Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày 14/9/2016, Sở Xây dựng ban hành hành Thông báo số 393/TB-SXD đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng đăng tải nội dung Thông báo số 393/TB-SXD, để các tổ chức, cá nhân quan tâm và thực hiện./.


VP  (Cập nhật ngày 15-09-2016)    Các tin liên quan:
  Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1 (20-04-2016)
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị (01-12-2015)
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16-11-2015)
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh (06-10-2015)
  Thực hiện triển khai xóa bỏ lò gạch, ngói nung thủ công (30-03-2015)
  Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng sữa chữa, xây dựng nhà ở (24-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển