Kết quả ngành Xây dựng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X, năm 2016-2017
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X, năm 2016-2017 đã được UBND tỉnh phát động ngày 26/11/2015. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của các tổ chức, cá nhân các lĩnh vực: khoa học công nghệ, môi trường, cơ khí, tự động hóa, vật liệu xây dựng, y dược… (trong đó có ngành Xây dựng-Giao thông), Hội thi nhằm ghi nhận việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu trao Bằng khen cho các tập thể

Sở Xây dựng được Ban Tổ chức phân công tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân của ngành Xây dựng-Giao thông tích cực tham gia Hội thi.

Sau đây là một số giải pháp mà Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện, góp phần mang lại thành công, hiệu quả của Hội thi lần này.

          1. Công tác tổ chức, tuyên truyền và vận động

Sở Xây dựng đã tổ chức các đợt đến các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Hội nghề nghiệp trong ngành Xây dựng – Giao thông nhằm tuyên truyền các thông tin về Hội thi và vận động, hướng dẫn các chuyên đề liên quan đến từng hoạt động của đơn vị để động viên và hỗ trợ các giải pháp của từng đơn vị. Ban đầu, nhìn chung các doanh nghiệp, cá nhân ngành Xây dựng còn nhiều e ngại, chưa nắm rõ quy định, thể lệ Hội thi, chưa thực sự tự tin các Giải pháp của đơn vị có thể tham gia và có khả năng đạt giải ở Hội thi. Vì vậy, Sở Xây dựng đã cử cán bộ đến Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định để nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu, giải pháp các Hội thi trước đây. Đồng thời, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu, hình thức hồ sơ tham gia và gởi đến từng đơn vị để các đơn vị áp dụng. Phối hợp với Liên hiệp các hội khoa hoc – kỹ thuật, tổ chức các Hội nghị nhằm giới thiệu rộng rãi cuộc thi, cùng gợi ý các lĩnh vực, giải pháp mà các đơn vị có thế mạnh, đã nghiên cứu nhưng chưa từng tham gia các hội thi khác. Các tài liệu về Hội thi được đăng tải trên trang Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, vận dụng.

Sở Xây dựng đã trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp xây dựng như: Công ty cổ phần Gạch tuy nen Bình Định, Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Bình Định, Công ty Xây dựng 47, Công ty TNHH tư vấn xây dựng T.M.N, Công ty TNHH MTV Sen cô Bình Định, các Hội nghề nghiệp chuyên ngành xây dựng, các cá nhân ở các phòng, ban thuộc Sở Xây dựng. Đó là những đơn vị có nhiều tiềm năng về các giải pháp nghiên cứu, cải tiến ứng dụng đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, quản lý của đơn vị. Qua đó, cùng với các đơn vị tham gia sơ tuyển, lựa chọn một số giải pháp thiết thực nhất, có hiệu quả cao, phù hợp với nội dung Hội thi để chuẩn bị tham gia Hội thi.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ Giải pháp dự thi, Sở Xây dựng luôn cử cán bộ để đôn đốc, sát cánh cùng các doanh nghiệp, đơn vị để chuẩn bị tài liệu, cũng cố hồ sơ, hình ảnh, tài liệu thí nghiệm … nhằm tạo cho Giải pháp dự thi có chất lượng cao nhất. Sau dó, Sở Xây dựng là đầu mối nhận hồ sơ và gởi dự thi theo đúng lịch trình.

          Sau thời gian vận động, ngành Xây dựng – Giao thông đã có 07 đề tài được đăng ký tham dự Hội thi bao gồm các lĩnh vực: Thông tin - công nghệ, môi trường, cải tiến thiết bị cơ khí, tự động hóa, vật liệu xây dựng. Đây là các giải pháp được ứng dụng thực tế ở các đơn vị,  cả 07 đề tài sáng tạo đều phù hợp với các tiêu chí, quy chế Hội thi, đảm bảo hình thức và nội dung.

          2. Tổ chức công tác chấm thi

          Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẻ với Ban Tổ chức Hội thi, Tổ thư ký  chấm thi nhằm đưa ra các thông tin, hiệu quả, tính ứng dụng cụ thể của từng giải pháp đảm bảo hài hòa trong cơ cấu các giải pháp đạt giải trong toàn Hội thi.

          Kết quả chung cuộc: Ngành Xây dựng – Giao thông được 06 giải, trong đó có 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích (trong tổng số 75 Giải pháp dự thi lần này). Đồng thời, có 01 Giải pháp của ngành được Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn để tiếp tục tham gia Hội thi Sáng tạo toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017).

3. Một số kinh nghiệm

 Để góp phần tạo nên thành công của Hội thi sáng tạo lần thứ X (2016-2017), một số kinh nghiệm như sau:

- Ngay từ thời gian đầu, Sở Xây dựng đã kiên trì vận động, tuyên truyền nhằm tạo không khí phấn khởi, tự tin trong tầng lớp công nhân, người lao động và cán bộ quản lý ở các đơn vị; giúp họ có thời gian hệ thống lại các Giải pháp mà các đơn vị đã thực hiện tuy nhiên chưa được biên tập, thống kê đầy đủ.

- Nghiên cứu kỹ Quy chế Hội thi, để lựa chọn các Giải pháp thuộc lĩnh vực dự thi và chưa từng tham gia ở các Hội thi khác trên địa bàn tỉnh hay toàn quốc để không vi phạm quy chế.

- Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ tham dự, việc trình bày hồ sơ mạch lạc, rõ ràng theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức.

Trên đây là một số kinh nghiệm về công tác tổ chức, tham gia Hội thi đạt hiệu quả của Sở Xây dựng nhằm góp phần cùng Ban tổ chức làm nên những thành công của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X, năm 2016-2017.


Hữu Thiện  (Cập nhật ngày 29-11-2017)    Các tin liên quan:
  Ghi nhận thành công từ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) (13-11-2017)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam, 43 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Bình Định (05-10-2017)
  Tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (07-09-2017)
  KHỐI THI ĐUA KINH TẾ CÙNG VỚI GIA ĐÌNH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA (01-09-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (11-08-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh (11-08-2017)
  Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
  Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển