Quy định mới về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp (hiệu lực kể từ ngày 15/7/2017).

Theo đó, Nghị định này có nhiều điểm mới đồng thời quy định chi tiết hơn so với các quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. Một trong những điểm mới, nổi bật đó là các Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp (CCN) và CCN làng nghề quy định tại Mục 1 và 2 Chương V.

Đây là những điều kiện thuận lợi để:

- Các Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN tổ chức xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các CCN đang hoạt động (hoặc đang điều chỉnh mở rộng); đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các CCN, làng nghề xây dựng mới trước khi đi vào hoạt động, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu vực lân cận;      

- Mời gọi các Tổ chức, các nhân tham gia đầu tư vào các CCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng nhiều hơn./.


Đức Hiệp-P.HTKT  (Cập nhật ngày 05-06-2017)    Các tin liên quan:
  Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (02-06-2017)
  Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (30-05-2017)
  Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (30-05-2017)
  Hội nghị Công bố và triển khai các Quyết định liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Định (25-05-2017)
  Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (22-05-2017)
  Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về Đất đai để cấp phép xây dựng (22-05-2017)
  Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên (16-05-2017)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định (04-05-2017)
  Thông tư 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (03-05-2017)
  Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (25-04-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển