Hội nghị phổ biến pháp luật của Sở Xây dựng
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 của sở Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch \\\"Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của Sở Xây dựng\\\"

          Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 24/02/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 của sở Xây dựng Bình Định; Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 30/10/2017 về thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của Sở Xây dựng; ngày 15/11/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 của sở Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của Sở Xây dựng".

          Thành phần tham dự có ông Trần Viết Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; ông Lê Đăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở và toàn thể hơn 115 công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng và 02 Trung tâm thuộc Sở đã có mặt đầy đủ để tham dự Hội nghị.

          Hội nghị đã phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 20/6/2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  ban hành 20/6/2017; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

          Các ông Đặng Thành Trưng, Chánh thanh tra Sở, ông Đặng Hoàng Nguyên, Phó Chánh thanh tra Sở - là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Bà Cao Thị thu Đông – Chuyên viên thanh tra Sở đã trực tiếp báo cáo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên tại buổi Hội nghị này.

          Buổi Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

          (Xem Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 tại đây; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại đây; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập tại đây; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại đây)

Thanh tra.

          Một số hình ảnh buổi Hội nghị.


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 16-11-2017)    Các tin liên quan:
  Thông báo tham dự tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (02-11-2017)
  Kết quả thanh tra hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (26-10-2017)
  Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cải tạo, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-10-2017)
  Bộ Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất (12-10-2017)
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 3 NĂM 2017 (10-10-2017)
  Danh sách cá nhân được cấp CCHN Đợt 2 năm 2017 (T9.2017) (10-10-2017)
  Một số điểm mới trong Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định (03-10-2017)
  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO CÁC ĐỊNH MỨC MỚI DO BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ (03-10-2017)
  UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh (02-10-2017)
  Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (28-09-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển