Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực:Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: Cấp nước, thoát nước; quản lý chất thải rắn thông thường (kể cả chất thải rắn tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng); chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm công tác quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì; xây dựngcông trình ngầm đô thị; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụngchung; nhà ở, công sở;thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lýnhà nước của Sở; thực hiện chức năng khác theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dântỉnh và theo quy định pháp luật.

- Về tổ chức bộ máy:

+ Gồm 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quy hoạch - kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng vàVật liệu xây dựng; Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản.

+ Chi cục Giám định xây dựng (thành lập khi đủ điều kiện)

+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm:Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng (sau khi tách bộ phận kiểm định xây dựng để thành lập Chi cục Giám định xây dựng sẽ đổi tên thành Trung tâm Quy hoạch xây dựng);Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng.

Nội dung văn bản tải tại đây.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 02-02-2017)    Các tin liên quan:
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị (21-11-2016)
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. (21-09-2016)
   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21-09-2016)
  Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (16-09-2016)
  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (18-08-2016)
  Sắp xếp, tố chức các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. (13-07-2016)
  Quy định của UBND tỉnh Bình Định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. (01-07-2016)
  Hội nghị triển khai Đề án 1961 (29-06-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển