Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, kho sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này áp dụng chcác dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP); khuyến khích các dự án sử dụng nguồn vốn khác vận dụng, áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phải tuân thủ 4 nguyên tắc sau: Phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình và phù hợp với các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát xây dựng, cấp công trình và các quy định có liên quan; Quản lý chi phí khảo sát xây dựng gồm: quản lý dự toán chi phí khảo sát xây dựng, quản lý định mức dự toán khảo sát xây dựng và quản lý giá khảo sát xây dựng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo chất lượng khảo sát xây dựng và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Nội dung dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xâydựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể t ngày 01/4/2017 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã phê duyệt trước thời điểm 01/4/2017 nhưng chưa ký hợp đồng thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh. Các công tác khảo sát xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Chi tiết Thông tư số 01/2017/TT-BXD có thể tải về tại trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng http://moc.gov.vn


TPT-QLXD  (Cập nhật ngày 27-02-2017)    Các tin liên quan:
  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (22-02-2017)
  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (17-02-2017)
  Thủ tướng Chính phủ vừa Chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (14-02-2017)
  Đánh giá tình hình sử dụng VLXKN hiện nay (13-02-2017)
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (2016). (02-02-2017)
  Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 (19-01-2017)
  UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (19-01-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công bố kết qủa kiểm định công trình đối với 05 nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (19-01-2017)
  Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu phức hợp BMC, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn (19-01-2017)
  Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu phức hợp Kim Cúc, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn (19-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển