Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017
Ngày 16/02/2017, Giám đốc Sở ký Quyết định số 18/QĐ-SXD ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017.

          Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, bộ phận, đơn vị, công chức, viên chức; đồng thời có giải pháp thiết thực, phù hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, xây dựng đội ngũ CC, VC trong ngành Xây dựng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ công chức, viên chức liêm chính. 

Nội dung Quyết định tải tại đây


Thu Đông - T.Tra Sở  (Cập nhật ngày 20-02-2017)    Các tin liên quan:
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị (21-11-2016)
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. (21-09-2016)
   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21-09-2016)
  Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (16-09-2016)
  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (18-08-2016)
  Sắp xếp, tố chức các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. (13-07-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển