Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016
Ngày 24/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 về việc khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh đã tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Sở Xây dựng đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 , gồm: Phòng Quản lý Quy hoạch - KIến trúc, phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng. Ngoài Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng nhiều bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015-2016 và năm 2012-2016.

Nội dung QĐ 219/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 


VP  (Cập nhật ngày 10-02-2017)    Các tin liên quan:
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định (25-04-2015)
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014 (10-02-2015)
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 (10-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển