Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần 1-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

Ngày 07/03/2017, Sở Công thương Bình Định vừa có Công văn số 190/SCT-QLNL về việc công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn  2016-2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐBCT ngày 03/02/2017 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn  2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

Trong thời gian tới, Quy hoạch này là cơ sở cho các Sở quản lý chuyên ngành, các đơn vị tư vấn thiết kế cập nhật trong quá trình tổ chức lập các Đồ án Quy hoạch phát triển đô thị và các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.


ST-HTKT  (Cập nhật ngày 09-03-2017)    Các tin liên quan:
  Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (01-03-2017)
  Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn. (01-03-2017)
  Một số công trình sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh (27-02-2017)
  Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (27-02-2017)
  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (22-02-2017)
  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (17-02-2017)
  Thủ tướng Chính phủ vừa Chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (14-02-2017)
  Đánh giá tình hình sử dụng VLXKN hiện nay (13-02-2017)
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (2016). (02-02-2017)
  Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 (19-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển