Tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017
Năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Tháng 11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn APEC. Trong gần 20 năm qua, diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận trọng trách chủ nhà APEC, tổ chức thành công hàng năm hoạt động mà trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 14.

Tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 họp ngày 05-07/10/2013 ở Bali, Inđônêxia, các nền kinh tế thành viên đã nhất trí ủng hộ Việt Nam tổ chức năm APEC 2017.

Là năm thứ hai đăng cai tổ chức APEC đã giúp nước ta có thêm những cơ hội mới để tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ và hỗ trợ của APEC phục vụ việc hoàn tất các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của đất nước.

Là chủ nhà, trong năm 2017 Việt Nam dự kiến sẽ đón hàng chục nghìn đại biểu và tổ chức khoảng 200 sự kiện lớn nhỏ, trong đó sẽ tổ chức khoảng 20 hội nghị lớn của APEC trên khắp ba miền đất nước.

Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06-11/11/2017, với khoảng 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới, cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế sẽ đến dự. Trong dịp này, dự kiến cũng diễn ra một số hoạt động do Việt Nam đề xuất nhằm tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa… của APEC, giữa APEC với các đối tác, tổ chức khu vực và quốc tế cũng như về Việt Nam.

Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017 theo văn bản số 37-HD/BTGTU ngày 30/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đính kèm.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 07-09-2017)    Các tin liên quan:
  KHỐI THI ĐUA KINH TẾ CÙNG VỚI GIA ĐÌNH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA (01-09-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (11-08-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh (11-08-2017)
  Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017 (23-01-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển