Sở Xây Dựng Bình Định
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành xây dựng Bình Định 2018
Sáng ngày 19/01/2018, tại Khách sạn Hoàng Yến, Sở Xây dựng Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng năm 2018.

              Hội nghị diễn ra trong buổi sáng ngày 19/01/2018 với sự tham dự của gần 80 đại biểu đến từ các Sở ngành, các Hội trực thuộc, các địa phương, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trong tỉnh, các cán bộ nguyên lãnh đạo Sở và cán bộ công chức của Sở.

              Hội nghị đã tổng kết công tác hoạt động của toàn ngành năm 2017, đánh giá kết quả đạt được các lĩnh vực như sau:

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2017: 

1. Về Phát triển đô thị, quản lý quy hoạch & kiến trúc

     - Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,9 % (tăng 0,9% so với 2016), đạt 79,75% chỉ tiêu đến năm 2020 (40%).

     - Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu địa bàn thành phố Quy Nhơn đạt 85%, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

2. Về hạ tầng đô thị

     - Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 78% (đạt kế hoạch 2017 là 77%), đạt 97,5% chỉ tiêu đến năm 2020 (80%).

     - Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 78% (không đạt kế hoạch 2017 là 82%), đạt 95,12% chỉ tiêu đến năm 2020 (80%).

3. Về nhà ở

    - Nhà ở xã hội: Hoàn thành 716 căn hộ, đạt 10,2 % so Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017-2020 (7020 căn).

    - Hỗ trợ nhà ở khu vực nông thôn: Tổng số 1.400 căn nhà; trong đó:

        + Đối tượng người có công cách mạng là 1.265 căn, đạt 50% Kế hoạch năm 2017 (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

        + Đối tượng là hộ nghèo được hỗ trợ  là 135 căn nhà (theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

4. Sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu

    - Gạch nung, sản lượng đạt 399,66 triệu viên/năm, giảm 40 triệu viên so với 2016 

    - Gạch không nung, sản lượng đạt 50,62 triệu viên/năm, tăng 20 triệu viên so năm 2016.

    - Đá xay nghiền, sản lượng đạt 1,76 triệu m3/năm, ổn định như năm 2016.

    - Đá ốp lát, sản lượng đạt 1,336 triệu m2, thấp hơn năm 2016 (1,627 triệu m2).

    - Bê tông thương phẩm, sản lượng đạt 63.000 m3/năm, tăng 30.000m3 so năm 2016.

    - Cát xây dựng, sản lượng khai thác 652.818,00 m3/năm, tăng 144.000 m3 so năm 2016. 

II. Công tác quản lý nhà nước của ngành:

1. Ban hành văn bản cải cách thể chế, phổ biến văn bản quy pham

    - Tham mưu tỉnh ban hành 12 văn bản QPPL

    - Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng và đô thị cho 30 CCVC cấp huyện.

2. Về hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình

    - Có 188 doanh nghiệp được xét cấp chứng chỉ năng lực. Xét cấp chứng chỉ hành nghề cho 171 cá nhân.

    - Kiểm tra công tác nghiệm thu 544 công trình (Sở Xây dựng là 134 công trình)trong đó có 77 công trình không chấp thuận nghiệm thu phải thực hiện khắc phục.

    - Thẩm định 51 dự án đầu tư và 2.549 thiết kế cơ sở, thiết kế thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, nông nghiệp -phát triển nông thôn và công trình công nghiệp; Giá trị cắt giảm 125 tỷ đồng, bình quân tỉ lệ giảm 1,87%.

3. Về quy hoạch, kiến trúc

    - Lập và thẩm định 77 đồ án Quy hoạch xây dựng, tổng diện tích 3.310 ha, quy mô dân số 34.439 người (tăng 417% so năm 2016);

    - Cấp 4.701 giấy phép xây dựng (Sở Xây dựng 212 giấy phép). 

4. Phát triển đô thị

   - Trình UBND tỉnh công nhận xã Tây Giang, huyện Tây Sơn là đô thị loại V. Rà soát, đề nghị UBND tỉnh công nhận 08 thị trấn: Tam Quan, Ngô Mây, Tăng Bạt Hổ, Bình Dương, Phù Mỹ, Diêu Trì, Tuy Phước, Vân Canh là đô thị loại V (do trước đây chưa có quyết định công nhận).

   - Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị Phú Phong đến năm 2030 đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến giai đoạn 2016-2025.

5. Cấp, thoát nước đô thị

   - Tổng công suất cấp nước toàn tỉnh đến cuối năm 2017 đạt 77.920 m3/ngày.đêm (tăng 1,8% so với năm 2016), tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân 14,05% (giảm 1% so với 2016).

   - Chuẩn bị điều kiện để kêu gọi đầu tư các dự án: Nâng cấp công suất nhà máy nước Phú Phong - Tây Sơn; Nhà máy cấp nước phường Nhơn Hòa - An Nhơn; bổ sung nguồn để cấp nước an toàn cho thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận. Xây dựng chương trình, đề xuất nội dung ký khung hợp tác với 02 Nghiệp đoàn SEAFF và SFT của Pháp về hợp tác trong lĩnh vực cấp nước sạch.

  - Nhà máy nước thải của Tp Quy Nhơn đã được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 3.910.638 m3. Tỷ lệ hộ đấu nối nước thải đạt 30% tăng 1,6% so với năm 2016.

6. Về chất thải rắn: Có 5/11 huyện, thị có hệ thống xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh. Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được quản lý đạt 77%.

7. Về kinh tế xây dựng

    - Công bố, hướng dẫn áp dụng tập Đơn giá xây dựng công trình, năm 2017- Phần khảo sát xây dựng; Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Phần lắp đặt (bổ sung).Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường; thống nhất áp dụng định mức cho một số công việc xây lắp.

    - Phối hợp với Sở Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng kịp thời. Xây dựng và công bố chỉ số giá công trình xây dựng hàng quý theo quy định.

8. Về vật liệu xây dựng   

   - Lập Điều chỉnh Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

   - Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc huyện Tây Sơn hoàn thành việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói thủ công, đến nay còn 214 lò chưa tháo dỡ;

   - Gạch không nung tăng 07 lên 09 doanh nghiệp, Công ty CP Gạch Tuynel đầu tư mới dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ ACC công suất 50.000m3/năm; Kiểm tra chất lượng sản phẩm gạch không nung 7 cơ sở sản xuất, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh chấn chỉnh chất lượng 3 cơ sở sản xuất.

   - Hoạt động khoáng sản làm VLXD dần đi vào nề nếp, hầu hết các doanh nghiệp khai thác, chế biến chấp hành nghiêm túc quy hoạch và thiết kế mỏ. Các cơ sở sản xuất VLXD quan tâm đến việc công bố chất lượng sản phẩm hợp quy. 

9. Về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

    - Hoàn thành 2 chung cư thu nhập thấp số lượng  716 căn hộ;  Triển khai dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ với 384 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

    - Hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách cải thiện nhà ở tại khu vực nông thôn được 1.400 hộ, đạt 50%;

    - Theo dõi, quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh căn hộ khách sạn hình thành trong tương lai đối với dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; xây dựng báo cáo UBND tỉnh kế hoạch xây dựng lại 04Chung cư cũ tại thành phố Quy Nhơn.

    - Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, tổng số có 620/768 hộ, đạt 80% kế hoạch; theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg có 10/398 hộ theo Kế hoạch.

9. Về quản lý công sở và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

     - Sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc SHNN, với tổng diện tích đất 4.608.143m2, diện tích nhà 59.502 m2. Trong đó, bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí trụ sở làm việc cho 09 cơ quan; sửa chữa, cải tạo 07 trụ sở làm việc.

     - Trình Hội đồng bán nhà ở tỉnh bán 12 nhà ở (số tiền thu 4,15 tỷ). Đề xuất bán 04 ngôi nhà trên địa bàn huyện Hoài Nhơn;….Rà soát, chấm dứt, thanh lý hợp đồng thuê nhà đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê.

10. Công tác thanh tra, kiểm tra

      - Tham gia tiếp dân theo định kỳ của UBND tỉnh và của Sở đầy đủ. Trong năm, tiếp nhận 70 đơn thư kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo). Đã giải quyết 66/68 đơn thuộc thẩm quyền; 02 đơn không thuộc thẩm quyền; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 11 trường hợp theo chức năng của Sở.

      - Thực hiện 03 đợt thanh tra về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương thành phố Quy Nhơn, huyện Vĩnh Thạnhvà 10 đơn vị hoạt động tư vấn. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình tạihuyện Tây Sơn và Phù Cát. Kiểm trahiện trườngthi công 10 công trình, trong đó có 06 công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách (06 khách sạn). 

      - Đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với các đơn vị, địa phương về công tác quản lý trật tự xây dựng. Tổ chức tập huấn Quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng cho công chức cấp xã thuộc huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn; qua đó đã có sự phối hợp tốt trong quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

      - Công tác kiểm tra trật tự xây dựngđược UBND cấp huyện quan tâm, tăng cường hơn. Đã kiểm tra 7.325 trường hợp,phát hiện 857 vụ vi phạm (tăng 245 vụ so với năm 2016). Trong đó, địa phương tăng nhiều là thành phố Quy Nhơn 779 vụ; có 272 vụ vi phạm không phép và 305 vụ sai phép.

11.Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp: Đã thẩm định trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị chủ động giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho viên chức và người lao độngđược ổn định.

12.Công tác cải cách hành chính (CCHC)

      - Rà soát trình UBND tỉnh phương án giảm thời gian giải quyết 06/43 TTHC. Tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục, cụ thể hóa thành phần hồ sơ 25 TTHC khác,  theo đó thời gian giảm khoảng 17,63% so quy địnhỨng dụng dịch vụ công trực tuyến công mức độ 3 với 09/43 TTHC. Giải quyết đúng và trước hẹn 947 hồ sơ, đạt 100% .

      - Trang thông tin điện tử của Sở tiếp tụchoàn thiện; thực hiện tốt việc hướng dẫn các chủ trương, chính sách của ngành, công khai về trình tự, thủ tục thời hạn giải quyếtTTHC,…

      - Đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải phápthực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

III. Một số chỉ tiêu của Ngành phấn đấu đạt được trong năm 2018:

1. Phát triển đô thị, quản lý quy hoạch & kiến trúc

      - Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,0 % (so với năm 2017, tăng 1%).

      - Công nhận 01 xã Cát Tiến- huyện Phù Cát, đạt chuẩn đô thị loại V.

      - Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu thành phố Quy Nhơn đạt 90%.

2. Về hạ tầng đô thị

      - Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 79%.

      - Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 80%.

3. Về nhà ở

      - Hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách cải thiện nhà ở khu vực nông thôn: 4.000 hộ. Trong đó, đối tượng người có công cách mạng 3.795 hộ (dứt điểm theo kế hoạch).

      - Tiếp tục thu hút đầu tư nhà ở xã hội tại đô thị đạt 2.272 căn hộ (theo Kế hoạch điều chỉnh, giai đoạn 2017-2020) tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh, Khu quy hoạch dân cư Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT,... 


Trần Viết Bảo  (Cập nhật ngày 19-01-2018)    Các tin liên quan:
  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (15-01-2018)
   THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 5 NĂM 2017 (26-12-2017)
  Hướng dẫn lập thiết kế dự toán công trình có sử dụng các loại cấu kiện, thiết bị có tính chất đặc thù đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (19-12-2017)
  Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai không có Ngân hàng bảo lãnh thì bị phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng (18-12-2017)
  Thông báo về thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (15-12-2017)
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (14-12-2017)
  Hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và hệ thống chiếu sáng công cộng (06-12-2017)
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 4 NĂM 2017 (04-12-2017)
   Hội nghị phổ biến pháp luật của Sở Xây dựng (16-11-2017)
  Thông báo tham dự tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (02-11-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển