Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng.
Ngày 05/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3689/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, với một số nội dung chính như sau:

    Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các Khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý.
 
    Đối tượng áp dụng bao gồm: Công chức, viên chức, thanh tra viên của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân công quản lý trật tự xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý.
 
    Nội dung phối hợp trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng cụ thể như sau:
 
    - Công trình sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thoả thuận.
    - Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cấp.
    - Công trình xây dựng sai một trong các nội dung giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế đã được cơ quan cấp phép đóng dấu thẩm định kèm theo giấy phép xây dựng.
    - Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận gây lún, nứt, gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư.
    - Công trình xây dựng không che chắn, để rơi vãi vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh; để vật liệu không đúng nơi quy định.
    - Công trình khởi công xây dựng không đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng.
    - Các hành vi vi phạm khác liên quan đến hoạt động xây dựng như: An toàn lao động, hành lang an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, hành lang bảo vệ cầu, cống, cáp quang, ống cấp nước.
    - Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng tại các khu dân cư ổn định, khu dân cư xen kẽ nằm trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp thì do chính quyền địa phương xử lý.
 
    Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Xây dựng sẽ tổ chức họp, đánh giá kết quả việc phối hợp thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp.
 
    Ngoài ra, Quy chế này còn quy định chi tiết việc phân công trách nhiệm cụ thể của Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Xây dựng.
(Xem chi tiết Quy chế tại đây).
Thanh tra

Thanh Quang  (Cập nhật ngày 11-10-2017)    Các tin liên quan:
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (10-10-2017)
  Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển (15-08-2017)
  Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (06-02-2017)
  Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. (11-01-2017)
  Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển