện theo quy định của dự án ODA đó.

 

      Các quy định khác không nêu trong quy định này, thì được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư hưởng lợi có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình quy định tại Khoản 1, Điều này.

Trần Viết Bảo

 

     07-07-2015   Quyet dịnh 11/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình ĐỊnh
 Người gửi: NguyễnThành Đạt
 Email: thanhdat.tckhal
 Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch An Lão
 Điện thoại: 0986450540
 
Câu hỏi:

TRong Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh bình định có căn cư Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chỉnh phủ về quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên Nghị định 59/NĐ-CP có hiệu lực 05/8/2015 nhưng Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 10/7/2015 vậy trong khoản thời gian từ 10/7/2015-05/8/2015 Quyết định 11/2015 có hiệu lực không

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, Quyết định 11/2015/QĐ-UBND căn cứ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cao nhất là Luật Xây dựng 2014 đã có hiệu lực. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND có căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP để ban hành một số nội dung liên quan đến ủy quyền và phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện Luật Xây dựng. Do vậy hiệu lực của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND không trái với Nghị định 59/2015/NĐ-CP vì Nghị định quy định rất nhiều nội dung theo quy định của Luật Xây dựng còn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND chỉ quy định nội dung ủy quyền, phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các quy định trong Quyết định 11/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2015.

Trần Viết Bảo.


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở