ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ
Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh đã Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định, bao gồm 3 tập đơn giá: Khảo sát xây dựng; Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Lắp đặt (bổ sung).

Theo đó, các tập Đơn giá xây dựng công trình được UBND tỉnh công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

- Đơn giá Khảo sát xây dựng công bố theo Văn bản số 4941/UBND-KT ngày 13/9/2017, được xây dựng theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016. Đơn giá này thay thế Đơn giá công bố kèm theo Văn bản số 5524/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh.

- Đơn giá Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo Văn bản số 4942/UBND-KT ngày 13/9/2017, được xây dựng theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017. Đơn giá này sửa đổi và bổ sung Đơn giá công bố kèm theo Văn bản số 5522/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh.

- Đơn giá Lắp đặt (bổ sung) công bố theo Văn bản số 4943/UBND-KT ngày 13/9/2017, được xây dựng theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017. Đơn giá này sửa đổi và bổ sung Đơn giá công bố kèm theo Văn bản số 5523/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh.

Chi tiết các tập Đơn giá xây dựng công trình có thể tải về dưới đây:

- Đơn giá Khảo sát xây dựng: Công bố; Nội dung đơn giá.

- Đơn giá Xây dựng (sửa đổi và bổ sung): Công bố; Nội dung đơn giá.

- Đơn giá Lắp đặt (bổ sung): Công bố; Nội dung đơn giá.

TPT-QLXD  (Cập nhật ngày 03-10-2017)    Các tin liên quan:
  UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh (02-10-2017)
  Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (28-09-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. (26-09-2017)
  Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) (26-09-2017)
  QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (25-09-2017)
  Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (25-09-2017)
  NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (20-09-2017)
  Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 do Bộ Tư pháp tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/11/2017 (18-09-2017)
  Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – Đợt 2 năm 2017 (12-09-2017)
  Quản lý chất lượng vật liệu trong xây dựng công trình (12-09-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển