Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày 10/01/2017 Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định số 03/QĐ-SXD, Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 nhằm thực hiện rà soát, đánh giá tác động các TTHC trong dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC và tiếp tục thực thi các phương án đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng sau khi Quyết định thông phương án đơn giản TTHC được phê duyệt để tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực xây dựng hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây./.

 


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 16-01-2017)    Các tin liên quan:
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (31-10-2016)
  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng (21-10-2016)
  Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. (01-07-2016)
  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Sở Xây dựng. (04-05-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (05-02-2016)
  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2016 (21-12-2015)
  Tham gia cuộc thi “Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định” năm 2015. (21-10-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở