Hàng loạt thủ tục hành chính ngành xây dựng được đơn giản hóa(19-10-2017)

Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết số 101/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.(18-10-2017)

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.


UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh(17-10-2017)

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. ...


Bộ Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất (12-10-2017)

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng


Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng.(11-10-2017)

Ngày 05/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3689/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, với một số nội dung chính như sau:

Học tập làm theo HCM
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến
      Tin chuyên ngành
Bộ Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất  (12-10-2017)
Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 3 NĂM 2017 (10-10-2017)

  Danh sách cá nhân được cấp CCHN Đợt 2 năm 2017 (T9.2017) (10-10-2017)

  Một số điểm mới trong Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định (03-10-2017)

  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ (03-10-2017)
 
      Tin tổng hợp
Tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (07-09-2017)
Năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam, 43 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Bình Định (05-10-2017)

  KHỐI THI ĐUA KINH TẾ CÙNG VỚI GIA ĐÌNH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA (01-09-2017)

  Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt (24-08-2017)

  Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (11-08-2017)
      Cải cách hành chính
Hàng loạt thủ tục hành chính ngành xây dựng được đơn giản hóa (19-10-2017)
Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết số 101/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo đề án
  Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (18-10-2017)

  Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về CCHC và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy (18-10-2017)

  Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng (14-08-2017)

  Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp (26-04-2017)
 
      Hoạt động Đảng,Đoàn thể
Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng (24-07-2017)
Trong tháng 7/2017. các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
  Đại hội đảng viên Chi bộ 3, làn thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (11-07-2017)

  Đại hội đảng viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 (07-07-2017)

  Đại hội đại biểu Công đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2022 (22-05-2017)

  Công đoàn thành viên Khối Văn phòng Sở tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 (03-04-2017)
QUY HOẠCH KIẾN TRÚCHạ tầng kỹ thuậtQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGNhà công sở và thị trường BĐSTHANH TRA PHÁP CHẾVẬT LIỆU - XÂY DỰNG
 • Ý kiến chỉ đạo,điều hành
 • Phản hồi ý kiến
 • Khen thưởng - Xử phạt
 • Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật ngành
 • Chế độ - Chính sách
UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (17-10-2017)
Ngày 04 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. (11-10-2017)
Ngày 05/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3689/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, với một số nội dung chính như sau:

   
Các tin liên quan:
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (10-10-2017)

  Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển (15-08-2017)

  Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (06-02-2017)

  Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. (11-01-2017)

Hướng dẫn chế độ nhà ở đối với các cụ Lão thành cách mạng - người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (14-11-2016)
Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1512/SXD-QLN, ngày 09/11/2016 về trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Tài, địa chỉ thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới (27-06-2016)
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

   
 • Hoi xay dung Binh Dinh
 • Quoc hoi Viet Nam
 • Chinh phu
 • Bộ Xây Dựng
 • Trang thong tin chi dao dieu hanh cua ubnd tinh
 • Dang uy khoi
 • Hoi dong nhan dan tinh Binh Dinh
 • Công báo Bình Định
 • Bình Định portal
 • Hội kiến trúc sư VN
 • Tạp chí kiến trúc VN
 • Bao Binh Dinh
 • Tạp chí nhà đẹp
 • Hoi kien truc su Binh Dinh
 • Thông báo
 • Văn bản mới

- Thông báo thống nhất vận dụng định mức cho một số xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nội dung chi tiết

- Công bố thông tin về dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ. Nội dung chi tiết         

-  Hưởng ứng, đăng ký tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 do Bộ Tư pháp tổ chức. Nội dung chi tiết

- Xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đối với các tổ chức có tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nội dung chi tiết

- Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng thuộc Giám định nhà nước, tổ chức đào tạo, bỗi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng công triình theo Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình XD ở Việt Nam". Nội dung

- Cử công chức, viên chức trẻ tham gia các khóa học tại Israel. Nội dung chi tiết

- Hướng dẫn đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Tải các biểu mẫu đăng ký tại đây

- Thành phần  hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.  Nội dung chi tiết tại đây

- Tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản. Nội dung chi tiết 

- Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2016. Nội dung chi tiết

Văn bản số 2000/SXD-QLXD&VL ngày 17/10/2017 của Sở Xây dựng về việc Thống nhất vận dụng định mức cho một số công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thông báo số 267/TB-TC-XD ngày 28/9/2017 về thông báo vật liệu xây dựng tháng 9/2017

Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh BÌnh Định về việc Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch Công trình cấp nước huyện Vân Canh do Công ty cổ phần Tổng hợp Vân Canh quản lý

Kiểm tra giám sát và quản lý các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Quyết định sô 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Đơn giá nhà cửa vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 138//QĐ-SXD ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 Quý II/2017

Ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 chính sách, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo QUyết định số 22/2013/QĐ-TTg 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và các Khu vực liền kê tại phương Quang Trung , thành phố QUy Nhơn

Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Thủ tục hành chính
Lịch công tác
Hộp thư điện tử
vpđt
Chuyên mục dan hỏi Giám đốc Sở trả lời
Đường dây nóng Sở Xây dựng
Dịch vụ hành chính công Sở Xây dựng
Đánh giá mức độ hài lòng
Công bố hệ thống quản lý chất lượng
Một cửa tiếp nhận và trả kết quả
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Quy chuẩn quốc gia tiêu chuẩn ngành
Hướng dẫn về thủ tục đầu nước ngoài Eregulation
Danh sách cá nhân được cấp CCHN
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề XD
Hệ thống sát hạch hành nghề hoạt động XD thí điểm
Năng lực hoạt động xây dựng
Năng lực hoạt động phòng thí nghiệm
Công bố hợp quy VLXD
Thông báo giá VLXD
Đơn giá Xây Dựng tinh Bình Định
Chỉ số giá xây dựng Bình Định đơn giá tổng hợp
Biểu mẫu thống kê báo cáo
Dieu chinh quy hoach do thi
Dự án nhà ở,phát triển đô thị và HTKT
Thông tin các dự án, hạng mụcChương trình nghiên cứu, đề tài khoa học
  Video
  Liên kết hữu ích
 Bao Binh Dinh
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở