Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020
Ngày 13/6/2016 Giám đốc Sở ban hành kế hoạch số 12/KH-SXD về việc Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020

Theo đó, mục tiêu yêu cầu :

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian thực hiện giải quyết TTHC; trong đó: Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng…). Tiếp tục rà soát, đề nghị UBND tỉnh đơn giản hóa TTHC, đảm bảo cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

- Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách TTHC; phấn đấu hồ sơ tiếp nhận giải quyết theo cơ chế “1 cửa” trả đúng và trước hẹn đạt tỷ lệ từ 99% trở lên (trong đó hồ sơ trả trước hẹn đạt từ 50% trở lên số hồ sơ giải quyết); sự hài lòng của công dân và tổ chức đối với sự phục vụ của dịch vụ hành chính công tại cơ quan đạt mức trên 80%.

- Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức (CCVC) và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

NỘi dung Kế hoạch 12/KH-SXD


VP  (Cập nhật ngày 16-06-2016)    Các tin liên quan:
  Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15-09-2016)
  Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1 (20-04-2016)
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị (01-12-2015)
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16-11-2015)
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh (06-10-2015)
  Thực hiện triển khai xóa bỏ lò gạch, ngói nung thủ công (30-03-2015)
  Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng sữa chữa, xây dựng nhà ở (24-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển