Bộ Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất
Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng

        Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để cá nhân tham khảo khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, cấu trúc bộ đề gồm:

Phần I. Câu hỏi kiến thức về pháp luật

     A. Câu hỏi chung về pháp luật xây dựng                                                             94 câu

     B. Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực:

        I. Lĩnh vực khảo sát xây dựng                                                                          30 câu

       II. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng                                                          27 câu

      III. Lĩnh vực thiết kế xây dựng                                                                           16 câu

      IV. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng                                                            22 câu

       V. Lĩnh vực kiểm định xây dựng                                                                        20 câu

      VI. Lĩnh vực định giá xây dựng                                                                          57 câu

     VII. Lính vực quản lý dự án đầu tư xây dựng (bổ sung)                                     28 câu

Phần II. Câu hỏi về kiến thức chuyên môn

    A. Lĩnh vực khảo sát xây dựng:

       I. Khảo sát địa chất công trình địa chất thủy văn                                              70 câu

      II. Khảo sát địa hình                                                                                           58 câu

   B. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng                                                           125 câu

   C. Lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình:

      I. Thiết kế kiến trúc công trình                                                                           72 câu

     II. Thiết kế kết cấu công trình:

        1. Công trình Dân dụng & công nghiệp                                                           52 câu

        2. Công trình Giao thông                                                                               257 câu

        3. Công trình Nông nghiệp & PTNT                                                                90 câu

    III. Thiết kế Điện - Cơ điện công trình                                                                 60 câu

   IV. Thiết kế cấp thoát nước công trình                                                                 45 câu

   V. Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt công trình                                                 71 câu

  VI. Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình                                           61 câu

  VII. Thiết kế công trình đường xây & TBA (bổ sung)                                            60 câu 

D. Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng:

   I. Giám sát công tác xây dựng công trình:

       1. Công trình Dân dụng & Công nghiệp                                                          87 câu

       2. Công trình Giao thông                                                                               205 câu

       3. Công trình Nông nghiệp & PTNT  (bổ sung)                                             120 câu

  II. Giám sát lắp đặt thiết bi công trình, thiết bị công nghệ                                   62 câu 

Đ. Lĩnh vực kiểm định xây dựng:

    I. Kiểm định công trình Dân dụng & Công nghiệp                                             61 câu

   II. Kiểm định công trình giao thông                                                                  191 câu

  III. Kiểm định công trình Nông nghiệp & PTNT                                                  85 câu   

E. Lĩnh vực định giá xây dựng                                                                             62 câu

G. Thiết kế, giám sát và kiểm định công trình Hạ tầng kỹ thuật                          90 câu

H. Lĩnh vực Quản lý dự ấn đầu tư xây dựng                                                       83 câu   

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (10/10/2017). Các bạn muốn tham khảo nội dung Bộ đề thi sát hạch có thể Download tại đường Link Bộ câu hỏi Menu bên phải của Website Sở Xây dựng.


Trần Viết Bảo  (Cập nhật ngày 12-10-2017)    Các tin liên quan:
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 3 NĂM 2017 (10-10-2017)
  Danh sách cá nhân được cấp CCHN Đợt 2 năm 2017 (T9.2017) (10-10-2017)
  Một số điểm mới trong Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định (03-10-2017)
  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ (03-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh (02-10-2017)
  Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (28-09-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. (26-09-2017)
  Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) (26-09-2017)
  QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (25-09-2017)
  Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (25-09-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển