Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam, 43 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Bình Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam, 43 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Bình Định

Ngày 25/9/2017, Giám đốc Sở Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 19/KH-SXD về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2018), 43 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Bình Định (29/4/1975-29/4/2018).

04 hoạt động chính tập trung tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng:

1. Hoạt động tuyên truyền

- Tuyên truyền trên trang Website Sở Xây dựng và các báo, tạp chí về truyền thống, những hoạt động, thành tựu, đóng góp của Ngành Xây dựng qua các thời kỳ; thời gian: Từ tháng 9/2017 - 4/2018.

- Tổ chức biên soạn cuốn Kỷ yếu “Ngành Xây dựng Bình Định xây dựng và phát triển, từ năm 2005 đến năm 2017” và hiệu chỉnh, bổ sung thông tin giai đoạn 1975-2005; hoàn thành và công bố trước tháng 4/2018.

2. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Chủ đề phong trào thi đua là “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển”; gắn với thực hiện các phong trào thi đua của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng.

3. Tổ chức Lễ Kỷ niệm vào ngày 27/4/2018.

4. Tổ chức hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà cho công chức, người lao động Sở Xây dựng qua từng thời kỳ; các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu, người đang bệnh, gia đình khó khăn, hướng đến ngành truyền thống của Ngành. Việc tổ chức tập trung vào các dịp Lễ, Tết, ngày truyền thống của Ngành, từ tháng 8/2017 - 4/2018.


Thùy - VP sở  (Cập nhật ngày 05-10-2017)    Các tin liên quan:
  Tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (07-09-2017)
  KHỐI THI ĐUA KINH TẾ CÙNG VỚI GIA ĐÌNH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA (01-09-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (11-08-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh (11-08-2017)
  Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển