CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     09-09-2016   Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
 Người gửi: Nguyễn Kim Ngọc
 Email: ngocnk201@gmail.com
 Địa chỉ: Phường Bình Định, thị xã An nhơn
 Điện thoại: 0906566784
 
Câu hỏi:

Kính thưa SXD Bình Định!Theo thông tư 06/2016/TT-BXD, thì trong Chí phí hạng mục chung có chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế, về cơ bản thì chi phí này rất giống Chi phí trực tiếp khác trước đây. Vậy khi cơ cấu đơn giá gói thầu, thì chí phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế có được tính vào không, tính như thế nào, và nhà thầu thi công có được hưởng chi phí này không? rnMong sớm được SXD Bình Định hướng dẫn. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Kim Ngọc, về nguyên tắc một số nội dung chi phí quy định trong Chí phí hạng mục chung tại Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhà thầu được phép tính vào đơn giá dự thầu.

       Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể của từng gói thầu, bên mời thầu sẽ quy định những khoản mục chi phí nào sẽ được tính, khoản mục nào không được tính . Nhà thầu cũng phải tự tính toán các khoản chi phí này nhằm đảm bảo yếu tố cạnh tranh. Có thể tính chi phí cụ thể (bằng giá trị) hoặc hệ số tỷ lệ. 

Trần Viết Bảo

     08-09-2016   Hỏi về xây dựng
 Người gửi: Võ Văn Thọ
 Email: thovovan21@gmail.com
 Địa chỉ: UBND phường Nhơn Hưng
 Điện thoại: 0985317972
 
Câu hỏi:

Cho em hỏi các công trình đã thuê đơn vị tư vấn giám sát cần phải thành lập tổ giám sát cộng đồng không anh Bảo.

Trả lời:

Võ Văn Thọ thân mến, theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng đã nêu rất rõ những vấn đề bạn đang thắc mắc như mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung... của giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đối với nội dung hỏi, việc công trình đã có tư vấn giám sát có cần lập tổ giám sát đầu tư cộng đồng hay không, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg như sau :

Điều 1. Giám sát đầu tư của cộng đồng

Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, hoặc thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Điều 2. Mục tiêu giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

2. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định; các việc làm, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Điều 3. Đối tượng, phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng là:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư;

b) Chủ đầu tư;

c) Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu giám sát thi công, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,... của dự án (sau đây gọi chung là các nhà thầu).

2. Phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng:

a) Các chương trình, dự án đầu tư (sau đây gọi chung là dự án đầu tư) có sử dụng vốn nhà nước và không thuộc diện bí mật quốc gia theo quy định của pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng trên địa bàn của xã;

b) Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho xã;

c) Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác.

         Như vậy, hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, hoặc thị trấn, không phải do Chủ đầu tư thành lập. 

Trần Viết Bảo

     07-09-2016   ,m,m
 Người gửi: lam the manh
 Email: lamthemanhbd@gmail.com
 Địa chỉ: an nhon
 Điện thoại: 0935545425
 
Câu hỏi:

Xin hỏi khi xây gạch, hoặc đổ bê tông các cấu kiện có cần bảo dưỡng hay không?. Nếu khi tôi lập dự toán tính thêm phần chi phí bảo dưỡng có đúng không. Xin các bác giải thích..

Trả lời:

Bạn Lam The Manh thân mến.

Trong định mức xây dựng công tác bảo dưỡng các cấu kiện xây dựng có sử dụng vật liệu xi măng, trong điều kiện bình thường đã tính chi phí công tác bảo dưỡng theo đúng quy phạm thi công nghiệm thu, do vậy bạn không được tính thêm chi phí bảo dưỡng vào trong dự toán. Trường hợp cấu kiện đặc biệt, sử dụng vữa, bê tông mác cao có yêu cầu dưỡng hộ riêng theo chỉ định của thiết kế, khi đó mới lập dự toán cho chi phí này.

Trần Viết Bảo

     07-09-2016  
 Người gửi: Trầm Văn Lâm
 Email:
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 0912175800
 
Câu hỏi:

Kính thưa Sở Xây dựng, cho phép tôi xin được hỏi, trong hợp đồng thi công xây dựng công trình, có nên đưa khoản dự phòng cho yếu tô phát sinh khối lượng vào không? Rất mong sự giải đáp của quý cấp, tôi xin cám ơn.

Trả lời:

Bạn Trần Văn Lâm thân mến, vấn đề bạn hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời trên cổng Thông tin điện tử  http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Bo-sung-chi-phi-du-phong-vao-gia-du-thau-the-nao/7554.vgp như sau :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khi xây dựng giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Việc xác định các chi phí dự phòng phải căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, chủ đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để xác định mức chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá cho phù hợp.

Trường hợp đối với các gói thầu đã xác định chính xác số lượng, khối lượng công việc và có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn thì có thể áp dụng mức chi phí dự phòng thấp hoặc bằng không trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định về cách xác định chi phí dự phòng.

Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.

Theo đó, khi tham dự thầu nhà thầu phải nghiên cứu, tính toán toàn bộ các chi phí để đưa ra giá dự thầu phù hợp với lợi thế của mình, giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và được phân bổ vào trong đơn giá của nhà thầu, nhà thầu không được chào riêng phần chi phí dự phòng.

Sở Xây dựng đăng lại để các bạn đọc nghiên cứu.

Trần Viết Bảo

     05-09-2016   Điều chỉnh thiết kế - dự toán
 Người gửi: Lương Văn Huyện
 Email:
 Địa chỉ: Ban QLDA ĐT&XD Phù Cát
 Điện thoại: 0123897653788
 
Câu hỏi:

Vừa qua Sở có tổ chức tập huấn về các Thông tư, Nghị định liên quan đến các qui định mới trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, thời gian có hạn nên trong hội nghị cũng chưa chuẩn bị một số vấn đề để trao đổi nhờ các anh giúp đỡ. Qua đây em xin nhờ các anh giúp tháo gỡ những vướng mắc như sau:rnTheo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định \\\"đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt\\\". rnCho em hỏi? Như vậy, đối với các dự án thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, nhưng chủ đầu tư muốn thẩm định trước khi phê duyệt thì việc thẩm định này là do cơ quan nào thực hiện và kinh phí chi trả cho việc thẩm định trên áp dụng theo quy định nào?.rnVí dụ: UBND huyện làm chủ đầu tư một công trình hồ chứa nước và một công trình đập dâng công trình chỉ lập Báo cáo KT-KT UBND tỉnh là người quyết định đầu tư vì tổng mức trên 10 tỷ đồng. trước khi triển khai mở thầu giá gói thầu điều chỉnh theo thông báo giá tại thời điểm khác với giá trong phê duyệt kế hoạch đấu thầu được phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư.rn Theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD, UBND huyện giao phòng KT-HT của huyện thẩm định để làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh. Tuy nhiên, do công trình thuộc loại: công trình thủy lợi hồ chứa, đập dâng nên Phòng KT-HT không thực hiện thẩm định nội dung điều chỉnh giá nêu trên. Cho em hỏi?, UBND huyện giao phòng KT-HT của huyện thẩm định đúng hay không?rnTheo quy định tại Điều 31 Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số Thông tư 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. rnChủ em hỏi? Cơ quan nào sẽ trình phê duyệt dự án đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý và đối với các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý.rnXin nhờ các anh giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.rn

Trả lời:

Bạn Lương Văn Huyện thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Việc điều chỉnh thiết kế - dự toán thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư quy định tại Khoản 4 - Điều 17 Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt. Chủ đầu tư giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định (Trường hợp UBND huyện là các phòng chuyên môn có liên quan đến dự án). Cơ quan chuyên môn của Chủ đầu tư giúp việc cho Chủ đầu tư nên theo quy định không có quy định chi trả cho việc thẩm định này (trường hợp này khác với việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện theo phân cấp).

- Trường hợp cụ thể bạn nêu là công trình Thủy lợi, UBND huyện là Chủ đầu tư, nếu việc thay đổi thiết kế - dự toán thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4 - Điều 17 Chủ đầu tư vẫn thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, khác với quy định phân cấp công trình Thủy lợi do Sở NN&PTNT thực hiện thẩm định.

- Về cơ quan trình duyệt dự án, hiện tại có 2 quy định của pháp luật có khác nhau (Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 136/2015/NĐ-CP). Theo Nghị định 59 thì cơ quan thẩm định sẽ trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án, vì khi thẩm định dự án các nội dung liên quan đến vốn đầu tư, tiến độ, quy mô,... đã được xác định trong quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan thẩm định căn cứ quyết định chủ trương đầu tư để trình phê duyệt (quy trình đơn giản). Còn Nghị định 136 theo quy định tại điều 31 sau khi cơ quan thẩm định có kết quả thẩm định gửi kết quả cho cơ quan quản lý đầu tư và chủ đầu tư để chỉnh sửa (nếu có) và trình cơ quan quản lý đầu tư để cơ quan này trình phê duyệt. Dự án tỉnh phê duyệt cơ quan trình là Sở KH-ĐT, dự án cấp huyện, cấp xã phê duyệt cơ quan quản lý đầu tư cấp huyện trình phê duyệt. Hiện tại đối với hồ sơ dự án do Sở Xây dựng thẩm định nếu hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu, đúng quy định quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Sở sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp dự án không phù hợp sẽ có văn bản thẩm định gửi Chủ đầu tư và Sở KH-ĐT để thực hiện như NĐ 136.

Trần Viết Bảo

     29-08-2016   Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT
 Người gửi: Lê đức Thuận
 Email: lethuancd@yahoo.com.vn
 Địa chỉ: Ban QLDA ĐT&XD huyện Phù Cát
 Điện thoại: 0914035045
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo. Cuối năm 2013 Ban QLDA Phù Cát có 01 công trình được tư vấn thẩm tra và Sở KH&ĐT tỉnh BĐ phê duyệt Báo cáo KTKT,không triển khai thi công do không bố trí vốn. Đến tháng 10/2015 công trình này được phê duyệt Chủ trương đầu tư công theo Luật Đầu tư Công TMĐT phê đuyệt như tại Báo cáo KT-KT được duyệt, đến nay tháng 8/2016 công trình được bố trí vốn đủ điều kiện triển khai thi công, do đó Ban QLDA giao tư vấn thiết kế lập lại Dự toán xây dựng tại thời điểm hiện hành có TMĐT không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Vậy cho em hỏi hồ sơ Dự toán điều chỉnh có phải thẩm tra hay thẩm định lại, nếu có thì cơ quan nào thực hiện,và cơ quan nào phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT.rn Kính chuyển anh xem xét có ý kiến phản hồi sớm, chúc anh sức khỏe!

Trả lời:

Bạn Lê Đức Thuận thân mến, dự án bạn nêu phê duyệt từ năm 2013 nhưng do không có vốn nên chưa được triển khai thi công. Năm 2015 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Căn cứ theo các quy định hiện hành (Luật đầu tư công, Luật xây dựng) bạn phải trình thẩm định dự án (Báo cáo KT-KT) và phê duyệt lại như dự án mới.

Trần Viết Bảo

 

     28-08-2016   chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
 Người gửi: võ ngọc định
 Email: ngocdinhk3xd@gmail.com
 Địa chỉ: phù cát - bình định
 Điện thoại: 0935962526
 
Câu hỏi:

Kính thưa SXD bình định. Theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Vậy chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đơn vị nào cấp, thủ tục như thế nào? đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích rồi. xin cam ơn!rn

Trả lời:

Bạn Võ Ngọc Định thân mến, việc cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thực hiện theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 2329/QĐ-BVHTTDL ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ủy quyền cho Cục trưởng Cục Di sản văn hóa thực hiện.

Để biết chi tiết bạn hỏi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn chi tiết.

Trần Viết Bảo

     28-08-2016   Tìm hiểu về số lượng nhà ở
 Người gửi: Lê văn nữa
 Email: Vannua.boss@gmail.com
 Địa chỉ: Tổ 23,kv 4,p. Lê hồng Phong, tp. Quy Nhơn
 Điện thoại: 0901123136
 
Câu hỏi:

Cho hỏi số lượng công trình nhà ở được xây mới tại quy nhơn năm 2015 và nửa năm 2016

Trả lời:

Cảm ơn Bạn đã quan tâm tới sự phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị ( về nhà ở). Tuy nhiên; Sở Xây dựng không thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở đơn  lẻ. Do đó hy vọng Bạn sẽ có thông tin chính xác qua UBND thành phố Quy Nhơn ( Phòng QL Đô thị); vì họ chịu trách nhiệm cấp phép nhà ở đơn lẻ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn./.

                                                                                                                                                                                                                 VP Sở

     26-08-2016  
 Người gửi: Le ho anh thu
 Email: thule3895@gmail.com
 Địa chỉ: 128/17Nguyen Hue
 Điện thoại: 01682850162
 
Câu hỏi:

Cho tôi hỏi sđt Vũ giám sát công trình bên sở bạn ạ?Cảm ơn

Trả lời:

HIện công chức công tác tại Sở Xây dựng Bình Định thì có nhiều tên Vũ; tuy nhiên với chức năng, nhiệm vụ của Sở không có thực hiện nhiệm vụ giám sát công trình ( như các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng). Hy vọng bạn sẽ tìm được số điện thoại qua kênh thông tin khác./.

                                                                                                                                                                                                                          VP Sở

                                                                                                                                                           

     24-08-2016   CẤP LẠI CHÚNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
 Người gửi: Hồ Anh Dũng
 Email: hoanhdungxd@gmail.com
 Địa chỉ: Kiều An, Cát tân, Phù cát
 Điện thoại: 0937582248
 
Câu hỏi:

HỎI VỀ VIỆC CẤP LẠI CHÚNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

Trả lời:

Bạn Hồ Anh Dũng thân mến, hiện tại Sở Xây dựng dừng việc cấp mới, cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định của Thông tư 17/2016/TT-BXD. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng về tổ chức thi sát hạch để cấp đổi, cấp mới chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở