Định mức đơn giá xây dựng tỉnh Bình Định

► Đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Định năm 2015. Nội dung chi tiết 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển