Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Ngày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 653/UBND-NC về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chỉ tịch các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đề ra trong năm.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung giải quyết, xử lý công việc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân; cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; tuyệt đối không đi lễ hội, không tổ chức các đoàn tham quan trong giờ hành chính; các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, tham quan học tập ngoài tỉnh phải báo cáo cụ thể và được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép…

Tổ Kiểm tra công vụ, Sở Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Nội dung văn bản số 653/UBND-NC tải tại đây.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 02-03-2017)    Các tin liên quan:
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (31-10-2016)
  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng (21-10-2016)
  Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. (01-07-2016)
  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Sở Xây dựng. (04-05-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (05-02-2016)
  Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2016 (21-12-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển