Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của Sở Xây dựng
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của Sở Xây dựng.

Theo đó, có các nội dung cụ thể sau đây:

Mục đích: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2017 theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần khích lệ việc tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Khẩu hiệu: “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”.

Nội dung:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan đếnh lĩnh vực quản lý của Sở mà Việt Nam là thành viên; các chính sách pháp luật cấp tỉnh có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Sở.

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Hình thức: Xây dựng chuyên mục, tin bài phù hợp “ Ngày Pháp luật Việt Nam” trên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật thông qua tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật; các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ định kỳ của cơ quan; treo cờ, băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của cơ quan.

Thời gian: từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Thanh tra.


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 31-10-2017)    Các tin liên quan:
  Phổ biến, hướng dẫn kê khai và lập hồ sơ xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động (23-10-2017)
  UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (17-10-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. (11-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (10-10-2017)
  Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển (15-08-2017)
  Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (06-02-2017)
  Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. (11-01-2017)
  Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển