Một số điểm mới trong Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ký Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ban hành Đơn giá mới về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định, thay thế Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.Theo đó, có một số điểm mới và một số điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế, cụ thể như sau:

        Về phạm vi áp dụng: Theo Quyết định, Đơn giá này được áp dụng để tính giá trị nhà cửa, công trinh, vật kiến trúc, mồ mả trong các công tác: bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; bán tài sản nhà nước. So với Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định thì có bổ sung thêm phạm vi áp dụng đối với công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; bán tài sản nhà nước.

        Về quy định chuyển tiếp, Quyết định này quy định như sau: Đối với nhà cửa, vật kiến trúc thuộc sở hữu nhà nước đã phê duyệt giá bán và các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang triển khai thực hiện trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng, không điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này mà thực hiện theo Quyết định đã phê duyệt của cấp có thấm quyền.

       Một số điểm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế xây dựng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện nay như sau:

       + Thay đổi vật liệu hoàn thiện một số các mã hiệu nhà cho phù hợp với thực tế xây dựng hay gặp hiện nay như: như lát gạch ceramic thay cho lát gạch hoa xi măng, tường sơn nước thay cho quét vôi...

       + Bỏ mã hiệu nhà N9 tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND.

       + Điều chỉnh đơn giá K2 thành kết cấu bê tông không cốt thép đỗ tại chỗ.

       + Thêm phần giải thích thuật ngữ chiều cao trung bình mái thay cho chiều cao thông thủy.

       + Bỏ mô tả mái ngói trong các mã hiệu nhà; đồng thời bổ sung thêm tính toán chênh lệch giá trị giữa mái ngói và mái tôn vì chi phí xây dựng mái ngói cao hơn mái tôn.

       + Bổ sung hướng dẫn cách tính diện tích sàn một tầng để tính toán giá trị;

       + Bổ sung đơn giá hoàn thiện: Dán giấy tường; ốp đá Granic; lan can cầu thang kính cường lực...

       + Bổ sung đơn giá hầm biogas composite (có 02 bể xử lý), đường kính >2,4 m;

       + Bổ sung hướng dẫn cộng thêm hoặc trừ bớt giá trị bồi thường khi nhà thực tế khác với mô tả trong mã hiệu, cách tính chiều cao trung bình mái...

       + Bổ sung hướng dẫn đối với việc phá dỡ một phần của bước gian thuộc ranh giới giải phóng mặt bằng mà phần còn lại của bước gian <3m

       + Đối với đơn giá mộ điều chỉnh tăng 10% so với đơn giá cũ vì giá nhân công bốc mộ và xây mộ trên thị trường tăng (công tác đặc thù riêng không theo giá nhân công xây dựng).

        Muốn xem chi tiết Download văn bản tại đây.

Thanh tra.

Nguồn: Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND.


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 03-10-2017)    Các tin liên quan:
  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ (03-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh (02-10-2017)
  Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (28-09-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. (26-09-2017)
  Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) (26-09-2017)
  QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (25-09-2017)
  Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (25-09-2017)
  NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (20-09-2017)
  Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 do Bộ Tư pháp tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/11/2017 (18-09-2017)
  Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – Đợt 2 năm 2017 (12-09-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển