Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 975/BXD-QLN ngày 03/5/2017 về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sừ dụng nhà chung cư. Ngày 01 tháng 6 năm 2017, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 90/QĐ-SXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích: Để triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên có liên quan trong việc đầu tư, quản lý, sử dụng nhà chung cư.

2. Yêu cầu: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan về quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các tổ chức, cá nhân; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư; giải quyết dứt điểm các vướng mắc tranh chấp, khiếu kiện phát sinh; tạo nếp sống văn minh, hiện đại cho người dan tại các đô thị; kịp thời tham mưu đề xuất các bất cập trong quá trình thực hiện để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

3. Nội dung chính, gồm:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư: Đối tượng là Chủ đầu tư dự án nhà chung cư và các bên có liên quan trong việc đầu tư, quản lý, sử dụng nhà chung cư; thời gian thực hiện: 15/8/2017.

- Công tác rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các văn bản pháp luật về nhà ở: Nội dung: Tổ chức rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về nhà ở xã hội, quản lý sử dụng nhà chung cư, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cho UBND huyện Hoài Nhơn, thị xã An nhơn, thành phố Quy Nhơn, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đúng và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về nhà ở; đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp. Thời gian thực hiện: 15/7/2017;

- Công tác kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư: Đối tượng là các Chủ đầu tư dự án và các bên có liên quan trong việc đầu tư, quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thời gian thực hiện  trong tháng 8/2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh tra.


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 06-06-2017)    Các tin liên quan:
  Công bố quy hoạch Dự án Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên (06-06-2017)
  Kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. (06-06-2017)
  Quy định mới về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp (05-06-2017)
  Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (02-06-2017)
  Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (30-05-2017)
  Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (30-05-2017)
  Hội nghị Công bố và triển khai các Quyết định liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Định (25-05-2017)
  Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (22-05-2017)
  Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về Đất đai để cấp phép xây dựng (22-05-2017)
  Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên (16-05-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển