Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
Ngày 20/01/2017, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 04/HD-SXD hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Nội dung Hướng dẫn tập trung vào các nội dung sau:

I. Công thức xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình theo Mục 2.4 Phụ lục số 4 Thông tư 06/2016/TT-BXD.

II. Phương pháp xác định chi phí vận chuyển đến công trình:

1. Nguyên tắc xác định: Chi phí vận chuyển vật liệu đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly; cấp, loại đường vận chuyển; loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình.

2. Phương pháp xác định cho các trường hợp:

- Vật liệu có tổng cự ly vận chuyển từ nơi cung cấp đến chân công trình ≤ 20km;

- Vật liệu có tổng cự ly vận chuyển > 20km, hoặc loại vật liệu, cấp và loại đường vận chuyển không có trong định mức.

3. Các văn bản hiện hành phục vụ việc lập phương án vận chuyển vật liệu.

III. Hướng dẫn việc xác định cước hàng hóa khi lưu thông qua các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh.

IV. Các ví dụ tính toán chi phí vận chuyển.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Hướng dẫn áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ và dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Khuyến khích áp dụng cho các dự án sử dụng vốn khác.

2. Khi lập dự toán xây dựng công trình, đơn vị tư vấn phải lập phương án vận chuyển cụ thể (cự ly; cấp, loại đường vận chuyển; loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình, có xác nhận của chủ đầu tư, và được đính kèm trong hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng công trình để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.

Nội dung cụ thể của Hướng dẫn Download tại đây.


TPT-QLXD  (Cập nhật ngày 06-02-2017)    Các tin liên quan:
  Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. (11-01-2017)
  Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra (28-12-2015)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. (30-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển