CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     17-06-2015  
 Người gửi: Nguyễn Huy Toàn
 Email:
 Địa chỉ: Ban quản lý dự án huyện
 Điện thoại: 0935215426
 
Câu hỏi:

A Bảo cho e hỏi cách điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo công văn 502 của Sở xây dựng. Hiện e đang làm việc tại ban quản lý dự án huyện nhưng Chủ đầu tư là UBND huyện. Công trình e đang thực hiện là đã mở thầu trước ngày 15/5/2015 nhưng sau ngày 15/5 thì chưa ký kết hợp đồng vậy việc điểu chỉnh có cần trình UBND huyện phê duyệt lại giá điều chỉnh để ký kết hợp đồng không vì Chủ đầu tư là UBND huyện, theo e hiểu không cần trình UBND huyện phê duyệt vì giá điều chỉnh thấp hơn giá gói thầu được duyệt, căn cứ vào giá điều chỉnh đó hai bên sẽ tiến hành thương thảo hợp đồng và trong đó nói rõ là giá sẽ ký kết hợp đồng là giá trị sau khi điều chỉnh nhưng tối đa không được vượt giá gói thầu được duyệt nhưng qua kho bạc giải ngân thì lại nói không đủ cơ sở để thanh toán nói là giá điều chỉnh phải được UBND huyện phê duyệt. Cho e hỏi thêm là e lập một dự toán \"Dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo công văn số 502\" và giá trị giảm đưa vào chi phí dự phòng, các chi phí khác giữ nguyên theo giá trị đã được duyệt có đúng không. Đối với trường hợp gói thầu mở sau ngày 15 tháng năm thì phải thực hiện ra sao vì công văn 502.. Ban quản lý nhận được sau thời gian mở thầu, giả sử mở thầu ngày 16/5 nhưng công văn nhận được là ngày 20/5. Rất mong được A quan tâm trả lời sớm giúp e vì e đang vướng rất nhiều dự án mở thầu trước 15/5 nhưng chưa ký hợp đồng. E chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Huy Toàn thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau :

1) Trường hợp mở thầu trước 15/5 nhưng chưa ký hợp đồng : Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng với nhà thầu theo đơn giá nhân công mới. Nếu nội dung thương thảo chỉ có ảnh hưởng của chi phí nhân công, giá sau khi thương thảo thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Trường hợp này không cần phê duyệt lại giá gói thầu.

2) Trường hợp "Dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo công văn số 502" và giá trị giảm đưa vào chi phí dự phòng, các chi phí khác giữ nguyên theo giá trị đã được duyệt có đúng không ?. Có 2 trường hợp :

a) Đối với dự án đã được triển khai có nhiều công trình, nhiều gói thầu; một số công trình, hạng mục công trình đã thực hiện; chỉ còn một số công trình, hạng mục công trình thuộc các gói thầu riêng rẽ chưa hoặc đang triển khai thì chỉ điều chỉnh cho các gói thầu đang triển khai (nếu hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) và gói thầu chưa triển khai. Các gói thầu hoặc chi phí đã thực hiện thì không điều chỉnh.

b) Đối với dự án đến ngày 15/5 mà chưa triển khai, đã phê duyệt hoặc chưa phê duyệt, việc điều chỉnh chi phí nhân công ảnh hưởng tấ cả các chi phí có liên quan kể cả dự phòng chi theo quy định. Trường hợp này như ý kiến bạn nêu là không phù hợp.

3) Đối với trường hợp gói thầu mở sau ngày 15 tháng năm thì phải thực hiện ra sao vì công văn 502.. Ban quản lý nhận được sau thời gian mở thầu, giả sử mở thầu ngày 16/5 nhưng công văn nhận được là ngày 20/5. Trường hợp này bạn thực hiện như trường hợp 1), vẫn xét thầu bình thường theo giá gói thầu chưa điều chỉnh, trước khi ký hợp đồng thương thảo với nhà thầu về chi phí nhân công.

Trần Viết Bảo

     17-06-2015  
 Người gửi: Võ Ngọc Huy
 Email:
 Địa chỉ: Phòng kinh tế hạ tầng
 Điện thoại: 0938216369
 
Câu hỏi:

A Bảo cho e hỏi về thẩm định dự án theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 với 2 vấn đề sau:rn1. Hiện tại các Chủ đầu tư trình thẩm định dự án lên Phòng để thẩm định như lúc trước nhưng theo Luật xây dựng mới thì các Sở ban nghành thẩm định và hiện tại chưa có phân cấp thẩm định dự án của tỉnh thì phòng có thể thẩm định được không vì tổng mức đầu tư chỉ có 63 triệu đồng, theo lời Chủ đầu tư hồ sơ đem xuống Sở Giao thông không tiếp nhận do chưa có phân cấp về thẩm định dự án. rn2. Trong khoản 7, điều 57 của Luật xây dựng có nêu: Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án. Vậy người quyết định đầu tư hoặc Chủ đầu tư có được thuê tư vấn để thẩm tra dự án không?rnRất mong a sớm quan tâm, chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Võ Ngọc Huy thân mến, theo quy định của Luật xây dựng, tất cả các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đều phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định trước khi cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Trong khi UBND tỉnh chưa phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng ở cấp huyện thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án vốn ngân sách thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp xã thì các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định, trường hợp các Sở chuyên ngành không đủ điều kiện thẩm định thì chỉ định đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực được công bố thông tin trên website của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng để Chủ đầu tư ký hợp đồng thẩm tra trước khi Sở chuyên ngành thẩm định. 

Trường hợp bạn nêu Sở Giao thông từ chối thẩm định là trái quy định của Luật Xây dựng và công văn 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.của Bộ Xây dựng.

Việc phân cấp thẩm định cho cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định đối với các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp xã hiện Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh, hy vọng sớm được thông qua và phê duyệt trong tháng 6/2015.

Trần Viết Bảo

     16-06-2015   Đăng ký giá vật liệu
 Người gửi: Văn Xuân Nam
 Email: vanxuannamqn@gmail.com
 Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0913630466
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo. Hiện tại em đang cung cấp ngói bê tông cho các công trình, em muốn đăng ký bản giá ngói bên em lên Web sở xây dựng Bình Định thì phải làm sao? Cảm ơn anh.

Trả lời:

Bạn Văn Xuân Nam thân mến, ban muốn đăng thông báo giá sản phẩm vật liệu xây dựng trên web của Sở Xây dựng, bạn hãy gửi báo giá kèm thông tin sản phẩm (quy cách, các chứng nhận, chứng chỉ về chất lượng,...) đến Sở Xây dựng và Sở Tài Chính để xem xét đưa vào thông báo giá theo quy định.

Trần Viết Bảo

     16-06-2015   Thẩm định vốn khác
 Người gửi: Lê Ngọc Vinh
 Email: lengocvinh041485@gmail.com
 Địa chỉ: TP Quy Nhơn
 Điện thoại: 0949943077
 
Câu hỏi:

Vốn công ty tư nhân vốn khac khi đầu tư XD công trình, việc thẩm định, thẩm tra thì do đơn vị nào thực hiện, với công trình trến 15 tỷ và dưới 15 tỷ? xin cảm ơn

Trả lời:

Bạn Lê Ngọc Vinh thân mến, vấn đề bạn hỏi Sở Xây dựng trả lời như sau :

Căn cứ Điều 57 Luật Xây dựng 2014 về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tại Khoản 4. quy định

"4. Đối với dự án sử dụng vốn khác thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau: (tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên)

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (được quy định tại điều 32, Nghị định 46/2015/NĐ-CP). Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

b) Dự án sử dụng vốn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này do người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án;"

Tại Khoản 5.

"5. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (dưới 15 tỷ đồng) thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau:

c) Trường hợp sử dụng vốn khác thì người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp I và công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (được quy định tại điều 32, Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và tự chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định."

Ngoài ra, tại Khoản 6 còn quy định :

"6. Dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định."

      Bạn căn cứ vào quy định nêu trên, công trình của bạn có thuộc loại "công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng" và theo cấp công trình quy định tại phụ lục II của Nghị định 46/2015/NĐ-CP hay không để thực hiện việc thẩm định, thẩm tra đúng quy định.

Trần Viết Bảo

     12-06-2015   tham tra cong trinh
 Người gửi: Lê Minh Tuấn
 Email: letuanbinhdinh@gmail.com
 Địa chỉ: An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0905260402
 
Câu hỏi:

Kính chào anh Bảo:rnEm đang lập báo cáo KTKT công trình đường giao thông nông thôn loại B, mặt đường bằng cấp phối có chiều rộng nền 4m, chiều rộng mặt 3m. Công trình thuộc cấp IV. Theo nghị định 15 tại điều 21, khoản d. Công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp thì do sở giao thông thẩm tra. Như vậy công trình của em chủ đầu tư có thể chỉ định thầu cho đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra được hay không. Rất mong anh giúp đỡ.

Trả lời:

Bạn Lê Minh Tuấn thân mến, căn cứ theo Công văn 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014 và quy định tại điểm a, b, khoản 5, Điều 57 của Luật Xây dựng về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng : Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán công trình. Nếu vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ và các nội dung khác của dự án. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có 3 cấp (Bộ, Sở và Phòng chuyên môn cấp huyện)

Hiện tại Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành cũng đã dự thảo Quyết định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, đã trình UBND tỉnh, tuy nhiên theo chỉ đạo của UBND tỉnh chờ Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng được ban hành mới ban hành.

Hiện tại, dự án đường BTNT như bạn nêu phải do Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định dự án (Báo cáo KT-KT) trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trần Viết Bảo

     12-06-2015   khao sát đia hinh quy hoach chi tiet
 Người gửi: Lê Minh Tuấn
 Email: letuanbinhdinh@gmail.com
 Địa chỉ: An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0905260402
 
Câu hỏi:

Xin kính chào anh Bảo: Em đang khảo sát địa hình để quy hoạch khu dân cư với diện tích 5,50ha. Theo Quy định của Sở xây dựng thì hệ cao độ khu đo phải lấy từ hệ VN 2000,loại múi chiếu 03 độ. Như vậy thành phần khối lượng khi lập dự tóan khảo sát địa hình gồm những công việc gì? có phải việc đầu tiên là xuống Trung tâm tin học của Sở Tài nguyên môi trường mua tài liệu, rồi:rn1.Thành lập lưới khống chế đường chuyền cấp I để đưa tọa độ từ mốc quốc gia về khu đorn2. Thủy chuẩn hạng IV từ mốc quốc gia về khu đo để xác định cao độ mốc quóc gia. Rất mong anh giải thíchrn

Trả lời:

Bạn Lê Minh Tuấn thân mến, theo vấn đề bạn nêu, trước hết bạn phải mua cơ sở dữ liệu quốc gia (mua số liệu tọa độ, cao độ) ở lân cận khu vực khảo sát tại Trung tâm Thông tin của Sở TN-MT để đảm bảo số liệu đo thống nhất với hệ tọa độ quốc gia và cao độ nhà nước.

Nội dung công tác khảo sát (thành phần công việc, khối lượng) phải căn cứ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định, xây dựng Đề cương khảo sát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, sau đó mới triển khai thi công (đo vẽ).

Trần Viết Bảo

     10-06-2015   Thẩm định dự án
 Người gửi: Phan Minh Trị
 Email: minhtri72@gmail.com
 Địa chỉ: Phú Yên
 Điện thoại: 0914325562
 
Câu hỏi:

Ban Biên tập cho tôi hỏi : Dự án của các Bộ ngành trung ương quyết định đầu tư tại địa phương thì cơ quan nào thẩm định dự án?

Trả lời:

Bạn Phan Minh Trị thân mến, tương tự vấn đề bạn nêu, ngày 08/6/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số Số: 1227/BXD-HĐXD V/v ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự án, trả lời văn bản của Sở Xây dựng Đồng Nai. Sở Xây dựng Bình Định xin trích đăng nội dung như sau :

"Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 971/SXD-QLHĐXD ngày 13/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị cho ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Mục III văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, “cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014 được đầu tư trên địa bàn địa phương, trừ các dự án do cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định nêu trên”.

Như vậy, đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư thì chủ trì tổ chức thẩm định là thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

Đã ký : Thứ trưởng : Bùi Phạm Khánh"

     05-06-2015   Dự phòng chi trong giá gói thầu
 Người gửi: Phan Thế Vinh
 Email: thevinh77@gmail.com
 Địa chỉ: Phù Cát
 Điện thoại: 0905398902
 
Câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựngrnCho tôi hỏi về việc sử dụng dự phòng chi của dự toán được duyệt trong đấu thầu theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các quy định của Luật xây dựng theo nghị định về Hợp đồng, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nhà thầu khi tính giá dự thầu có được đưa chi phí này vào giá dự thầu không và cách đưa như thế nào?

Trả lời:

Cám ơn bạn Phan Thế Vinh đã hỏi một vấn đề rất hay, hiện tại nhiều người chưa rõ, nhất là trong đấu thầu. Sở Xây dựng giải thích vấn đề bạn nêu như sau :

Theo quy định của Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí dự phòng trong các trường hợp như sau :

1) Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư

Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư gồm :

-  Chi phí dự phòng cho công việc phát sinh được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng các thành phần chi phí gồm : Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; Chi phí xây dựng ; Chi phí thiết bị ; Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ; Chi phí khác.

-  Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở độ dài thời gian thực hiện dự án, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng hàng năm phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế;

2) Chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình :

       Chi phí dự phòng của công trình gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.

       Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các chi phí (xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác theo quy định). Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

3) Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng

     Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo tỷ lệ % của các chi phí đã xác định trong dự toán gói thầu và thời gian thực hiện gói thầu nhưng không vượt mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt.

4) Cách xác định các chi phí dự phòng :

- Dự phòng cho công việc phát sinh tính theo tỷ lệ % do Bộ Xây dựng quy định

- Dự phòng cho yếu tố trượt giá : Phụ thuộc vào độ dài thời gian thực hiện dự án (đối với tổng mức đầu tư) hoặc thời gian thực hiện gói thầu (đối với dự toán xây dựng công trình/gói thầu) trên cơ sở tính toán trượt giá theo chỉ số giá được công bố theo tháng, quý, năm của cơ quan có thẩm quyền (Sở Xây dựng địa phương).

5) Chi phí dự phòng được sử dụng như thế nào :

Đối với gói thầu : Chi phí dự phòng được tính toán như chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được duyệt (công trình/hạng mục công trình).

Giá gói thầu thi công xây dựng: Bao gồm phần xây dựng, thiết bị và chi phí dự phòng của gói thầu.

Sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu để xử lý các công việc sau :

- Nhà thầu chào giá dự thầu có tính toán đến yếu tố trượt giá do vật liệu, nhân công, máy thi công trượt giá theo thời gian thi công và được phân bổ vào đơn giá dự thầu; không sử dụng nguyên chi phí dự phòng được duyệt (thường tỷ lệ %) để đưa vào giá dự thầu. Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để xem xét giá dự thầu.

- Nhà thầu và Chủ đầu tư phát hiện khối lượng tính thừa, thiếu theo thiết kế so với tiên lượng mời thầu, cần phải bổ sung khi thương thảo hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói. Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh để xem xét khi thương thảo hợp đồng.

      Tổng hợp các yếu tố trên, giá hợp đồng sau khi thương thảo có đảm bảo < giá gói thầu hay không. Nếu vượt phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét.

      Đối với chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình: Chủ đầu tư được phép sử dụng phần chi phí dự phòng còn lại ngoài trường hợp đã tính bổ sung trong hợp đồng trọn gói cho các trường hợp phát sinh ngoài hợp đồng được phép theo quy định của Luật xây dựng và các Nghị định có liên quan.

Trần Viết Bảo

 

     05-06-2015   Hỏi về vận chuyển vật liệu bằng thủ công trong dự toán
 Người gửi: Hồ Lam Phương
 Email: lamphuongho@yahoo.com.vn
 Địa chỉ: An Nhơn - Bình Định
 Điện thoại: 0918712499
 
Câu hỏi:

Kính thưa Ban Biên tập trang Web Sở Xây dựng, cho phép tôi được hỏi: Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng Sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng, tại Chương XII có quy định Công tác vận chuyển vật liệu bằng thủ công với thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vị 300m thì nên tính như thế nào? Rất mong Quý Ban hướng dẫn giúp, tôi vô cùng cám ơn!

Trả lời:

Bạn Hồ Lam Phương thân mến, đối với một số công trình do điều kiện địa hình, giao thông,... mà ô tô vận chuyển vật liệu không vào được đến chân công trình (phạm vi tập kết vật liệu 30m) mà phải đổ vật liệu cách xa công trình trong bán kính 300m, sau đó vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi <=300m nội bộ công trình thì được phép áp dụng định mức bốc xếp thủ công (lên và xuống) quy định tại mã AM.10000 và vận chuyển bằng thủ công tại mã AM.21000.

Trần Viết Bảo

     05-06-2015   Hỏi về công tác đào đất, vận chuyển
 Người gửi: Đặng Khoa Đãm
 Email:
 Địa chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 0972050045
 
Câu hỏi:

Xin hỏi Sở Xây dựng như sau:rnĐất nguyên thổ tại mỏ đất đối với công tác đào đất để đắp bằng máy là đất cấp 3, như vậy công tác vận chuyển để đắp nêu trên là áp dụng vận chuyển đất cấp 3 để đắp hay hạ 1 cấp là đất cấp 2 để đắp. Rất mong nhận được câu trả lời từ quý Sở.

Trả lời:

Bạn Đặng Khoa Đãm thân mến, vấn đề bạn hỏi được quy định tại định mức 1776 của bộ Xây dựng ở bản phân cấp đất và phần thuyết minh của công tác đào đắp đất.

Khi bạn đã đào đất ở mỏ là đất nào thì khi đắp là đất cấp cấp đó, không thấy có quy định nào giảm 1 cấp. Khi vận chuyển đất có nở rời đã được tính trong định mức vận chuyển. Khi đắp do đầm chặt hơn đất tự nhiên cùng cấp và hao hụt trong vận chuyển nên có hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp (K>1), đối với các công trình có khối lượng đất đắp lớn phải có thí nghiệm để xác định hệ số chuyển đổi này khi thi công. 

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở