Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng
Ngày 15/3/2017, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-SXD về thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng.

Theo đó, thành viên Tổ kiểm tra gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra và 01 chuyên viên Văn phòng sở.

Tổ kiểm tra có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành, kết luận do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND và Giám đốc giao đúng thời gian quy định; kiểm tra sau khi tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân; đề xuất Giám đốc Sở chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính….

Nội dung Quyết định tải tại đây.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 16-03-2017)    Các tin liên quan:
  Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
  Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (02-03-2017)
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 (16-01-2017)
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (31-10-2016)
  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng (21-10-2016)
  Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. (01-07-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển