Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 1233/BTC-NSNN ngày 24 tháng 1 năm 2017 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thử 2 Quốc hội, gửi cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

       Ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Chính phủ mới cơ bản cấp đủ cho 3 đối tượng được rà soát báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012, còn 09 nhóm đối tượng được rà soát theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nay chưa được hỗ trợ. Thời gian qua nhiều hộ đã vay mượn tiền để làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, do vậy đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

       Bộ Tài chính trả lời để Đoàn Đại biểu Quốc hội thông báo cho cử tri được biết, như sau:

       Kế hoạch đối với giai đoạn 2 của Chương trình:

       Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng số hộ người có công các địa phương rà soát, phê duyệt là 362.948 hộ, số hộ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2 của Chương trình là 282.948 hộ; theo đó ngân sách trung ương cân bô trí thêm khoảng 7.300 tỷ đồng.

       Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó bố trí số vốn còn thiếu nêu trên để thực hiện Chương trình.

       Từ tình hình trên, căn cứ trên số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện cho các địa phương; Bộ Tài chínhsẽ tham gia phối hơp theo đúng quy định.

Phòng QLN&TTBĐS


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 01-03-2017)    Các tin liên quan:
  Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn. (01-03-2017)
  Một số công trình sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh (27-02-2017)
  Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (27-02-2017)
  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (22-02-2017)
  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (17-02-2017)
  Thủ tướng Chính phủ vừa Chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (14-02-2017)
  Đánh giá tình hình sử dụng VLXKN hiện nay (13-02-2017)
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (2016). (02-02-2017)
  Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 (19-01-2017)
  UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (19-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển