Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng
Ngày 14/9/2016, Giám đóc Sở Xây dựng ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Xây dựng

Nhằm tạo động lực, động viên lôi cuốn, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn tthành tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 14/9/2016, tại  Quyết định đã quy định cụ  thể nguyên tăc, nghĩa vụ, quyền lợi, danh hiệu  của cá nhân tập thể được khen. Hình thức tổ chức: Thi đua thường xuyên, Thi đua theo chuyên đề; đối dượng tiêu chuẩn khen thưởng. Với các hình thức được khen như: Khen thưởng cấp Nhà nước; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ Xây dựng; Giấy khen của Giám đốc Sở ... và nhiều nội dụng khác. Quyết định này thay thế Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 13/11/2015 của Sở Xây dựng. 

Tải nội dung tại đây


Trinh -VP  (Cập nhật ngày 16-09-2016)    Các tin liên quan:
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định (25-04-2015)
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014 (10-02-2015)
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 (10-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển