CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
 
     28-08-2015  
 Người gửi: Nguyễn Thế Xuyên
 Email:
 Địa chỉ: Bình Định
 Điện thoại: 0982765563
 
Câu hỏi:

Kính gửi anh Bảo - Sở Xây dựng Bình Định, nhờ Anh trả lời giúp câu hỏi sau: Theo Thông tư số 03/2015 về Quy định lập hồ sơ mời thầu xây lắp, tại Khoản 3 Điều 5: đối với HĐ trọn gói nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu... Như vậy khi lập hồ sơ thầu gói thầu xây lắp với HĐ trọn gói, thời gian thi công <1 năm (không có PS trượt giá) có phân bổ chi phí dự phòng phần Phát sinh khối lượng vào đơn giá các công việc hay không, nếu đưa chi phí dự phòng nhưng sau không phát sinh KL thì thanh toán như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Nguyễn Thế Xuyên thân mến,

Để trả lời câu hỏi của bạn về việc phân bổ chi phí dự phòng trong đơn giá dự thầu quy định tại khoản 3, điều 5 của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, trước hết bạn phải đọc kỹ quy định tại khoản 2 điều 5 như sau :

"2. Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có).

Việc xác định chi phí dự phòng thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quản lý chi phí xây dựng công trình và đặc thù của gói thầu. Chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất, thời gian, địa điểm thi công của gói thầu và những yếu tố liên quan khác để quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành về quản lý chi phí xây dựng công trình.

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng trong xây dựng gồm 2 khoản : Dự phòng cho yếu tố trượt giá và dự phóng cho khối lượng phát sinh. Dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo chỉ số giá của ngành xây dựng được công bố theo tháng, quý, năm. Đối với Hợp đồng trọn gói, Nhà thầu căn cứ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu, tính toán mức độ trượt giá theo thời gian thi công và phân bổ vào đơn giá dự thầu. Riêng phần dự phòng cho khối lượng phát sinh 5% không được phân bổ vào giá dự thầu mà để Chủ đầu tư và Nhà thầu sử dụng khi thương thảo hợp đồng, bổ sung những công việc trong tiên lượng mời thầu tính thiếu, hoặc dự phòng cho các công việc phát sinh ngoài thiết kế dự toán sau này.

Trần Viết Bảo 

     27-08-2015  
 Người gửi: Trần Thị Thanh Tâm
 Email: khanhhanguyen2010@gmail.com.vn
 Địa chỉ: An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0984915899
 
Câu hỏi:

Kính thưa: Ban biên tập giúp,hướng dẫn, giải thích cho em một số thắc mắc sau: Quyết định số 21/2010-UBND tỉnh nói tại điều 2 khoản 5. Thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư phù hợp chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt. 6. Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án theo quy định và không vượt định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo công bố của Bộ Xây dựng. Quyết định số 11/2015-UBND không nói đến chủ đầu tư Thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư phù hợp chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt. Như vậy thì cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư hay là chủ đầu tư. Xin ban biên tập giải thích giúp em về vấn đề này. Em đọc Nghị định Số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ tại điều 10 khoản 5 nói Dự toán xây dựng công trình được phê duyệt là cơ sở xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng trong trường hợp chỉ định thầu, nếu có. Trường hợp giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư thì giá gói thầu được cập nhật theo dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt; Điều 12 khoản 3 nói Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Như vậy thì từ xác định cập nhật dự toán giá gói thầu xây dựng; có phải là biến động giá cả, công trình đã phê duyệt chưa triển khai thi công thì mới phê duyệt giá gói thầu xây dựng không. Xin ban biên tập giải thích giúp em về vấn đề này.

Trả lời:

Bạn Trần Thị Thanh Tâm thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng xin trả lời như sau :

1) Về thẩm định, phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư : Theo quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng không có khái niệm bố trí vốn chuẩn bị đầu tư như trước đây mà vốn đầu tư công được bố trí theo kế hoạch bằng quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. Khi dự án đã có chủ trương đầu tư là đã có kế hoạch bố trí vốn, khi đó sử dụng vốn bố trí để triển khai dự án đầu tư. Do vậy trong quyết định 11/2014/QĐ-UBND không quy định thẩm quyền phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư.

2) Về dự toán gói thầu trong Nghị định 32/2015/NĐ-CP : Đây là một khái niệm mới xuất phát từ thực tiễn, trong một dự án có thể chia làm nhiều gói thầu, thời gian triển khai thực hiện các gói thầu có thể khác nhau. Để phù hợp với tình hình thực tế trước khi tổ chức đấu thầu chủ đầu tư có thể rà soát cập nhật lại khối lượng công việc, đơn giá để điều chỉnh cho chính xác dự toán gói thầu làm cơ sở xác định giá gói thầu thực hiện trong quá trình xét thầu. Tuy nhiên dự toán gói thầu phải phù hợp với dự toán xây dựng công trình được duyệt. 

Trần Viết Bảo

     27-08-2015  
 Người gửi: Lê Bá Mạnh Quân
 Email:
 Địa chỉ: Tây Sơn - Bình Định
 Điện thoại: 0563736528
 
Câu hỏi:

Chào Chú Bảo: Công ty con muốn đăng thông tin năng lực lên trang điện tử của Sở Xây Dựng thì làm cách nào chú Con cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Lê Bá Mạnh Quân thân mến, bạn vào chuyên mục Thông báo trên Web Sở Xây dựng Bình Định, download biểu mẫu về và kê khai theo biểu mẫu, sau đó nộp tại Sở Xây dựng, căn cứ theo thông tin đơn vị kê khai, phòng chuyên môn sẽ thẩm định lại thông tin và đăng tải lên Web của Sở.

Trần Viết Bảo

     26-08-2015   Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế
 Người gửi: Đặng Khoa Đãm
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0972050045
 
Câu hỏi:

Chào anh Bảo, cho tôi hỏi theo quy định tại nghị định 46/2015/NĐ-CP thì không thấy nêu cấp nào phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế. Vậy cho tôi hỏi cấp nào phê duyệt các nhiệm vụ nêu trên và quy định ở văn bản nào, xin cảm ơn!

Trả lời:

Bạn Đặng Khoa Đãm thân mến,

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng nếu hiểu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì do Chủ đầu tư phê duyệt.

- Nhiệm vụ thiết kế không quy định phải phê duyệt nhưng phải phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trần Viết Bảo

     20-08-2015   Đăng ký hợp chuẩn hợp quy
 Người gửi: HỒ THỊ TUYẾT
 Email: htuyet893@gmail.com
 Địa chỉ: 72A -NGUYỄN HUỆ
 Điện thoại: 0977179505
 
Câu hỏi:

Kính gửi: Chú Bảo Công ty tnhh khoáng Sản Thủy Tiên hiện nay chưa sản xuất ra sản phẩm gạch ép không nung. Vậy công ty cháu có nên đăng ký hợp chuẩn hợp quy không, hay để khi nào có sản phẩm mới đánh giá ISO và đăng ký hợp chuẩn hợp quy luôn ạ! Cháu cảm ơn Chú.

Trả lời:

Bạn Hồ Thị Tuyết thân mến, Công ty chưa sản xuất,chưa có sản phẩm làm sao đủ điều kiện để thực hiện ISO và thí nghiệm mẫu thử phục vụ cho đăng ký hợp chuẩn, hợp quy được.

Khi nào Công ty bạn có nhà máy sản xuất, có sản phẩm, lúc đó mới lập thủ tục đăng ký hợp quy.

Trần Viết Bảo

     19-08-2015  
 Người gửi: Nhân
 Email:
 Địa chỉ: Quy Nhơn
 Điện thoại: 0905320155
 
Câu hỏi:

Người được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (chứng chỉ Giám sát thi công, Chứng chỉ thiết kế kết cấu v..v.) khi hết tuổi lao động (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) nhưng vẫn còn hoạt động hành nghề xây dựng thì có được cấp lại chứng chỉ hành nghề hay không? Kính mong Quý Sở XD trả lời giúp.

Trả lời:

Bạn Nhân thân mến, vấn đề bạn hỏi về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với người hết tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động, theo các quy định hiện hành không giới hạn về độ tuổi lao động. Nếu người hết tuổi lao động theo quy định của Luật, vẫn còn đủ sức khỏe tiếp tục hoạt động xây dựng. Khi chứng chỉ hết hạn thì gửi hồ sơ đến các Sở Xây dựng để được xét cấp hoặc thi sát hạch để cấp chứng chỉ theo quy định.

Trần Viết Bảo

     18-08-2015  
 Người gửi: Nguyễn Văn Sinh
 Email: nguyenvansinhthuyloi@gmail.com
 Địa chỉ: Tuy Phước - Bình Định
 Điện thoại: 0973252656
 
Câu hỏi:

Kính gửi anh Trần Viết Bảo. Em xin hỏi anh như sau: Khi hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, nhưng khi thanh toán thì theo đơn giá cố định như vậy có được không. Cảm ơn anh

Trả lời:

Bạn Nguyễn Văn Sinh thân mến, theo hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết, nguyên tắc thanh toán theo loại hợp đồng nào thì thực hiện thanh toán theo loại hợp đồng ấy, bạn không thể thanh toán chi phí theo đơn giá cố định cho loại hợp đồng trọn gói. Vì mỗi loại hợp đồng có quy định khác nhau về giá, khối lượng,... Có thể về đơn giá cho từng công việc hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định giống nhau nhưng việc thực hiện thanh toán sẽ khác nhau về bản chất. Cái khác nhau trong hai loại hợp đồng này là : Hợp đồng trọn gói khối lượng hợp đồng thiếu so với thiết kế nhà thầu không được bổ sung; Hợp đồng theo đơn giá cố định khối lượng trong hợp đồng tính thiếu được bổ sung.

Trần Viết Bảo

     18-08-2015   chi phí quản lý chất lượng công trình
 Người gửi: Đào Duy Trọng
 Email: duytrong2207@gmail.com
 Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng An Lão
 Điện thoại: 0973630179
 
Câu hỏi:

Em chào anh bảo: anh cho em hỏi theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. và Quyết định số 10 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Cho em hỏi UBND huyện giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp III; IV trên địa bàn huyện, vậy chi phí cho cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý chất lượng có được cơ cấu trong dự toán công trình ko. Nếu có thì lấy chi phí theo hướng dẫn nào vậy anh. Em chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Bạn Đào Duy Trọng thân mến, chi phí cho công tác kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được lập thành dự toán trong mục chi phí khác theo quy định của Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự toán chi phí được lập như các công tác tư vấn không có quy định tỷ lệ %, mà căn cứ vào công việc cụ thể của công tác kiểm tra, lập dự toán theo từng nội dung chi phí. Ví dụ : Chi phí xăng, xe, lương chuyên gia theo ngày công, thực hiện kiểm định (nếu có), văn phòng phẩm,... Dự toán này sẽ được phê duyệt trong tổng mức đầu tư và Chủ đầu tư thanh toán cho cơ quan kiểm tra theo chứng từ hợp lệ. 

Tuy nhiên hiện nay Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP nên Sở chưa triển khai nội dung này.

Trần Viết Bảo. 

     13-08-2015  
 Người gửi: Phạm Trường Giang
 Email:
 Địa chỉ: Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0982074814
 
Câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan! Tôi có một căn nhà cấp 4 ở hiểm Ngô Mây, diện tích 30m2, sổ đỏ chính chủ. Thời gian tới tôi muốn xây dựng lại nhà, nhưng không rõ tỉnh Bình Định quy định về diện tích tổi thiểu ở TP. Quy nhơn được xây dựng bao nhiêu tầng, chiều cao nhà tối đa bao nhiêu mét?, quy định số bao nhiêu, ngày tháng năm? Tôi trân thành cảm ơn

Trả lời:

Bạn Phạm Trường Gian thân mến, vấn đề bạn nêu Sở Xây dựng trả lời như sau :

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Quyết định số 39 /2005/QĐ–TTg của thủ tướng Chính phủ về  việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng (2003) thì:

a) Trường hợp thực hiện ngay quy hoạch xây dựng, chủ công trình xây dựng phải phá dỡ phần không phù hợp với quy hoạch xây dựng và được đền bù theo quy định của pháp luật. Phần diện tích mặt bằng khu đất còn lại được phép xây dựng nhưng phải tuân theo quy hoạch xây dựng, quy định về kiến trúc, cảnh quan của khu vực, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và được xử lý cụ thể như sau:

- Nếu phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15 m2 có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3 m thì không được phép xây dựng.

- Nếu phần diện tích đất còn lại từ 15 m2 đến nhỏ hơn 40 m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3 m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3 m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

      Hiện tại Luật Xây dựng mới 2014 đã có hiệu lực, tuy nhiên chưa có văn bản nào thay thế Quy định này nên hiện tại các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng vẫn áp dụng khoản 2 Điều 3, Quyết định số 39 /2005/QĐ–TTg của thủ tướng Chính phủ để cấp phép và quản lý trật tự xây dựng.

Trần Viết Bảo

 

     12-08-2015  
 Người gửi: nguyên
 Email:
 Địa chỉ: tp quy nhơn
 Điện thoại: 0914520898
 
Câu hỏi:

Chào a Bảo, Cho e hỏi về quy định chủ đầu tư phải đóng đấu vào bản vẽ thiết kế thi công theo nghị định nào vậy a? Rất mong được a trả lời sớm!

Trả lời:

Bạn Nguyên ở thành phố Quy Nhơn thân mến, theo các quy định trước đây Chủ đầu tư khi giao bản vẽ cho Nhà thầu thi công phải đóng dấu phê duyệt của Chủ đầu tư vào bản vẽ thi công, làm cơ sở quản lý chất lượng trong quá trình thi công theo đúng đồ án thiết kế được duyệt. Theo quy định hiện hành, bản vẽ thi công thiết kế 1 bước, 2 bước không phải do Chủ đầu tư phê duyệt (trừ bản vẽ thi công thiết kế 3 bước) nên không quy định Chủ đầu tư đóng dấu phê duyệt vào bản vẽ thi công. 

Tuy nhiên về góc độ quản lý, Chủ đầu tư cần đóng dấu treo của Chủ đầu tư vào bản vẽ giao cho Nhà thầu thi công để làm cơ sở pháp lý khi thi công và nghiệm thu, tránh tình trạng sử dụng hồ sơ thiết kế từ nhiều nguồn khác nhau không thống nhất (ví dụ hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư yêu cầu tư vấn hoàn chỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, khác với hồ sơ thiết kế ban đầu; hồ sơ khi mời thầu,...).   

Trần Viết Bảo


 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở