Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh như sau:

Điều 10. Trình tự thực hiện cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc

Chủ quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc thực hiện cải tạo, sửa chữa theo trình tự như sau:

1. Đối với việc cải tạo, sửa chữa công trình sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng:

a) Có văn bản lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Phối hợp với phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khảo sát hiện trạng, đánh giá chất lượng, thống nhất quy mô, nội dung công việc cải tạo, sửa chữa.

c) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

d) Thực hiện cải tạo, sửa chữa và quản lý chất lượng công việc cải tạo, sửa chữa theo quy định.

đ) Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác.

 e) Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.

2. Đối với việc cải tạo, sửa chữa công trình sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng trở lên:

a) Có văn bản lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có), Sở Xây dựng, Sở Tài chính khảo sát hiện trạng, đánh giá chất lượng, thống nhất quy mô, nội dung công việc cải tạo, sửa chữa.

c) Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

d) Thực hiện cải tạo, sửa chữa và quản lý chất lượng công việc cải tạo, sửa chữa theo quy định.

đ) Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác.

e) Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.

3. Đối với việc cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc kết hợp nguồn vốn đầu tư phát triển với nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thì trình tự thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2017./.

Tải văn bản tại đây.


P.QLN  (Cập nhật ngày 18-10-2017)    Các tin liên quan:
  Bộ Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất (12-10-2017)
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 3 NĂM 2017 (10-10-2017)
  Danh sách cá nhân được cấp CCHN Đợt 2 năm 2017 (T9.2017) (10-10-2017)
  Một số điểm mới trong Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định (03-10-2017)
  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ (03-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh (02-10-2017)
  Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (28-09-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. (26-09-2017)
  Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) (26-09-2017)
  QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI PHÍ SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (25-09-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển