Kết luận thanh tra điều kiện năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017
Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, từ ngày 11/9/2017 đến ngày 13/10/2017, Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 115/QĐ-SXD ngày 31/7/2017 đã tiến hành thanh tra điều kiện năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

        Qua thanh tra, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-SXD ngày 13/11/2017. Theo đó, các đơn vị tham gia hoạt động tư vấn xây dựng công trình cơ bản chấp hành theo quy định về lý hoạt động xây dựng. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số thiếu sót trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình, cụ thể như:

        Lập hồ sơ thiết kế xây dựng chưa đúng quy định; Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát; Chưa kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt; Nghiệm thu công việc xây dựng thiếu căn cứ các kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng; Lập đề cương giám sát thi công xây dựng nhưng chưa được chủ đầu tư ký xác nhận...

        Qua thanh tra các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Đoàn Thanh tra đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động xây dựng. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị với tổng số tiền 22.500.000 đồng.

        Toàn văn kết luận số 06/KL-SXD ngày 13/11/2017 xem tại đây


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 23-11-2017)    Các tin liên quan:
  Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 (19-07-2017)
  Quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (23-02-2017)
  Công bố Kết luận về việc kiểm tra quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A, quốc lộ 19 (25-11-2016)
  Quy chế hoạt động của Đội Thanh tra Xây dựng - thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. (19-02-2016)
  Những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp quản lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (26-01-2016)
  Công bố Kết luận thanh tra về việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước trong công tác cấp phép xây dựng và hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Phù Cát (12-01-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển