Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 05/6/2017, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-CĐVC về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Bình Định, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo Quyết định số 13/QĐ-CĐVC đã công nhận:

I. Ban chấp hành

1. Đ/c Nguyễn Thị Bích

2. Đ/c Cao Thị Thu Đông

3. Đ/c Nguyễn Danh Dũng

4. Đ/c Bạch Hoàng Linh

5. Đ/c Đặng Hoàng Nguyên

6. Đ/c Nguyễn Văn Tâm

7. Đ/c Tô Phan Thị Mộng Thùy

8. Đ/c Võ Thanh Tín

9. Đ/c Lê Đăng Tuấn

II. Ban Thường vụ

1. Đ/c Võ Thanh Tín - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Đăng Tuấn - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Đặng Hoàng Nguyên - Ủy viên

III. Ủy ban kiểm tra

1. Đ/c Đặng Hoàng Nguyên - Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Tấn Lộc - Ủy viên

3. Đ/c Huỳnh Quang Vinh - Ủy viên

 

Quyết định tải tại đây


Thu Đông -TTra Sở  (Cập nhật ngày 20-06-2017)    Các tin liên quan:
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017 (05-01-2017)
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị (21-11-2016)
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. (21-09-2016)
   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21-09-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở