Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn.
Ngày 23/02/2017, Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Quy chế này được xây dựng dựa trên Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 13/8/2015. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy nhơn, Phòng Quản lý đô thị, Đội Trật tự đô thị và UBND các phường, xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế về việc phối hợp về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn ngày 22/9/2008.

Trướng đó, Sở Xây dựng cũng đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Nhơn ngày 16/11/2016 và trên địa bàn thị xã An Nhơn ngày 28/12/2016.

Nội dung các Quy chế.


Thanh tra  (Cập nhật ngày 01-03-2017)    Các tin liên quan:
  Một số công trình sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh (27-02-2017)
  Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (27-02-2017)
  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (22-02-2017)
  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (17-02-2017)
  Thủ tướng Chính phủ vừa Chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (14-02-2017)
  Đánh giá tình hình sử dụng VLXKN hiện nay (13-02-2017)
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (2016). (02-02-2017)
  Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 (19-01-2017)
  UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (19-01-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công bố kết qủa kiểm định công trình đối với 05 nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (19-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển