Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; có hiệu lực thi hành từ 01/6/2017.

Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan về:

- Phân loại dự án đầu tư xây dựng;

- Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư;

- Thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế - dự toán xây dựng công trình;

- Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Các quy định về thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình;

- Quy định về việc thành lập và cơ chế hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực;

- Quy định về việc chủ đầu tư trực tiếp quả lý dự án hoặc thuê tổ chức, cá nhân quản lý dự án;

- Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Sửa đổi các nội dung về năng lực hoạt động, năng lực hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Tham khảo file cập nhật các nội dung thay đổi của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP vào Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  tại đây.


TD.QLXD  (Cập nhật ngày 07-07-2017)    Các tin liên quan:
  Quy chế phối hợp trong thẩm định dự án đầu tư, thiết kế xây dựng (03-07-2017)
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 1 NĂM 2017 (30-06-2017)
  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (29-06-2017)
  Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (29-06-2017)
  Kết luận thanh tra hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (28-06-2017)
  Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình (22-06-2017)
  Thông tư 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (21-06-2017)
  UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phối hợp xử lý tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp (21-06-2017)
  Giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận liên quan đến sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà (Sổ xanh) (09-06-2017)
  Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư (06-06-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở