Kết quả thanh tra hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh năm 2017, vừa qua Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức Thanh tra hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn theo Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 14/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm thanh tra.

     Nội dung thanh tra gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình do UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định; việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với 04 dự án công trình do UBND thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư.

     Qua kết quả thanh tra, về cơ bảntrongcông tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình của UBND thành phố Quy Nhơnđúng theo phân cấp tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Bình Địnhvàcông tác thực hiệnquản lý dự án đầu tư xây dựng,Chủ đầu tưvàĐại diện Chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, cơ bản tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng công trình và theo thẩm quyền được phân cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại một số sai sót sau:

     - Công tác tiếp nhận, xử lý, giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa ở một số công trình không lưu giữ phiếu biên nhận.

     - Chưa kiểm tra kỹ việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá, thuế cước vận chuyển vật liệu của đơn vị tư vấn; chưa kịp thời áp dụng giá ca máy thông báo phù hợp tại thời điểm thẩm định.

     - Chưa điều chỉnh một số công tác không phù hợp về kỹ thuật và định mức công trình xây dựng công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2017 của Bộ Xây dựng

     - Chưa xem xét kỹ sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; chưa đánh giá sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế theo quy định tại Khoản 4 Điều 58, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.

     - Báo cáo kinh tế kỹ thuật của một số công trình sử dụng tiêu chuẩn đã chuyển đổi hoặc bị thay thế.

     - Không thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu có liên quan.

     - Thiếu người có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công tác lắp đặt thiết bị điện, nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

     - Chưa kiểm tra biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện cho công trình; thiết kế biện pháp thi công; kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng của nhà thầu. Thanh toán khối lượng công việc không đúng với thực tế thi công.

     Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SXD ngày 10/10/2017 về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Theo đó, Giám đốc Sở đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện một số việc sau:

     1. Đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến những hạn chế, sai sót Đoàn Thanh tra đã nêu; kịp thời chấm dứt ngay những hạn chế, sai sót. Đồng thời, có giải pháp đưa hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán công trình và hoạt động quản lý dự án, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

     2. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố có biện pháp đôn đốc các nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH An Thịnh Phú – DNTN Phúc Hưng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Duy Tân; Liên danh Công ty TNHH Tiến Thịnh - Công ty TNHH Thanh Huy - Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức; Công ty cổ phần Đầu tư Nam Ngân và các đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bình Định; Công ty TNHH XD TH An Thịnh; Công ty TNHH TV XD Hoàng Lê; Công ty TNHH TVXD Tân Thành khắc phục các hạn chế, sai sót mà Đoàn Thanh tra đã nêu trong Biên bản làm việc ngày 04/8/2017.

     3. Các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công cần nâng cao hơn nữa năng lực của các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, qua đó nâng cao năng lực của đơn vị; đồng thời ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phải đảm bảo năng lực phù hợp với chuyên môn, chứng chỉ hành nghề để đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; cần có chứng chỉ năng lực hoạt động khi tham gia công tác khảo sát địa hình để đảm bảo năng lực hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ. Ngoài ra, cần thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới; kiểm tra, rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hạn, chuyển đổi hoặc bị thay thế để áp dụng cho phù hợp; củng cố hơn nữa các quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng từ bước chuẩn bị đầu tư đến bước xây dựng hoàn thiện và lập hồ sơ hoàn thành công trình lưu trữ nhằm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

     Qua Thanh tra, đã đề nghị giảm trừ khi thanh toán số tiền 25.850.000 đồng; thu hồi số tiền 111.781.000 đồng đã thanh toán sai quy định, nộp vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 đơn vị đã có nhiều sai sót trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng.


Thanh tra  (Cập nhật ngày 26-10-2017)    Các tin liên quan:
  Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-10-2017)
  Bộ Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất (12-10-2017)
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 3 NĂM 2017 (10-10-2017)
  Danh sách cá nhân được cấp CCHN Đợt 2 năm 2017 (T9.2017) (10-10-2017)
  Một số điểm mới trong Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định (03-10-2017)
  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ (03-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh (02-10-2017)
  Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (28-09-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Bảng giá mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. (26-09-2017)
  Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) (26-09-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển