Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng
Trong tháng 7/2017. các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiệnHướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 20/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020; theo đó, ngày 01/3/2017 Đảng ủy Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU về tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2020.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các quy trình theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đến nay 05/05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

1. Đại hội Chi bộ 1 tổ chức vào ngày 07/7/2017.

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ, gồm:

- Đ/c Võ Thanh Tín, Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Võ Hữu Thiện, Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Tạ Phương Trung, Chi ủy viên.

2. Đại hội Chi bộ 2 tổ chức vào ngày 14/7/2017.

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ, gồm:

- Đ/c Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Phan Thế Cường, Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, Chi ủy viên.

3. Đại hội Chi bộ 3 tổ chức vào ngày 11/7/2017.

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ, gồm:

- Đ/c Đặng Thành Trưng, Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Đặng Hoàng Nguyên, Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Cao Thị Thu Đông, Chi ủy viên.

4. Đại hội Chi bộ 4 tổ chức vào ngày 18/7/2017.

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ, gồm:

- Đ/c Hồ Ngọc Ẩn, Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Lê Thanh Hà, Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Bạch Hoàng Linh, Chi ủy viên.

5. Đại hội Chi bộ 5 tổ chức vào ngày 20/7/2017.

Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ, gồm:

- Đ/c Tô Phan Thị Mộng Thùy, Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Lê Đăng Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ.

- Đ/c Đặng Vũ Văn, Chi ủy viên.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 24-07-2017)    Các tin liên quan:
  Đại hội đảng viên Chi bộ 3, làn thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (11-07-2017)
  Đại hội đảng viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 (07-07-2017)
  Đại hội đại biểu Công đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2022 (22-05-2017)
  Công đoàn thành viên Khối Văn phòng Sở tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 (03-04-2017)
  Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 (09-03-2017)
  Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 (08-03-2017)
  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (13-02-2017)
  Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4-BCH Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (10-02-2017)
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
  Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và học sinh vùng bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 tại huyện Tuy Phước. (14-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển