Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 22/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Một góc nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa (Ảnh minh họa)

Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND đã thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng  7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.Theo đó, tại Chương II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phân cấp trách nhiệm xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh cho UBND cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan. Đây là cơ sở pháp lý mới để chính quyền địa phương tổ chức quản lý tốt nghĩa trang trên địa bàn, đồng thời có thể kêu gọi các Nhà đầu tư đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện cho các đô thị trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững ngày một văn minh và hiện đại hơn. 

Các nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan.


Phòng HTKT Sở Xây dựng  (Cập nhật ngày 02-01-2018)    Các tin liên quan:
  Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định (10-01-2017)
  Quy định mới về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (14-04-2016)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển