Hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.
Ngày 08/02/2017, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 06/HD-SXD hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng trong việc xác định đơn giá khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Theo đó, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình để xác định định mức phù hợp với công tác khảo sát.

Phương pháp xác định đơn giá khảo sát xây dựng và dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Về tổ chức thực hiện:

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP, sử dụng Đơn giá khảo sát 5524 để lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng: thực hiện theo Hướng dẫn này kể từ ngày 01/02/2017.

- Đối với dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định trước ngày 01/02/2017 thì không phải thẩm định lại.

- Các công tác khảo sát có trong Định mức khảo sát 1354 thì áp dụng theo Định mức khảo sát 1354. Đối với các công tác khảo sát không có trong Định mức khảo sát 1354 thì tạm thời áp dụng Định mức khảo sát công bố kèm theo Văn bản số1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BộXây dựng và Đơn giá khảo sát 5524(nếu có).

Nội dung chi tiết Hướng dẫn Download tại đây.


TPT-QLXD  (Cập nhật ngày 09-02-2017)    Các tin liên quan:
  Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15-09-2016)
  Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020 (16-06-2016)
  Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1 (20-04-2016)
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị (01-12-2015)
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16-11-2015)
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh (06-10-2015)
  Thực hiện triển khai xóa bỏ lò gạch, ngói nung thủ công (30-03-2015)
  Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng sữa chữa, xây dựng nhà ở (24-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển